UP

Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Intel·ligència i Ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les Revolucions Tecnològiques: de la Revolució Agrària a la Industrial, i de la Revolució Industrial a la Informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les Ciutats en l'Era de la Informació.
 • Smart Cities en l'era del coneixement, la informació i la globalització, basades en les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisis de casos d'estudi revisant tres dels sis eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient i que tenen com a objectiu la generalització de l'ús de tecnologies amb la finalitat de crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC's sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Es programaran visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.

Es realitzaran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple visites a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.

Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Tecnologia o Intel·ligència Urbana? Les smarts cities no només ho són per l'ús de les tecnologies, sinó perquè aquestes tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida als seus ciutadans.
 • Estudiar les ciutats, com a contenidors d'informació i de capital humà i no només d'edificis i infraestructures. Per a això, dins d'aquest segon curs, s'estudiaran de manera especial els tres eixos de les ciutats intel·ligents que es refereixen a la gent, la qualitat de vida i la governança (Smart People, Smart living and Smart Governance).
 • Estudi de casos, bones pràctiques, a més d'un workshop que tindrà com a objectiu fer una revisió dels possibles indicadors que ajudin a mesurar el grau d'avanç d'una ciutat respecte d'aquests eixos.
Projecte de Ciutat Intel·ligent
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Coneixements bàsics dels Sistemes d'Informació geogràfica, de la seva estructura de dades gràfiques i alfanumèriques, dels seus components i dels criteris i procediments de treball.
 • Eines per el disseny de bases de dades, introdueix els procediments de georeferenciació, tot i permetent l'elaboració d'un SIG, així com les anàlisis espacials associades.
 • Estructura urbana i territorial fonamental per a la seva visualització sintètica en un àmbit territorial general o municipal, mitjançant mapes temàtics.
 • Anàlisi espacial en formats vectorial i ràster i les aplicacions creuades entre tots dos tipus.
 • Nocions bàsiques de Remote Sensing, així com la creació de bases de dades de tipus vectorial de caràcter territorial, municipals i la seva visualització en mapes.

Sobre aquesta base de coneixement es desenvolupa el Projecte de Ciutat Intel·ligent. Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una plataforma innovadora com ara una app o similar que amb la utilització de les tecnologies SIG, facilitarà el procés de transformació cap a la ciutat intel·ligent.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
15 ECTS
(90 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:15/02/2019 Fi classes:27/06/2019Fi programa: 05/07/2019
Horari:
Dilluns  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00Divendres  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
2.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 375,96 kB
Imprimeix tot el curs