UP

R&D Management

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Direcció de Projectes de Recerca
8 ECTS. 48 hores lectives.

La direcció i planificació d'un projecte de recerca

 • Fonaments de la direcció d'un projecte (PMBOK de PMI)
 • El cicle de vida d'un projecte de recerca
 • Planificació d'un projecte de recerca (objectius, equip i pla de treball)
 • Eines de gestió de projectes de recerca (EMDESK)

La gestió i execució de projectes de recerca
 • La metodologia Agile
 • El treball en equip. Estratègies per a una cooperació efectiva
 • Gestió de riscos i desviacions
 • Models per a la gestió de la innovació

Els aspectes legals i financers
 • Fonaments jurídics dels projectes de recerca i els drets de propietat intel·lectual
 • Gestió econòmica: costos i pressupost 
 • La fiscalitat en l'activitat investigadora
 • Els acords del consorci i les garanties financeres

L'ús i aplicació dels resultats de la recerca
 • El pla de negoci del projecte i el seu alineament amb el pla estratègic
 • El pla de comunicació
 • El pla d'ús i disseminació dels resultats
 • Protecció dels resultats: les patents i les marques registrades
Direcció i Gestió de Grups de Recerca
8 ECTS. 48 hores lectives.

Polítiques de recerca i innovació i instruments de finançament

 • Estratègia Europea de innovació i recerca per a l'especialització innovadora (RIS3)
 • El marc català de la recerca i RIS3CAT
 • El programa marc de la Unió Europea (Horizon2020)
 • Agències i instruments per al finançament de recerca

L'organització i el funcionament d'un grup de recerca

 • Ètica i recerca. El codi de conducta de l'investigador
 • Les publicacions d'articles científics i l'organització d'esdeveniments, workshops i congressos
 • Les polítiques innovadores de gestió de recursos humans. Retenció de talent
 • La fiscalitat en l'activitat investigadora. Impostos i deduccions fiscals

Les certificacions en la gestió de la recerca
 • Model i sistema de gestió de l'R+D+I
 • La gestió de recursos i instal·lacions tecnològiques i científiques
 • Els indicadors per mesurar els resultats de l'activitat investigadora, la seva anàlisi i millora
 • El procés de certificació de la norma UNE 166002:2006

La transferència tecnològica
 • Introducció a la transferència de coneixement
 • Creació d'spin-offs
 • Recerca per contracte
 • Llicència de patents
Projecte
4 ECTS. 24 hores lectives.

Preparació d'una proposta de projecte de recerca

 • Anàlisi de la plantilla i indicacions per a la seva elaboració
 • Suport en el desenvolupament (Help-Desk)
 • Presentació
 • Avaluació i anàlisi dels resultats
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
20 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:novembre de 2017 Data de fi:juliol de 2018
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 420,33 kB
Imprimeix tot el curs