UP

Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE

Postgrau Presencial.

Continguts

7a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Introducció a l'Arquitectura Sostenible
4 ECTS. 36 hores lectives.
1. Principis del Disseny Bioclimàtic
 • Arquitectura i clima.
 • Paràmetres de confort.
 • Projectant amb el sol.
 • Projectant amb el vent.
 • Projectant amb l'energia.
 • Pautes i estratègies de disseny.
2. La Sostenibilitat i la Ciutat
 • L'urbanisme sostenible.
 • La ciutat responsable.
 • Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).
 • Cap a una ciutat de consum gairebé nul.
 • Balanç net.
 • Autoproducció.
 • Casos d'estudi: projectes d'urbanisme aplicat.
Certificacions per a Edificis Verds
4 ECTS. 36 hores lectives.

1. La Certificació Energètica per a edificis a Espanya

 • CTE: Codi Tècnic d'Edificació. Document Bàsic de l'Estalvi Energètic-DBHE
 • L'avaluació energètica: auditories energètiques en edificis existents
 • Metodologies, presa de dades, procediments i informes
 • Software d'aplicació: Lider - Calener - C3X

2. GREEN RATING: Certificació Europea

 • Avaluació d'Edificis existents; els 6 indicadors objectius i tangibles:
 1. Energia
 2. Carboni
 3. Aigua
 4. Transport
 5. Residus
 6. Benestar
 • Desenvolupament de cadascun dels indicadors. Presa de dades de l'edifici a avaluar: utilització dels fulls de càlcul, conclusions i redacció de l'informe.

3. Certificació BREEAM: Metodologia de Disseny i Avaluació per a Edificis Sostenibles

 • Generalitats de la certificació, Indicadors d'impacte mediambiental
 • Energia
 • Gestió
 • Salut i Benestar
 • Transport
 • Aigua
 • Materials
 • Residus
 • Pol·lució
 • Ús de la terra
 • Ecologia
 • Desenvolupament de cada indicador i les estratègies relacionades amb cadascun
 • Casos d'Estudi
Certificació LEED
8 ECTS. 72 hores lectives.
1. Bases de l'Edificació Verda: Nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
 • Introducció als edificis i comunitats verdes. Pensament sostenible. Nous processos per a edificar verd (definir Edifici Verd; descriure l'Enfocament de Tot l'Edifici; descriure la Prestació Integrada de Projectes; definició de la Triple Bottom Line.)
 • Certificació LEED: explicació de l'estructura de la certificació, les seves categories i crèdits
 • Aliances del USGBC, GBCI i procés de certificació.
2. LEED Certification: Categories de Crèdit
 • Ubicació i transport
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria LT posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
3. Parcel·les Sostenibles
Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria SS, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt
4. Eficiència en l'Ús de l'Aigua
Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria WE, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
5. Energia i Atmosfera
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria EA posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
 • Procés de Commissioning. CxA.
 • LEED per a edificis existents
 • Simulació energètica: eQUEST, DesignBuilder.
 • L'automatització i l'estalvi energètic
 • Energia renovable in-situ. Explicació i càlcul.
6. Materials i recursos
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria MR, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
 • Anàlisi cicle de vida dels materials. Software SIMAPRO
7. Qualitat Ambiental Interior
 • Prerequisits
 • Monitoratge de l'aire exterior
 • Ventilació maximitzada
 • Pla de gestió de la qualitat de l'aire interior durant la construcció i abans de l'ocupació.
Certificació Passivhaus
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Anàlisi de les estratègies de disseny, operació i avaluació per a hivern i estiu.
 • Descomposició i estudi de l'estructura i l'envoltant tèrmica de l'edifici.
 • Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul.
 • Pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul. PHPP.
 • Exemples d'aplicació.
 • Visita a una casa passiva.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(184 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:20/03/2019 Fi classes:28/06/2019Fi programa: 13/09/2019
Horari:
Dimecres  16:00 a 20:00Divendres  10:00 a 14:00  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs