UP

Direcció i Consultoria en Noves Tecnologies i Sistemes

Postgrau Presencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia

Amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències i habilitats que es donen en el postgrau, s'utilitzarà una metodologia basada en:

 • Sessions àgils i participatives amb reconeguts professionals del sector.
 • Resolució de casos pràctics de l'escola de Harvard (USA).
 • Realització d'autoavaluacions en els diferents mòduls.
 • Projecte final de postgrau, basat en la transformació digital, en grup i tutoritzat al llarg de tot el curs.

Matèries

Entorn i Empresa
2 ECTS. 24 hores lectives.
1. Impacte de les tecnologies disruptives en els negocis
 • Entorn canviant i complex
 • Anàlisi d'impactes i escenaris de futur
 • posicionament competitiu
 • Innovació en els nous models de negoci: blue ocean strategy

2. Gestió econòmica del negoci

 • Conceptes bàsics
 • Compte d'Explotació, Balanç i Pressupost
 • Quadre de Comandament Integral (BSC)

3. Mètode del cas Harvard (USA)

 • Com resoldre problemes reals amb el sistema del cas

4. Gestió de la innovació

 • La innovació com a procés empresarial
 • Competitivitat i innovació
 • Definicions de R + D i IT / Manuals Frascati i d'Oslo
 • Metodologies d'autodiagnòstic
 • Model de Chiesa-Voss, London Business School
 • Cas d'estudi IDEO: sistema d'innovació empresarial
 • MGPP: Multi Generation Product Planning
 • Open innovation
 • Enginyeria concurrent
Valor Competitiu a Través de la Transformació Digital
2 ECTS. 21 hores lectives.
1. Nous models econòmics
 • El model de negoci (Canvas) i la cadena de valor (Porter)
 • El pla estratègic de l'Empresa: Missió, Visió, Valors, Objectius.
 • Transformació digital de les TIC: Millora de la competitivitat

  2. El CIO i el Consultor: promovent la digitalització
 • Tecnologia és el com fem les coses
 • Establir el model de negoci com a estratègia bàsica
 • Les organitzacions fan productes i serveis, però l'important és vendre
 • Aprendre a desaprendre
 • La gestió d'un mateix
 • Management is doing the things right; leadership is doing the right things
  • La diferència entre eficàcia i eficiència
  3. Outsourcing de Serveis
 • Definició del servei
 • Selecció de proveïdors
 • Definició i execució del contracte
 • Anàlisi econòmica
Global IT Management
3 ECTS. 36 hores lectives.
1. La Direcció és Àmbits Tecnològics
 • Objectius
 • Evolució
 • L'art de dirigir, característiques personals

2. Transformació de Sistemes Digitals

 • Objectius
 • Definició i aprobació del pla de sistemes
 • Indicadors sobre objectius i Execució

3. Negociació i Gestió de Conflictes

 • Interessos
 • Opcions i alternativa no negociada
 • compromís intel·ligent

4. presentacions eficaces i persuasives

 • El Missatge
 • Execució de la presentació
 • Preparació de l'exposició

5. Gestió dels recursos humans

 • comunicació
 • Motivació
 • Personal intern i extern
 • Avaluació del compliment i carrera professional

6. Agile Project Management

 • Perfil i funcions del del project manager
 • Eines Agile (scrum, lean,... )
Noves Tendències IT
5 ECTS. 51 hores lectives.
1. L'empresa en l'era de la 4a Revolució
 • Models de negoci a través d'Internet
 • Google i Apple: nous paradigmes
 • Mercats two-sided
 • Claus de l'èxit en el món digital
 • Smart Cities
 • Mobilitat

2. Aplicacions vinculades al negoci (CRM, ERP, SCM, Bigdata, Predictive Analysis

 • Conceptes bàsics i estat de l'art
 • Impacte en el negoci
 • Experiències reals

3. Gestió del canvi
 • Canvi vs transformació
 • Factors crítics d'èxit. Resistències al canvi i riscos associats
 • Palanques d'actuació: comunicació, formació, motivació
4. Experiències d'èxit
 • Visió integrada de dues empreses des de la perspectiva tecnològica alineada amb l'estratègia de l'organització.
Projecte de Transformació Digital
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Fase 0: Presentació i selecció de projectes
2. Fase I: nou model de negoci. Impacte sobre l'estratègia de l'empresa
3. Fase II: Desenvolupament del pla de transformació digital, retorn de la inversió, gestió del risc i canvi
4. Fase III: Presentació en grup del projecte.

 

 

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:13/11/2017 Fi classes:20/06/2018Fi programa: 27/06/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs