UP

Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Els Nous Reptes del Packaging
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Introducció al Packaging Engineering.
 • El consumidor. Els nous models socials.
 • Internet of Things. La transformació dels processos industrials.
 • La innovació com a eina de creixement a un entorn global.
 • Introducció a l'economia circular. Els reptes mediambientals del packaging.
Les Bases del Disseny i la Gestió de Projectes de Packaging
3 ECTS. 26 hores lectives.
 • Packaging Management. La gestió dels projectes de packaging en l'entorn empresarial.
 • Les bases del disseny i el projecte de desenvolupament de packaging.
 • L'enginyeria de producte. Suports informàtics CAD-CAM-CAE. Els prototips i els motlles pilot.
 • Els processos d'impressió gràfica en packaging. Les tècniques de pre-impressió. La impressió digital.
 • Eco-productes i desenvolupament sostenible. Criteris tècnics per a l'eco-disseny d'envasos.
 • Case study: Projecte de re-enginyeria mediambiental.
 • Workshop: Anàlisi èxit/fracàs d'innovacions recients i significatives en packaging.
 • Workshop: Comprar o fabricar els envasos pros-cons. Cas pràctic.
 • Classe pràctica pre-impresió: Escola d'Arts Gràfiques Antoni Algueró.
Els Materials Plàstics
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Estructura química dels polímers.
 • Materials polimèrics més utilitzats per a la fabricació d'envasos. Característiques i propietats. Criteris de selecció.
 • Els nous materials. Biopolímers.
 • Els additius als materials plàstics. La millora de les propietats. Criteris d'utilització.
 • Els nanomaterials com a millora de les propietats dels polímers.
 • Les tecnologies de fabricació dels envasos plàstics.
 • Els fenòmens superficials en els envasos plàstics.
Interacció Entorn - Producte - Envàs
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • La interacció producte - envàs. Fenòmens de permeació, sorció i migració.
 • Estudi de les migracions.
 • Càlculs de permeabilitat de complexos simples.
 • La protecció del producte. Estimació de la vida d'un producte.
 • Els envasos actius.
 • Els envasos intel·ligents.
 • Les principals reglamentacions.
L'Envàs Flexible
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • Els processos de fabricació.
 • Introducció als sistemes d'impressió en envàs flexible.
 • Els materials complexes. Estudi dels materials barrera. Construccions complexes segons aplicacions.
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Els processos d'envasat. VFFS, HFFS i Flow Pack.
 • Camps d'aplicació dels envasos flexibles.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos flexibles.
 • Case study: Estudi cost-eficiència en materials d'alta barrera.

VISITES PREVISTES:
Centre Tecnològic MXB (Comexi Group, SL). Taller pràctic d'impressió flexogràfica i laminació.
Planta de fabricació de film i impressió de gravat en relleu.

L'Envàs Rígid i Semirígid de Plàstic
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • L'entorn econòmic dels envasos rígids de plàstic. Evolució del sector.
 • Criteris tècnics particulars en el disseny d'envasos rígids i semirígids de plàstic. Estudi de casos pràctics.
 • Característiques d'hermeticitat i limitacions. Sistemes de tancament.
 • Els processos de fabricació. L'extrusió - bufat, la injecció, el strecht blowing i el termo-conformació.
 • L'enginyeria de motllos: Bufat convencional, strecht-blowing, injecció i termoconformació. Interrelació disseny peça-motlle.
 • Processos de decoració i etiquetat dels envasos rígids i semirígids.
 • Els processos d'envasat "Bottling" i "Form Fill and Seal".
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Camp d'aplicació dels envasos rígids i semirígids.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos rígids i semirígids.
 • Case Study: Re-enginyeria formal d'una família d'envasos rígids de plàstic.

VISITES PREVISTES: 
Planta d'injecció i taller de motllos.
Planta integrada de fabricació d'envasos - envasat.

Els Envasos de Cartró Compacte i Ondat
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • La fabricació del paper. Matèries primeres i processos d'obtenció.
 • Principals propietats del paper.
 • Els tractaments superficials.
 • Tipus de paper més utilitzats en packaging. Principals característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró compacte: disseny, materials, fabricació i característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró ondat: materials, disseny, fabricació i característiques tècniques.
 • Les tècniques d'impressió sobre suport ondat i compacte.
 • L'embalatge secundari de cartró ondat.
 • Les especificacions tècniques i criteris de qualitat.
 • Camps d'aplicació.
 • Últimes innovacions i tendències en els envasos i embalatges de compacte i ondat.
 • Workshop: Estudi comparatiu dels processos de pre i post-impressió en embalatges de cartró ondat.

VISITES PREVISTES: 
Planta de fabricació d'estoigs de cartró compacte i microcanal.
Planta d'envasos de cartró ondat.

Altres Famílies d'Envasos
3 ECTS. 26 hores lectives.

L'envàs metàl·lic:

 • Estudi dels materials.
 • L'alumini i l'acer.
 • Els fenòmens de corrosió i el seu tractament.
 • Les llaunes de beguda i conserves. Els processos de fabricació.
 • Els Aerosols. Anàlisi de les diferents execucions i construccions dels aerosols.
 • Envasos d'alumini i de llauna.
 • Els processos d'envasat.

Visita a una planta d'envasat d'aerosols.

L'Envàs de vidre:

 • La composició del vidre i el procés de transformació.
 • Tipus de vidre i compatibilitat amb el producte.
 • Màquines i motlles per a la fabricació d'envasos de vidre: vidre premsat- bufat - càpsules i butllofes.
 • Relacions forma i pes de vidre. Càlcul volumètric dels dissenys.
 • Vidre lleuger, natural i pesat.
 • Limitacions de la forma i relació amb el repartiment de vidre, el cost i la qualitat tècnica.

Visita a una planta de fabricació d'envasos de vidre.

Envàs i Logística
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • La cadena logística. Definició del cicle de distribució. Les operacions d'emmagatzematge i transport.
 • Estudi i avaluació dels riscos i les sol·licitacions sobre els envasos i embalatges segons el tipus de transport i condicions d'emmagatzematge. Càlcul d'esforços.
 • Determinació de la fragilitat del producte.
 • Els test d'emmagatzematge i transport. El plantejament i anàlisi dels resultats.
 • L'eficiència logística. L'envàs modular.
 • Pautes i criteris de qualitat en la cadena logística.
 • Les noves exigències del comerç i la distribució. Identificació automàtica d'articles i agrupacions amb el sistema GS1. Simbologia. Radiofreqüència d'identificació RFID i EPC.
 • Case Study: Projecte de re-enginyeria logística.
Projecte Final
4 ECTS. 25 hores lectives.
Industrialització d'un projecte de packaging seguint la cadena de valor: les bases del disseny, l'enginyeria de producte, la selecció de materials, els processos de fabricació, l'envasat i el condicionament. 

L'estudiant ha de realitzar un projecte de conceptualització, que enllaça tots els coneixements adquirits durant el curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
610531667

Crèdits:
30 ECTS
(235 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:08/11/2018 Fi classes:14/06/2019Fi programa: 20/09/2019
Horari:
Dijous  18:30 a 21:30Divendres  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
5.200 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs