UP

Projectar el Lloc

Postgrau Presencial.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Nous Projectes Residencials
2 ECTS. 10 hores lectives.
L'escassa innovació tipològica i de models d'ordenació residencial en els últims anys contrasta amb el paper tradicional dels projectes residencials com avançament en la formalització de nous models d'ordenació urbana. Partint d'uns nivells mínims de qualitat de l'habitatge, les noves ofertes residencials tendeixen a promocionar-se per mitjà d'aspectes complementaris com: la centralitat, l'accessibilitat, les dotacions, els espais comunitaris, d'oci, de naturalesa... El seminari pren com a base l'anàlisi de projectes dels últims vint-i-cinc anys.
Responsables: Profs. Drs. Isabel Castiñeira Palou i Francesc Peremiquel Lluch (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: Treball vinculat al taller
Anàlisi i Avaluació de Projectes
4 ECTS. 20 hores lectives.
A partir dels continguts i les tècniques d'actuació de propostes recents, seleccionades pel seu valor paradigmàtic, aquesta assignatura analitza diferents aspectes de la intervenció urbanística a escala intermèdia, en què predomina el projecte urbà.
Responsables: Profs. Drs. Miquel Corominas Ayala i Joaquim Sabaté Bel (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: Treball vinculat al taller
La Reforma Urbana
4 ECTS. 20 hores lectives.
Els plans i les operacions recents de reforma urbana, tant pel seu àmbit com per la varietat de situacions en què es proposen i per la diversitat d'objectius i mètodes d'intervenció, constitueixen un dels capítols més significatius de la urbanística recent de les nostres ciutats. En aquesta assignatura es pretén classificar-los segons patrons comuns, que permeten la lectura comparada per establir criteris, objectius i mètodes d'intervenció adequats a les diverses situacions de reforma urbana.
Responsables: Prof. Ricard Fayos Molet (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: Treball vinculat al taller
Taller de Projecte Urbà
14 ECTS. 120 hores lectives.
El taller planteja com a tema central les relacions entre les noves peces de la ciutat contemporània, que es distingeixen freqüentment pel seu aïllament, la seva indiferència mútua i la insensibilitat pel context urbà, fets que han generat territoris periurbans on la disgregació és dominant.
Els projectes que es proposaran se centraran en l'exploració dels possibles vincles funcionals i formals entre aquestes unitats per configurar noves estructures de la ciutat, condició de la seva complexitat, la seva vitalitat i la seva bellesa.
Responsables: Profs. Drs. Miquel Corominas Ayala, Adolf Sotoca Garcia i Beth Tuà Sardà (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: A través del projecte desenvolupat
La Construcció de la Forma Urbana.
2 ECTS. 10 hores lectives.
El projecte urbà, com el d'arquitectura, és un exercici de síntesi de factors dispars. En aquesta síntesi la invenció de la forma urbana -ja sigui de volums o d'espais- sol ser un moment clau que desbloca el procés. L'eficàcia d'aquesta forma depèn del seu ajust als aspectes tècnics i funcionals, però també depèn d'un atribut crucial: la coherència interna de la pròpia forma. El curs vol exposar alguns mecanismes de construcció de coherència formal, i endinsar-se en l'anàlisi i coneixement de les lògiques de les formes, del seu procés de formació, de la relació del projecte amb el context o de l'economia de recursos expressius. Es tracta d'oferir instruments conceptuals per poder projectar amb competència la morfologia urbana, sense oblidar les altres components de la síntesi projectual.
Responsable: Prof. Dr. Joaquim Español Llorens (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: Treball vinculat al taller
Projecte de l'Espai Públic
4 ECTS. 20 hores lectives.
Aquesta assignatura se centra en la discussió dels projectes tipus de l'espai lliure urbà: carrers, bulevards, passejos marítims, places i parcs, a través dels seus elements més característics explicats pels seus autors. Aquesta assignatura de marcat caràcter instrumental passarà revista als diferents elements i tècniques comunes utilitzades en la construcció i el manteniment de l'espai públic. Es prestarà especial atenció a la recent revisió conceptual en el disseny de l'espai públic i a l'enriquiment gradual de tècniques i materials.
Responsable: Prof. Miquel Corominas Ayala (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).
Avaluació: Treball vinculat al taller
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
30 ECTS
(200 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:12/09/2017 Data de fi:19/12/2017
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649. Edifici A
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs