UP

Lean Startup Creation

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Emprenedoria i Lean Startup Creation
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • L'ADN de l'Emprenedor.
 • Introducció a Lean Startups. Conceptes.
 • Casos d'estudi: Dropbox, AirBnB, Candy Crush, etc.
 • Tècniques d'Innovació.
 • Brainstorming d'idees de negoci.
 • Exercicis de Creativitat.
 • Eines i recursos.
 • Factors crítics de fracàs.
Producte
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a Lean Development. Exercici pràctic.
 • Definició del Mínim Producte Viable (MVP).
 • Identificació del problema amb el MVP.
 • Co-Creation & Co-Design. Validació del MVP.
 • Business Model Canvas.
 • Propostes de valor.
 • Pivoting business models.
 • Metodologies pel desenvolupament àgil.
 • Planificació del Producte (Product Roadmap).
Marketing
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • El client és el Rey.
 • Anàlisi de Mercat: clients, competidors, tendències.
 • Blue Ocean Strategy.
 • Introducció al Marketing Digital.
 • Producció de continguts. Copywriting.
 • Website Best Practices & Blogging.
 • Els tres motors del creixement.
 • SEM & SEO
 • Inbound Marketing.
 • Marketing Viral.
 • Growth Hacking.
 • Sticky Marketing.
 • Social Media Campaigns & Email Campaigns.
 • Affiliate marketing.
 • Web Analytics.
 • Plan de Marketing. Modelo SOSTAC.
Operacions
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a Startup Operations
 • Mètriques pwr Lean Startups.
 • Lideratge. Exercici de Lideratge. 
 • Motivació de l'Equip.
 • Customer Relationships (Get / Keep / Grow).
 • Negociació.
 • Gestió de Projectes. Enterprise Implementations. Third Party Integrations.
 • Partners de valor afegit. Distribution channels. Gestió d'Aliances.
 • Development & Operations (DevOps).
 • Iteracions de Gestió (90 days plan).
Gestió financera i administració
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Introducció a la gestió financera en empreses de nova creació.
 • Mètriques financeres per Startups.
 • Planificació financera: models de projeccions i la seva interpretació.
 • Mètodes de valoració.
 • Aspectes Legals.
Business Plan Creation & Negociació amb Inversors
4 ECTS. 24 hores lectives.
 • Executive Summary.
 • Pitch Exercise.
 • The Investment Process.
 • Què busca l'inversor Lean.
 • Opcions i vies de finançament per una Startup.
 • Negociació amb Inversors. Tricks & Tips.
 • Exercicis de presentació a inversors.
Projecte Pràctic d'IT Startup Creation
6 ECTS. 6 hores lectives.

Realització pràctica d'un projecte real, amb l'assessorament d'un mentor. Concretament la creació d'una empresa Startup de tipus digital, és a dir, basada en una plataforma internet o mòbil (o ambdues), un servidor (eventualment Cloud) i que es pugui gestionar des d'un ordinador. Exemples consolidats d'empreses d'aquest estil poden ser Airbnb, Dropbox, Ebay, etc.. En una fase inicial, l'Startup tindrà identificat el mercat i el seu target, dissenyat i desenvolupat el seu producte MVP (Minimum Viable Product), dissenyada la proposta de valor, mètriques definides, i el producte posat en producció. En una segona fase podrà disposar de dades per analitzar, revisarà i definirà el model de negoci, desenvoluparà el seu pla de negoci, i constituirà la societat.
Per últim, es realitzarà la presentació final del projecte davant un grup d'inversors (Demo Day).

Aquesta matèria requerirà un mínim de 300 hores de dedicació per part de l'estudiant.
En cada mòdul també s'inclouen presentacions de casos d'estudi d'empreses com Dropbox, AirBnB, CandyCrush i d'altres.


*Cal tenir en compte que els costos de desenvolupament del producte i els costos de constitució no estan inclosos en el preu del curs.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
30 ECTS
(150 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:12/02/2018 Data de fi:20/06/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 412,25 kB
Imprimeix tot el curs