UP

Direcció d'Operacions Portuàries

Postgrau Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Transport Marítim i Sistema Portuari
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Ports: Organització d'un port.
 • Transport marítim terrestre.
 • Vaixells.
 • El port com a prestador de serveis: Marquèting de la relació entre agents portuaris.
 • Gestió d'espais i tarifes portuàries.
 • Els agents portuaris.
 • Port i cadena logística.
 • El transport multimodal.
 • Desenvolupament d'un projecte d'operador global.
Jurídic i Documental
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Comissari d'avaries.
 • Serveis duaners. Concepte duana i serveis auxiliars. El Codi duaner.
 • Assegurances marítimes.
 • Transitari.
 • Consignatari.
 • L'empresa naviliera.
 • Serveis portuàris. L'estiba.
 • Transport marítim. Requeriments documentals.
 • Règim jurídic de l'estiba.

Visita a la Duana

Seguretat, Protecció i Medi Ambient
5 ECTS. 50 hores lectives.
 • Seguretat industrial i pla d'emergències del port.
 • Seguretat pública i protecció industrial portuària.
 • Gestió medi ambiental en l'àmbit portuari.
 • Mercaderies perilloses.
 • Contaminació per hidrocarburs.
 • Riscos laborals.
 • Aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, en una terminal portuària.

 CURSO/TALLER EN LOGÍSTICA MARÍTIMA I SHORT SEA SHIPPING

Els alumnes del postgrau participaran en un curs que organitza l'Escola de Short Sea Shipping, MOST OPERATIONS, de tres dies de durada, a bord d'un dels cruise-ferry que la companyia Grimaldi té destinats a la ruta Barcelona-Gènova.

El curs inclou classes teòriques, tallers pràctics, treball en equip per a la resolució d'un cas i visita als ports de Barcelona i Gènova.

Operacions de Moll
4 ECTS. 48 hores lectives.
 • Short Sea Shipping.
 • Contenidors. Classificació.  Manipulació.  Vaixellsportacontenidors.
 • Sistema Vancarrier. Sistema Vancarrier i Sistema Trastainer.
 • Terminal de cabotatge.
 • Operacions Marítimas. Visita Torre Control
 • Terminal de granels sòlids.
 • Terminal polivalent.
 • Terminal de càrregues líquides.
 • Creuers.
 • Suports tecnològics per a la gestió logística.

Durant aquest mòdul estan previstes diferents visites a diferents terminals (com  TERCAT, TCB, Port Nou, etc.) i a la Torre de Control de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Qualitat, Recursos Humans i Sistemes de treball
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Maquinaria de càrrega i descàrrega en general.
 • Gestió informàtica en les terminals de contenidors.
 • Personal d'estiba: contractació, regulació, control.
 • Sistemes d'assegurament de qualitat.
 • Sistemes de qualitat. Models de qualitat aplicats a l'entorn portuari.
 • Els costos de la NO qualitat.
 • Direcció de recursos humans.
 • Lideratge i motivació.
Projecte
2 ECTS. 6 hores lectives.
Activitat tutoritzada, en la que els estudiants han de desenvolupar un tema que tingui relació amb l'operativa portuària i en el que s'integrin o relacionin els conceptes rebuts durant el desenvolupament del postgrau.

És a dir, els coneixements rebuts dels mòduls de transport, de seguretat, normatiu, d'operativa i de factor humà i qualitat; en un treball de caràcter acadèmic.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Novembre de 2019

Crèdits:
20 ECTS
(188 hores lectives)

Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs