UP

Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE

Postgrau Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MATÈRIA 1. Introducció a l'Arquitectura Sostenible
Principis del Disseny Bioclimàtic
La Sostenibilitat i la Ciutat

MATÈRIA 2. Certificacions per a Edificis Verds
La Certificació Energètica per a Edificis a Espanya
GREEN RATING: Certificació Europea
Certificació BREEAM: Metodologia de Disseny i Avaluació per a Edificis Sostenibles


MATÈRIA 3. Certificació LEED

Bases de l'Edificació verda. Nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
LEED Certification. Categories de crèdit
Parcel.les Sostenibles
Eficiència en l'Ús de l'Aigua
Energia i Atmósfera
Materials i Recursos
Qualitat Ambiental InteriorMATÈRIA 4. Certificació Passivhaus

Anàlisi de les Estratègies de Disseny, Operació i Avaluació per a Hivern i Estiu.
Descomposició i Estudi de l'Estructura i Envoltant Tèrmica de l'Edifici.
Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les fitxes de càlcul.
Pràctiques de la metodologiaa través d eles seves fitxes de càlcul. PHPP.
Exemples d'aplicació
Visita a casa passiva

Matèries

Introducció a l'Arquitectura Sostenible
4 ECTS. 36 hores lectives.
Principis del Disseny Bioclimàtic

Arquitectura i Clima
Paràmetres de comfort
Projectant amb el sol
Projectant amb el vent
Projectant amb l'energia
Pautes i estratègies de disseny

La Sostenibilitat i la Ciutat

L'urbanisme sostenible
La ciutat responsable
Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)
Cap a una ciutat de consum gairebé nul
Balanç net
Autoproducció
Casos d'estudi: projectes d'urbanisme aplicat
Certificacions per a Edificis Verds
4 ECTS. 36 hores lectives.

La Certificació Energètica per a edificis a Espanya

CTE: Codi Tècnic d'Edificació. Document Bàsic de l'Estalvi Energètic-DBHE
L'avaluació energètica: auditories energètiques en edificis existents
Metodologies, presa de dades, procediments i informes
Software d'¡aplicació: Lider - Calener - C3X

GREEN RATING: Certificació Europea

Avaluació d'Edificis existents; els 6 indicadord objectius i tangibles:
Energia
Carboni
Aigua
Transport
Residus
Benestar
Desenvolupament de cadascun dels indicadors. Presa de dades de l'edifici a avaluar: utilització dels fulls de càlcul, conclusions i redacció de l'informe.

Certificació BREEAM: Metodologia de Disseny i Avaluació per a Edificis Sostenibles

Generalitats de la certificació, Indicadors d'impacte mediambiental
Energia
Gestió
Salut i Benestar
Transport
Aigua
Materials
Residus
Pol.lució
Ús de la terra
Ecologia
Desenvolupament de cada indicador i les estratègies relacionades amb cadascun
Cas d'Estudi
Certificació LEED
8 ECTS. 72 hores lectives.
Bases de l'Edificació Verda: Nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura

Introducció als edificis i comunitats verdes. Pensament sostenible. Nous processos per a edificar verd (definir Edifici Verd; descriure l'Enfocament de Tot l'Edifici; descriure la Prestació Integrada de Projectes; definició de la Triple Bottom Line.)

Certificació LEED: explicació de l'estructura de la certificació, les seves categories i crèdits

Aliances del USGBC, GBCI i procés de certificació.

LEED Certification: Categories de Crèdit

Ubicació i transport
Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria LT posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.

Parcel.les Sostenibles

Desenvolupament en profunditat de cada cr+edit de la categoria SS posant el focus en les estratègies sostenibles per a a aconseguir cada punt

Eficiència en l'Ús de l'Aigua

Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria WE posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.

Energia i Atmosfera

Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria EA posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
Procés de Commissioning. CxA.
LEED per a edificis existents
Simulació energètica: eQUEST, DesignBuilder.
L'automatització i l'estalvi energètic
Energia renovable in-situ. Explicació i càlcul.

Materials i recursos

Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria MR posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
Anàlisi cicle de vida dels materials. Software SIMAPRO

Qualitat Ambiental Interior

Pre requisits; monitoreig de l'aire exterio; ventilació maximitzada; pla de gestió de la qualitat de l'aire interior durant la construcció i abans de l'ocupació.
Certificació Passivhaus
4 ECTS. 40 hores lectives.
Anàlisi de les estratègies de disseny, operació i avaluació per a hivern i estiu.

Descomposició i estudi de l'estructura i la envoltant tèrmica de l'edifici.

Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul.

Pràctiques de la metodologia a través d eles seves fitxes de càlcul. PHPP

Exemples d'aplicació.

Visita a una casa passiva
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(184 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:15/02/2017 Fi classes:31/05/2017Fi programa: 31/07/2017
Horari:
Dimecres  16:00 a 20:00Divendres  10:00 a 14:00  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50. Ed. P
Barcelona

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs