UP

Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals

Postgrau Online.

Continguts

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries Internacionals.

Matèries

Valoració Immobiliària
11 ECTS. 66 hores lectives.
 • Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració.
 • S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació.
 • S'expliquen detalladament dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació".
 • S'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals que limiten la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.
Dret Immobiliari Pràctic
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • S'estudien els principals coneixements pràctics relacionats amb la gestió legal dels immobles, tals com la regulació del dret de propietat, el funcionament del registre, els deures dels propietaris d'immobles, l'abast, responsabilitat dels agents relacionats amb els serveis immobiliaris, inclosos els valoradors.
 • S'estudien els drets reals, així com altres càrregues limitatives del ple domini
Valoracions Reglades Hipotecàries i Cadastrals
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Revisió de les diferents valoracions reglades per l'administració en matèria hipotecària i fiscal.
 • Breu introducció urbanística (que té el seu curs propi), destacant els àmbits competencials d'aplicació i les normatives que les regulen.
International Valuation and Professional Development
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Es revisa el marc de regulació i ordenació de l'activitat de les valoracions a nivell internacional, posant especial èmfasi en les European Valuation Standards donada la seva progressiva importància en l'àmbit de la regulació europea.
 • S'estudien altres estàndards internacionals, i es diferencia la valoració d'actius a efectes comptables amb estàndards internacionals.
 • Es revisa el marc de regulació deontològica, els models de negoci en l'àmbit de les valoracions i la forma d'organització professional.
Taller de Valoracions Immobiliàries Internacionals
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real,  per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a les matèries de l'àmbit de valoracions immobiliàries.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
25 ECTS
(150 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/10/2018 Fi classes:18/02/2019Fi programa: 28/02/2019

Import de la matrícula:
3.250 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs