UP

Detecció i Resposta de Ciberatacs

Places exhaurides

Postgrau Presencial.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Hacking ètic
6 ECTS. 34 hores lectives.
 • Eines i procediments bàsics d'anàlisi de xarxes i sistemes
 • Introducció al hacking ètic
 • Information Gathering
 • Escaneig de xarxa i enumeració
 • Vulnerabilitats comuns
 • Anàlisi manual de vulnerabilitats
 • Anàlisi automatitzat
 • Explotació de vulnerabilitats
 • Gestió de vulnerabilitats
Monitorització d'esdeveniments de seguretat
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Registres propis del sistema
 • Sistemes de detecció i monitorització
 • Fonts heterogènies de dades
 • Correlació de logs
Data Driven Security
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • R
 • Dades Elegants
 • Anàlisi de dades
 • Visualització de dades avançada
 • Investigació reproduïble
 • Data Driven Security with r-net-tools
Entorns ubics: SCADA i mòbils
5 ECTS. 28 hores lectives.
 • Android
 • iOS
 • SCADA
 • Internet of everything
Resposta a incidents
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • CERT i IRT
 • Eines de l'atacant
 • Forensics
 • Artefactes de Forensics
 • Estudi de l'espai no assignat
Anàlisi de Malware
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Anàlisi estàtic
 • Anàlisi dinàmica
 • Tendències d'atacs
 • APT (Advanced Persistent Threat)
 • Malware en dispositius mòbils
Projecte Final de Postgrau
7 ECTS. 12 hores lectives.Al fulletó del Postgrau es poden observar els continguts detallats del programa.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
30 ECTS
(162 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:27/02/2017 Fi classes:09/10/2017Fi programa: 21/12/2017
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs