UP

Software Quality Assurance

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Introduction & Requirements Engineering
2 ECTS. 32 hores lectives.

- Objectius i motivació de l'assegurament de la qualitat dels sistemes de software
- Implicacions econòmiques de l'enginyeria del software i ROI
- Repàs a les principals metodologies d'enginyeria del software
- Història i casos d'estudi
- Assegurament de la Qualitat del Software: una activitat transversal
- L'enginyeria de requisits com a base per a l'assegurament de la qualitat del software
- Repàs a les tècniques d'especificació (llenguatge natural, casos d'ús, models, processos de negoci, històries d'usuari, etc.)
- Prototipatge
- Business-Driven Development (BDD)
- Model-Driven Engineering (MDE)
- Criteris d'acceptació i tècniques de validació
- Priorització
- L'enginyeria de requisits en dominis diversos: Embedded software, Off-the-shelf, Internet & Dispositius mòbils, Govern, Salut, Banca, etc.
- Exercicis pràctics

Software Testing
3 ECTS. 44 hores lectives.

- Introducció i motivació
- Història, evolució i reptes del testing
- Nivells de test (Unit testing, System testing, Integration testing, User Acceptance Testing, Performance testing, Usability testing, Sanity testing, Security testing)
- Tipus de tests (Smoke testing, Functional testing, Regression testing)
- Tècniques de disseny de tests
- Cobertura i anàlisis d'impacte
Testing i gestió del coneixement
Testing de seguretat
- Automatització de proves
- Testing en entorns regulats
Testing en dominis diversos
- Testing d¿APIs
- Exercicis pràctics

Quality in Software Engineering
1 ECTS. 16 hores lectives.

- Assegurament de la qualitat en les metodologies de desenvolupament de software
- Models i estàndards de qualitat
- Inspeccions i revisions de codi
- El deute tecnològic i de coneixement a les organitzacions

Quality in Agile Methods
2 ECTS. 32 hores lectives.
- Introducció als enfocaments àgils
- Històries d'usuari
- Test-Driven Development (TDD)
- eXtreme Programming (XP)
- Visió general de les principals metodologies àgils (SCRUM, Kanban, Lean, models mixtes...)
- Acceptance Test-Driven Development (ATDD)
- Exercicis pràctics amb eines
DevOps and Continuous Integration
1 ECTS. 16 hores lectives.

- DevOps. Integració i entrega contínua
- Atenció als clients
- Manteniment de software (ticketing, bug tracking, escalation)
- Projectes de transformació
- Exercicis pràctics amb eines

Cross-Wise Software Quality Management
2 ECTS. 28 hores lectives.
- Definició d'una estratègia d'assegurament de la qualitat de software
- Gestió de riscos
- Gestió de matrius i KPIs (Key Performance Indicator)
Project Management Professional (PMP)
Roadmaps
- Eines per a l'assegurament transversal de la qualitat
- Exercicis pràctics
Course Project
4 ECTS. 4 hores lectives.

El projecte final del programa tindrà les següents característiques:
- Serà un projecte que suposi una contribució en un projecte real en l'àmbit d'una organització empresarial.
- El projecte afavorirà la innovació tecnològica i una millora de l'assegurament de la qualitat en base als continguts del programa.

Aquest projecte podrà ser realitzat de forma individual o per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte de reconegut prestigi en la temàtica.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(172 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:novembre de 2019 Data de fi:juliol de 2020
Horari:
Dimarts  18:00 a 22:00Dijous  18:00 a 22:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs