UP

Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera

Màster Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Accions Climàtiques
3.5 ECTS. 24 hores lectives.
 • Onatge. Anàlisi clima mitjà i extrem d'onatge.
 • Marees i Ondas llargues. Anàlisi harmònica de marees.
 • Corrents marins.
 • Pràctiques "Ocean Big Data (I)"
Oceanografia Ambiental
3.5 ECTS. 25 hores lectives.
 • Ecosistemes marins.
 • Dissenys de campanyes de camp i anàlisi de perfils CTD.
 • Dispersió de contaminants en el mar i càlcul de temps de residència.
 • Disseny ambiental d'emissaris submarins.
Eines de Disseny Intel·ligent
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Tipologia de Ports i Costas.
 • Modelatge numèric de generació i propagació d'onatge.
 • Modelatge físic i pràctiques en canal d'onatge.
 • Disseny probabilístic.
 • Pràctiques d'Anàlisi computacional (I).
Impacte Ambiental
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Impacte i modelatge morfodinàmic.
 • Impacte dels dragatges.
 • Impacte en la qualitat de l'aigua.
 • Modelatge numèric de l'abocament d'aigües residuals al mar.
 • Modelatge de l'abocament de petroli al mar.
 • Pràctiques d'anàlisi computacional (II).
Enginyeria Costanera
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • La cel·la litoral i el balanç sedimentari.
 • Morfodinàmica i transport de sediments.
 • Dinàmica de platges encaixades i lliures.
 • Dinàmica de costes obertes.
 • Dinàmica de dunes.
 • Obres de rigidización.
 • Obres de modulació del transport.
 • Obres amb sediment.
 • Pràctiques "Costal Big Data".
Operativa Vaixells
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Tipologia de Bucs.
 • Rutes marítimes.
 • Operativa en terminals portuàries.
 • Pràctiques simuladors de realitat virtual-atraqui
Terminals Portuàries
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Introducció al transport en l'àmbit portuari.
 • Terminals de contenidors.
 • Terminals de grani'ls líquids i sòlids.
 • Terminals de creuers, Ro-Ro i Short Sigui Shipping.
 • Intermodalitat
Dics i Altres Obres Portuàries
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Dics d'abric en talús.
 • Dics d'abric verticals.
 • Onatge en trencament i disseny d'escullera en aigües succintes.
 • Disseny probabilístic de dics.
 • Anàlisi de depassi en dics.
 • Molls de gravetat.
 • Accions d'onatge en pilotis.
 • Aerogeneradors.
Contractació i Construcció
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Planificació / projecte / construcció / explotació.
 • Seguiment de les obres.
 • El paper de l'administració en contractació/construcció.
 • Avaluació de projectes d'inversió.
 • Visita d'obres en procés.
Gestió Costanera
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • El sistema costaner. Delimitació, components, funcions.
 • Problemes i conflictes costaners.
 • Marcs d'anàlisi i eines. Modelatge DPSIR, Anàlisi DAFO, Indicadors i índexs.
 • Gestió integrada de Zones Costaneres.
 • Gestió de riscos naturals en zones costaneres.
 • L'ús recreatiu de la costa. Gestió de platges.
 • Canvi climàtic i gestió de costes.
Explotació Portuària
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • La comunitat portuària.
 • Organització d'una autoritat portuària.
 • Operadors i agents portuaris.
 • Gestió de mercaderies.
 • Intermodalitat i transport marítim.
 • Zones d'activitat logística.
 • Serveis portuaris.
 • Logística avançada.
 • Explotació i operativa de ports esportius.
Planificació Estratègica de Ports i Costes
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Planificació i gestió estratègica.
 • Planificació territorial.
 • Infraestructures terrestres.
 • Interacció port-ciutat.
 • Inversions portuàries.
 • Lay-out.
 • Valoracions del paper portuari en el sistema econòmic.
Legislació Aplicable
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Legislació portuària.
 • Legislació costanera.
 • Legislació urbanística.
 • Legislació ambiental.
 • Legislació laboral.
 • Gestió ambiental i plans de vigilància.
 • Planes de seguretat i contingències.
Projecte Avançat de finalització de Màster
15 ECTS. 15 hores lectives.
Les entitats i empreses col·laboradores del programa, determinaran la temàtica dels Projectes Finals de Màster a realitzar pels alumnes. Hi ha la possibilitat que l'alumne realitzi estades de pràctiques en aquestes institucions i/o empreses durant l'execució d'aquests treballs.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(330 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:00 a 21:00Dimarts  18:00 a 21:00Dimecres  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
6.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs