UP

Gestió i Qualitat de Projectes TI

Postgrau Presencial.

Continguts

10a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster IT Project & Service Management.

Matèries

Gestió de Projectes IT
10 ECTS. 81 hores lectives.
1. Què és un projecte
2. Diferents metodologies i millors pràctiques (Pmbok, Scrum, Mètode, Prince...)
3. Disseny de projectes fases, mètodes
4. Definició del projecte
5. Tècniques d'estimació, planificació i seguiment
6. Lideratge i gestió d'equips
7. Gestió de riscos i pla de comunicació
8. Qualitat en el procés i el resultat dels projectes
9. Gestió econòmica i financera
10. PMBOK - PMI (preparació certificació)
11. Scrum framework (preparació certificació PSM I)
12. Pràctiques àgils: estimació, requeriments i testing

 

Gestió de la qualitat en projectes IT
5 ECTS. 42 hores lectives.
1. Introducció a la qualitat. El cost de la qualitat.
2. La gestió de la qualitat en el cicle de vida.
3. Assegurament i control de la qualitat.
4. Estratègies, planificació i gestió de riscos en les proves.
5. PMBOK i la gestió de qualitat del projecte.
6. Qualitat total i models de gestió de la qualitat (EFQM, ISO 9000, ...)
7. Models de millora de processos (CMMI, SPICE, ...)
8. Introducció a CMMI. CMMI pel desenvolupament nivell 2
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(123 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:15/10/2018 Data de fi:10/01/2019
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs