UP

Detecció i Resposta de Ciberatacs

Postgrau Presencial.

Continguts

7a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Cybersecurity Management.

Assignatures

Xarxes
1 ECTS. 6 hores lectives.
 • Introducció a TCP/IP
 • VirtualBox i VMware
Hacking ètic
6 ECTS. 34 hores lectives.
 • Extracció d'informació (Information gathering)
 • Escaneig i enumeració
 • Vulnerabilitats comunes
 • Anàlisi manual de vulnerabilitats
 • Anàlisi automatitzat
 • Explotació i Gestió de Vulnerabilitats
Monitorització d'esdeveniments de seguretat
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • Registres propis del sistema
 • Sistemes de detecció i monitorització
 • Fonts heterogènies de dades
 • Correlació de logs
Data Driven Security
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Data Science
 • Anàlisi de dades amb R
 • Visualització de dades
 • Reproducible Research
 • R-net-tools
Entorns ubics: SCADA i mòbils
5 ECTS. 25 hores lectives.
 • Anàlisi estàtic i dinàmic
 • Android
 • iOS
 • SCADA
 • Entorn ICS: vulnerabilitats en software i protocol
Cloud security
1 ECTS. 9 hores lectives.
 • Introducció a cloud
 • Tipus de cloud
 • Seguretat en cloud privat: orquestrador
 • Seguretat sobre solucions de tercers: Amazon, Azure
 • Containers
 • Connexions API
 • Casos d'ús
Resposta a incidents
3 ECTS. 21 hores lectives.
 • CERT i IRT
 • Eines de l'atacant
 • Forensics
 • Artefactes de Forensics
 • Estudi de l'espai no assignat
Anàlisi de Malware
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Introducció al malware: història, amenaces, actors, tendències d'atacs
 • Anàlisi estàtic (hashing, AV, fingerprinting, strings, eines)
 • Anàlisi dinàmic (entorn, eines, memòria, debug, sandbox)
 • Malware en dispositius mòbils

Projecte Final de Postgrau
7 ECTS. 18 hores lectives.Al fulletó del Postgrau es poden observar els continguts detallats del programa.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
32 ECTS
(178 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/02/2019 Fi classes:07/10/2019Fi programa: 16/12/2019
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
4.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs