UP

Tecnologies Blockchain

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Bases Tecnològiques de la Blockchain
5 ECTS. 36 hores lectives.

Introducció, motivació i la revolució de la blockchain

Bases pel desenvolupament d'aplicacions Web
- Arquitectura de les aplicacions web: frontal i backend (NODE.JS)
- Eines bàsiques per al desenvolupament i desplegament d'aplicacions:
     - Desplegament de serveis en cloud: microservicios (docker)
     - Controls de versions (git)
- Llenguatges de programació per a desenvolupament web:
     - Introducció a javascript
     - Introducció a typescript
     - Programació asíncrona
     - Programació dirigida per tests

Introducció a les xarxes peer-to-peer (P2P)

Mecanismes de consens clàssics
- Paxos
- Raft
- El conens bizantí

Bases de criptografia
- Criptografia simètrica
- Aritmetica modular
- Criptografia asimètrica clàssica (RSA, ElGamal, DSA, etc.)
- Corbes el·líptiques i criptografia basada en corbes el·líptiques (ECC)
- Funcions unidireccionals (funcions de hash)
- Signatura digital
- Gestió de claus (cicle de vida, acord de claus, criptografia híbrida)
- Secret compartit / criptografia llindar
- Protocols ZK (Zero-knowledge)
- Mixnets
- Firmes criptogràfiques múltiples (ring signatures)
- Estructures amb hashes (arbres de Merkle, cadenes de hash, etc.)
- Creació de llibreries criptogràfiques
- Dilema del sopar dels criptògrafs (Chaum)
- Criptografia quàntica

La Blockchain i el Bitcoin
2 ECTS. 18 hores lectives.

Precedents de Bitcoin i Blockchain

Funcionament de Bitcoin
- Direccions en Bitcoin
- Moneders
- Transaccions
- El llenguatge de scripting de bitcoin: Script
- Consens bizantí distribuït basat en prova de treball o Proof of Work (POW)
- Model de negoci de Bitcoin: el minat i les taxes

Micropagaments
- Canals de pagament i micro-pagament
- Xarxes per micropagaments

Casos d'ús

Desenvolupament amb Bitcoin
- API i contractes intel·ligents (smart contracts)
- Pràctica: SPV MULTISIG, P2SH

Ethereum
5 ECTS. 36 hores lectives.

Introducció a Ethereum
- L'Ether, el Gas i la màquina virtual d'Ethereum EVM
- La prova de treball de Ethereum
- Els contractes intel·ligents (Smart Contracts):
     - Propietats intel·ligents (Smart Properties)
     - DAPPs (xarxes socials, mercats de predicció, identitat, ...)
     - DAOs
     - Interaccions entre contractes

Smart Contracts
- Llenguatges de programació per ethereum
- Programant amb Solidity
- Implementacions avançades:
     - Patrons d'implementació amb Solidity
     - Mappings, Arrays i Estructures
     - Llibreries, contractes i interaccions entre contractes
- Anàlisi de seguretat de contractes intel·ligents

Desenvolupant una Ethereum DApp
- Interacció amb la Blockchain i els Smart Contracts des de la nostra DAPP amb Web3
- Desenvolupament amb Truffle
- Serveis Off-chain: Swarm / IPFS & Whisper

Desplegament d'una xarxa privada amb Ethereum
- Desplegament automatitzat amb Puppeth
- Ús de diferents nodes: Geth, Parity i Quorum
- Alastria i casos d´ús

Aplicacions i casos d'ús
- Els Ethereum Request for Comments (ERCs)
- Estudi de diversos ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777
- Identitat Digital

Evolució de la blockchain i altres criptomonedes
2 ECTS. 18 hores lectives.

Protocols de consens distribuït alternatius
- Proof of Stake (POS), proof of activity, proof of capacity, proof of elapsed time, etc.
- Ethereum Casper

Criptomonedes alternatives (alt coins) i sistemes distribuïts alternatius
- Hyperledger
- IOTA-Tangle
- Byteball
- Monero

Aspectes econòmics, legals, regulatoris i de negoci
2 ECTS. 12 hores lectives.

Aspectes legals, aspectes fiscals i regulació

Economia
- Tokenomics
- Cryptonomics

Negoci

Projecte final
4 ECTS. 6 hores lectives.
Desenvolupament d'un projecte basat en blockchain

Els projectes podran ser desenvolupats sobre Alastria.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Abril de 2019

Crèdits:
20 ECTS
(126 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs