UP

Artificial Intelligence with Deep Learning

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Assignatures

Deep Learning
4 ECTS. 39 hores lectives.
 • Introducció a l'aprenentatge automàtic. Mètriques d'avaluació.
 • El perceptró i el perceptró de múltiples capes.
 • Xarxes convolucionals, recurrents i de grafs. Models amb atenció.
 • Aprenentatge supervisat, no-supervisat i reforç.
 • Entrenament per retro-propagació, per població i neuroevolució.
 • Optimització. Normalització per paquets.
 • Models generatius.
 • Transferència de l'aprenentatge. Aprenentatge incremental i oblit catastròfic.
Computer Vision
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Classificació d'imatges i vídeos.
 • Detecció, seguiment i segmentació d'objectes.
 • Cerca visual.
 • Reconeixement i reconstrucció 3D.
 • Predicció de l'atenció visual humana.
Natural Language Processing
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Incrustacions de paraules i models de llenguatge.
 • Processament de text.
 • Classificació i resums de textos.
 • Traducció neuronal.
 • Sistemes de diàleg.
 • Recomanadors.
Speech and Audio Processing
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Reconeixement, conversió i síntesi de la veu.
 • Música.
 • Esdeveniments acústics.
 • Processament multi-modal del vídeo: àudio i visió.
Applications
2 ECTS. 18 hores lectives.
 • Casos reals d'aplicacions d'aprenentatge profund a la indústria.
 • Projectes de recerca d'investigadors de prestigi mundial.
Project
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Programació en Python per a aprenentatge profund.
 • Entorns de desenvoluparem per aprenentatge profund: Keras/TensorFlow i PyTorch/Caffe2.
 • Monitorització de l'entrenament d'una xarxa: corbes d'entrenament, ús de recursos de computació.
 • Carregadors de dades. Sincronització entre CPU i GPU.
 • Computació al núvol.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
15 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:12/02/2019 Data de fi:04/07/2019
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs