UP

Strategic IT Management

Postgrau Presencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia

Amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències i habilitats que es treballen en el postgrau, s'utilitzarà una metodologia basada en:

 • Sessions àgils i participatives amb reconeguts professionals del sector.
 • Resolució de casos pràctics de l'escola de Harvard (USA).
 • Realització d'autoavaluacions en els diferents mòduls.
 • Projecte final de postgrau, en grup i tutoritzat al llarg de tot el curs.

Matèries

Entorn i empresa
2 ECTS. 24 hores lectives.
1. Impacte de les tecnologies disruptives als negocis
 • Entorn canviant i complex
 • Anàlisi d'impactes i escenaris de futur
 • Posicionament competitiu
 • Innovació en els nous models de negoci: Blue Ocean Strategy

2. Gestió Econòmica del Negoci
 • Conceptes bàsics
 • Compte d'explotació, balanç i pressupost
 • Quadre de Comandament Integral (BSC)

3. Mètode del cas Harvard (USA)
 • Com resoldre problemes reals amb el sistema del cas

4. Gestió de la innovació
 • La innovació com a procés empresarial
 • Competitivitat i innovació
 • Definicions de R + D i IT / Manuals Frascati i d'Oslo
 • Metodologies d'autodiagnòstic
 • Model de Chiesa-Voss, London Business School
 • Cas d'estudi IDEO: sistema d'innovació empresarial
 • MGPP: Multi Generation Product Planning
 • Open innovation
 • Enginyeria concurrent
Millora de la competitivitat
2 ECTS. 21 hores lectives.
1. Nous models econòmics
    ¿ El model de negoci (Canvas) i la cadena de valor (Porter)
    ¿ El pla estratègic de l'empresa: missió, visió, valors, objectius.
    ¿ Transformació digital de les TIC

2. El CIO i l'estratègia de canvi
     ¿ Tecnologia és el com fem les coses
     ¿ Establir el model de negoci com a estratègia bàsica
     ¿ Les organitzacions fan productes i serveis, però l'important és vendre
     ¿ Aprendre a desaprendre
     ¿ La gestió d'un mateix
     ¿ Management is doing the things right; leadership is doing the right things
       - La diferència entre eficàcia i eficiència

3. Outsourcing de serveis
     ¿ Definició del servei
     ¿ Selecció de proveïdors
     ¿ Definició i execució del contracte
     ¿ Anàlisi econòmica
Global IT management
3 ECTS. 36 hores lectives.
1. La direcció en àmbits tecnològics
     ¿ Objectius
     ¿ Evolució
     ¿ L'art de dirigir, característiques personals

2. Transformació digital de sistemes
     ¿ Objectius
     ¿ Definició i aprovació del pla de sistemes
     ¿ Indicadors sobre objectius i execució

3. Negociació i gestió de conflictes
     ¿ Interessos
     ¿ Opcions i alternativa no negociada
     ¿ Compromís intel·ligent

4. Presentacions eficaces i persuasives
     ¿ El missatge
     ¿ Execució de la presentació
     ¿ Preparació de l'exposició

5. Gestió dels recursos humans
     ¿ Comunicació
     ¿ Motivació
     ¿ Personal intern i extern
     ¿ Avaluació del compliment i carrera professional

6. Agile Project Management
     ¿ Perfil i funcions del project manager
     ¿ Eines Agile (srum, lean...)
Impacte estratègic IT
5 ECTS. 51 hores lectives.
1. L'empresa en l'era de la 4a revolució
     ¿ Models de negoci a través d'Internet
     ¿ Google i Apple: nous paradigmes
     ¿ Mercats two-sided
     ¿ Claus de l'èxit en el món digital
     ¿ Smart Cities
     ¿ Mobilitat

2. Aplicacions vinculades al negoci (CRM, ERP, SCM, Big data, Predictive Analysis)
     ¿ Conceptes bàsics i estat de l'art
     ¿ Impacte en el negoci
     ¿ Experiències reals

3. Gestió del canvi
     ¿ Canvi vs transformació
     ¿ Factors crítics d'èxit. Resistències al canvi i riscos associats
     ¿ Palanques d'actuació: comunicació, formació, motivació

4. Experiències d'èxit
    ¿ Visió integrada de dues empreses des de la perspectiva tecnològica alineada amb l'estratègia de l'organització
Projecte strategic IT management
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Fase 0: Presentació i selecció de projectes
 • Fase I: nou model de negoci. Impacte sobre l'estratègia de l'empresa
 • Fase II: Desenvolupament del Strategic IT Pla, retorn de la inversió, gestió del risc i canvi
 • Fase III: Presentació del projecte en grup
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:13/11/2017 Fi classes:20/06/2018Fi programa: 27/06/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 614,17 kB
Imprimeix tot el curs