UP

Strategic IT Management

Postgrau Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Entorn i empresa
2 ECTS. 24 hores lectives.
1. Impacte de les tecnologies disruptives als negocis
 • Entorn canviant i complex
 • Anàlisi d'impactes i escenaris de futur
 • Posicionament competitiu
 • Innovació en els nous models de negoci: Blue Ocean Strategy

2. Gestió Econòmica del Negoci
 • Conceptes bàsics
 • Compte d'explotació, balanç i pressupost
 • Quadre de Comandament Integral (BSC)

3. Mètode del cas Harvard (USA)
 • Com resoldre problemes reals amb el sistema del cas

4. Gestió de la innovació
 • La innovació com a procés empresarial
 • Competitivitat i innovació
 • Definicions de R + D i IT / Manuals Frascati i d'Oslo
 • Metodologies d'autodiagnòstic
 • Model de Chiesa-Voss, London Business School
 • Cas d'estudi IDEO: sistema d'innovació empresarial
 • MGPP: Multi Generation Product Planning
 • Open innovation
 • Enginyeria concurrent
Millora de la competitivitat
2 ECTS. 21 hores lectives.
1. Nous models econòmics
 • El model de negoci (Canvas) i la cadena de valor (Porter)
 • El pla estratègic de l'empresa: missió, visió, valors, objectius
 • Transformació digital de les TIC

2. El CIO i l'estratègia de canvi
 • Tecnologia és el com fem les coses
 • Establir el model de negoci com a estratègia bàsica
 • Les organitzacions fan productes i serveis, però l'important és vendre
 • Aprendre a desaprendre
 • La gestió d'un mateix
 • Management is doing the things right; leadership is doing the right things
 • La diferència entre eficàcia i eficiència

3. Outsourcing de serveis
 • Definició del servei
 • Selecció de proveïdors
 • Definició i execució del contracte
 • Anàlisi econòmica
Global IT management
3 ECTS. 36 hores lectives.
1. La direcció en àmbits tecnològics
 • Objectius
 • Evolució
 • L'art de dirigir, característiques personals

2. Transformació digital de sistemes
 • Objectius
 • Definició i aprovació del pla de sistemes
 • Indicadors sobre objectius i execució

3. Negociació i gestió de conflictes
 • Interessos
 • Opcions i alternativa no negociada
 • Compromís intel·ligent

4. Presentacions eficaces i persuasives
 • El missatge
 • Execució de la presentació
 • Preparació de l'exposició

5. Gestió dels recursos humans
 • Comunicació
 • Motivació
 • Personal intern i extern
 • Avaluació del compliment i carrera professional

6. Agile Project Management
 • Perfil i funcions del project manager
 • Eines Agile (srum, lean...)
Impacte estratègic IT
5 ECTS. 51 hores lectives.
1. L'empresa en l'era de la 4a revolució
 • Models de negoci a través d'Internet
 • Google i Apple: nous paradigmes
 • Mercats two-sided
 • Claus de l'èxit en el món digital
 • Smart Cities
 • Mobilitat

2. Aplicacions vinculades al negoci (CRM, ERP, SCM, Big data, Predictive Analysis)
 • Conceptes bàsics i estat de l'art
 • Impacte en el negoci
 • Experiències reals

3. Gestió del canvi
 • Canvi vs transformació
 • Factors crítics d'èxit. Resistències al canvi i riscos associats
 • Palanques d'actuació: comunicació, formació, motivació

4. Experiències d'èxit
 • Visió integrada de dues empreses des de la perspectiva tecnològica alineada amb l'estratègia de l'organització
Projecte strategic IT management
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Fase 0: Presentació i selecció de projectes
 • Fase I: nou model de negoci. Impacte sobre l'estratègia de l'empresa
 • Fase II: Desenvolupament del Strategic IT Pla, retorn de la inversió, gestió del risc i canvi
 • Fase III: Presentació del projecte en grup
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Novembre de 2019

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs