UP

Governança, Risc i Compliment (GRC) de Ciberseguretat

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Amenaces i anàlisi de riscos
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Estàndards internacionals de seguretat de la informació
 • Processos d'anàlisi i gestió de riscos
 • Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos
 • Actius
 • Vulnerabilitats versus amenaces
 • Anàlisi de riscos
 • Plans directors de Seguretat
 • Preparació CISA: Procés d'Auditoria de Sistemes d'Informació
Compliment
5 ECTS. 33 hores lectives.
 • Regulació, metodologies, normativa i legislació internacional
 • Bones pràctiques i recomanacions de seguretat
 • Normes de continuïtat de negoci i minimització de l'impacte
 • Informes: aspectes legals, imatge corporativa, lliçons apreses
 • Preparació CISA: Operacions, Manteniment i Suport de Sistemes d'Informació
Govern de la seguretat
4 ECTS. 24 hores lectives.
 •  Característiques de la governança IT
 • Marcs i models de referència
 • Estratègia d'IT i de seguretat IT
 • Preparació CISA: Govern i Gestió de TI
 • Mecanismes per al govern d'IT i de seguretat IT
Projecte Final de Postgrau
7 ECTS. 15 hores lectives.


Al fulletó del Màster es poden trobar els continguts detallats del programa.La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(100 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:09/01/2018Fi programa: 12/07/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
3.200 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs