UP

Direcció Comercial i Màrqueting Industrial

Postgrau Semipresencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Direcció Comercial i Direcció d'Equips
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Habilitats directives

     - Negociació
     - Comunicació interpersonal
     - Lideratge

2.  Anàlisi comercial

- Anàlisi del macroentorn
- Anàlisi de la distribució comercial
- Anàlisi de la competència
- Anàlisi de clients

3. Direcció d'Equips

- Selecció i formació d'equips
- Remuneració dels venedors
- Motivació i animació
- Direcció de reunions

4. Aplicació a un pla de màrqueting

Planificació i Control Comercial
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Planificació

- Diagnòstic de situació
- Previsió de vendes

2. Pla d'acció comercial

- Fixar objectius
- Definició d'estratègies comercials
- Quadre de comandament del director comercial

3. Gestió econòmica

- Política de preus
- Control pressupostari

4.  Aplicació a un pla de màrqueting

Màrqueting Estratègic
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. Objectius i conceptes de màrqueting
2. Necessitem el màrqueting?
3. Estructura i objectius del pla de màrqueting
4. Fases del pla de màrqueting
5. Fa falta entendre el negoci?
6. Quin és el nostre model de negoci?
7. Com formular estratègies?
8. Màrqueting Mix i la seva evolució
9. Oportunitats del mercat
10. Com atreure l'atenció?
11. Com és el procés de venda?
12. Com ho veu el client?
13. Nous canals de comunicació
14. Quin és l'impacte de les tecnologies?
15. Estratègies de captació de clients

Investigació i Tècniques de Mercat
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. Comportament del consumidor. Tècniques i conceptes. Tendències en la demanda. Tipologies del consumidor. Percepció del producte.

2. Investigació de mercats agroalimentaris. Concepte i metodologia de la investigació de mercats.

3. Fonts d'Informació. Fonts primàries i secundàries.

4. Tècniques per a l'obtenció d'informació primària. Anàlisi d'enquestes: disseny i execució de plans de mostreig.

5. Anàlisi Multivariant de Dades. Classificació de les tècniques d'anàlisi multivariant. Anàlisi factorial, clúster, discriminant i conjunt. Escala multidimensional no mètrica.

6. Tècniques Avançades d'Anàlisi en Màrqueting. Models Logit, Probit, Tobit, models de selecció de mostra, models logit multinomial.

7. Aplicació a un pla de màrqueting.
Màrqueting 2.0 i Comunicació Digital
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. El concepte de màrqueting digital
    - Principis bàsics del nou màrqueting
    - Màrqueting offline i online
    - Diferències de canals
    - Avantatges del màrqueting digital
    - Aspectes legals a tenir en compte
2. El Pla de màrqueting digital
    - Estructura i etapes del PMD
3. Accions de màrqueting digital
   - Màrqueting en Buscadors: SEO i SEM
   - Publicitat online: Google Adwords i campanyes PPC
   - Màrqueting de continguts: 
     *Concepte i aplicacions 
     *Eines per la gestió de continguts 
     *KPI'S
   - Estratègies de màrqueting 
     *Objectius SMART 
     *Target: segmentació i hipersegmentació
     *Seguidors, leads, clients  
   - Introducció a eines de Google 
     *Trends
     *Analytics
4. Xarxes Socials i Gestió d'ADS
   - Community Management
   - Introducció a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, Periscope, Pinterest)
   - Creació d'estratègies de Social Media
   - Eines d'anàlisi, seguiment i monitoratge
   - Plataformes de publicitat a les xarxes socials: ADS
Business Case Study
5 ECTS. 50 hores lectives.

Estudi aplicat a un cas realista/real d'empresa o línia de producte industrial on hi intervinguin totes les matèries del postgrau, per tal de veure'n una aplicació directa.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Gener de 2019

Crèdits:
20 ECTS
(200 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització:
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Imprimeix tot el curs