UP

Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Els Nous Reptes del Packaging
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Introducció al Packaging Engineering.
 • El consumidor. Els nous models socials.
 • Internet of Things. La transformació dels processos industrials.
 • La innovació com a eina de creixement a un entorn global.
 • Introducció a l'economia circular. Els reptes mediambientals del packaging.
Les Bases del Disseny i la Gestió de Projectes de Packaging
3 ECTS. 26 hores lectives.
 • Packaging Management. La gestió dels projectes de packaging en l'entorn empresarial.
 • Les bases del disseny i el projecte de desenvolupament de packaging.
 • L'enginyeria de producte. Suports informàtics CAD-CAM-CAE. Els prototips i els motlles pilot.
 • Els processos d'impressió gràfica en packaging. Les tècniques de pre-impressió. La impressió digital.
 • Eco-productes i desenvolupament sostenible. Criteris tècnics per a l'eco-disseny d'envasos.
 • Case study: Projecte de re-enginyeria mediambiental.
 • Workshop: Anàlisi èxit/fracàs d'innovacions recients i significatives en packaging.
 • Workshop: Comprar o fabricar els envasos pros-cons. Cas pràctic.
 • Classe pràctica pre-impresió: Escola d'Arts Gràfiques Antoni Algueró.
Els Materials Plàstics
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Estructura química dels polímers.
 • Materials polimèrics més utilitzats per a la fabricació d'envasos. Característiques i propietats. Criteris de selecció.
 • Els nous materials. Biopolímers.
 • Els additius als materials plàstics. La millora de les propietats. Criteris d'utilització.
 • Els nanomaterials com a millora de les propietats dels polímers.
 • Les tecnologies de fabricació dels envasos plàstics.
 • Els fenòmens superficials en els envasos plàstics.
Interacció Entorn - Producte - Envàs
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • La interacció producte - envàs. Fenòmens de permeació, sorció i migració.
 • Estudi de les migracions.
 • Càlculs de permeabilitat de complexos simples.
 • La protecció del producte. Estimació de la vida d'un producte.
 • Els envasos actius.
 • Els envasos intel·ligents.
 • Les principals reglamentacions.
L'Envàs Flexible
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • Els processos de fabricació.
 • Introducció als sistemes d'impressió en envàs flexible.
 • Els materials complexes. Estudi dels materials barrera. Construccions complexes segons aplicacions.
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Els processos d'envasat. VFFS, HFFS i Flow Pack.
 • Camps d'aplicació dels envasos flexibles.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos flexibles.
 • Case study: Estudi cost-eficiència en materials d'alta barrera.

VISITES PREVISTES:
Centre Tecnològic MXB (Comexi Group, SL). Taller pràctic d'impressió flexogràfica i laminació.
Planta de fabricació de film i impressió de gravat en relleu.

L'Envàs Rígid i Semirígid de Plàstic
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • L'entorn econòmic dels envasos rígids de plàstic. Evolució del sector.
 • Criteris tècnics particulars en el disseny d'envasos rígids i semirígids de plàstic. Estudi de casos pràctics.
 • Característiques d'hermeticitat i limitacions. Sistemes de tancament.
 • Els processos de fabricació. L'extrusió - bufat, la injecció, el strecht blowing i el termo-conformació.
 • L'enginyeria de motllos: Bufat convencional, strecht-blowing, injecció i termoconformació. Interrelació disseny peça-motlle.
 • Processos de decoració i etiquetat dels envasos rígids i semirígids.
 • Els processos d'envasat "Bottling" i "Form Fill and Seal".
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Camp d'aplicació dels envasos rígids i semirígids.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos rígids i semirígids.
 • Case Study: Re-enginyeria formal d'una família d'envasos rígids de plàstic.

VISITES PREVISTES: 
Planta d'injecció i taller de motllos.
Planta integrada de fabricació d'envasos - envasat.

Els Envasos de Cartró Compacte i Ondat
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • La fabricació del paper. Matèries primeres i processos d'obtenció.
 • Principals propietats del paper.
 • Els tractaments superficials.
 • Tipus de paper més utilitzats en packaging. Principals característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró compacte: disseny, materials, fabricació i característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró ondat: materials, disseny, fabricació i característiques tècniques.
 • Les tècniques d'impressió sobre suport ondat i compacte.
 • L'embalatge secundari de cartró ondat.
 • Les especificacions tècniques i criteris de qualitat.
 • Camps d'aplicació.
 • Últimes innovacions i tendències en els envasos i embalatges de compacte i ondat.
 • Workshop: Estudi comparatiu dels processos de pre i post-impressió en embalatges de cartró ondat.

VISITES PREVISTES: 
Planta de fabricació d'estoigs de cartró compacte i microcanal.
Planta d'envasos de cartró ondat.

Altres Famílies d'Envasos
3 ECTS. 26 hores lectives.

L'envàs metàl·lic:

 • Estudi dels materials.
 • L'alumini i l'acer.
 • Els fenòmens de corrosió i el seu tractament.
 • Les llaunes de beguda i conserves. Els processos de fabricació.
 • Els Aerosols. Anàlisi de les diferents execucions i construccions dels aerosols.
 • Envasos d'alumini i de llauna.
 • Els processos d'envasat.

Visita a una planta d'envasat d'aerosols.

L'Envàs de vidre:

 • La composició del vidre i el procés de transformació.
 • Tipus de vidre i compatibilitat amb el producte.
 • Màquines i motlles per a la fabricació d'envasos de vidre: vidre premsat- bufat - càpsules i butllofes.
 • Relacions forma i pes de vidre. Càlcul volumètric dels dissenys.
 • Vidre lleuger, natural i pesat.
 • Limitacions de la forma i relació amb el repartiment de vidre, el cost i la qualitat tècnica.

Visita a una planta de fabricació d'envasos de vidre.

Envàs i Logística
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • La cadena logística. Definició del cicle de distribució. Les operacions d'emmagatzematge i transport.
 • Estudi i avaluació dels riscos i les sol·licitacions sobre els envasos i embalatges segons el tipus de transport i condicions d'emmagatzematge. Càlcul d'esforços.
 • Determinació de la fragilitat del producte.
 • Els test d'emmagatzematge i transport. El plantejament i anàlisi dels resultats.
 • L'eficiència logística. L'envàs modular.
 • Pautes i criteris de qualitat en la cadena logística.
 • Les noves exigències del comerç i la distribució. Identificació automàtica d'articles i agrupacions amb el sistema GS1. Simbologia. Radiofreqüència d'identificació RFID i EPC.
 • Case Study: Projecte de re-enginyeria logística.
Projecte Final
4 ECTS. 25 hores lectives.
Industrialització d'un projecte de packaging seguint la cadena de valor: les bases del disseny, l'enginyeria de producte, la selecció de materials, els processos de fabricació, l'envasat i el condicionament. 

L'estudiant ha de realitzar un projecte de conceptualització, que enllaça tots els coneixements adquirits durant el curs.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
30 ECTS
(235 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:08/11/2018 Fi classes:14/06/2019Fi programa: 20/09/2019
Horari:
Dijous  18:30 a 21:30Divendres  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
5.200 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs