UP

Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial

Postgrau Presencial.

Continguts

19a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial.

Assignatures

Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer
12 ECTS. 105 hores lectives.

El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit dels cursos de postgrau de materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

Introducció als Plàstics i als Elastòmers
- Propietats dels materials i criteris de selecció
- Materials plàstics: caracterització termomecànica i comportament en el temps
- Principals grups de materials plàstics i les seves aplicacions
- Presentació de plàstics tècnics
- Materials especials per a components de plàstic: aditius i càrregues
- Introducció als elastòmers

Processos de Fabricació de Components Plàstics
- Introducció a la injecció de plàstics
- Altres processos d'injecció
- Visita a una fàbrica d'injecció de plàstics
- Extrusió i termoconformació
- Altres tecnologies de fabricació amb plàstic
- Visita a una fàbrica d'extrusió

Disseny i Càlcul de Components Plàstics
- Criteris per al disseny de components
- Disseny de components (engranatges, rodaments, articulacions de pel·lícula,...)
- Unions amb adhesius
- Unions per soldadura
- Simulacions per ordinador
- Tècniques de prototipat ràpid i presèries

Components dels Elastòmers
- Famílies de cautxú. Característiques i toleràncies
- Processos de fabricació de cautxús i especificitats
- Components d'elastòmers termoplàstics
- Silicones i poliuretans
- Visita a una fàbrica de components d'elastòmer
- Components de mercat basats en elastòmers

Components dels Materials Compost
- Introducció als materials compostos i definicions
- Càlcul de peces amb materials compostos
- Eines de disseny i càlcul dels materials compostos
- Tecnologies de fabricació dels materials compostos
- Aplicacions i components de materials compostos
- Visita a una empresa productora de components de materials compostos
Projecte de Curs de postgrau de Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial
3 ECTS.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
15 ECTS
(105 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:04/03/2019 Fi classes:10/07/2019Fi programa: 15/12/2019
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
Barcelona

Import de la matrícula:
2.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 509,25 kB
Imprimeix tot el curs