UP

Control de la Gestió de Serveis de Facility Management

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Facility Management.

Assignatures

Implantació d'un Model Facility Management
8 ECTS. 55 hores lectives.
- Gestió de serveis.
- Implantació d'un model FM.
- Contractació de serveis i "utilities".
Sistema Econòmic
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Conceptes financers.
- Pressupostos i inversions.
- Projectes PPP/PFI (Public Private Partnership/Private Finance Initiative).
- Inversions immobiliàries, valoració i taxació d'actius.
Informació per a la Gestió
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Indicadors per al control de la gestió.
- Quadre de comandament.
- Gestió documental.
Sistemes d'Informació
6 ECTS. 40 hores lectives.
- Recollida, recerca i anàlisi de dades.
- Sistemes i tecnologies d'informació.
- BIM per a FM.
- Smart cities.
- Noves tecnologies per a FM.
Desenvolupament de Cas Pràctic de Control de Gestió
3 ECTS. 20 hores lectives.
- Desenvolupament d'un cas pràctic de control de la gestió de serveis FM.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
25 ECTS
(175 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:15/03/2019 Data de fi:19/07/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs