UP

Planificació i Gestió de la Ciberseguretat

Postgrau Presencial.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Amenaces i anàlisi de riscos
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Estàndards internacionals de seguretat de la informació
 • Processos d'anàlisi i gestió de riscos
 • Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos
 • Actius
 • Vulnerabilitats versus amenaces
 • Anàlisi de riscos
 • Plans directors de Seguretat
 • Preparació CISA: Procés d'Auditoria de Sistemes d'Informació
Govern de la seguretat
4 ECTS. 24 hores lectives.
 •  Característiques de la governança IT
 • Marcs i models de referència
 • Estratègia d'IT i de seguretat IT
 • Preparació CISA: Govern i Gestió de TI
 • Mecanismes per al govern d'IT i de seguretat IT
Disseny, desenvolupament i implantació
5 ECTS. 29 hores lectives.
 • Confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius
 • Gestió de servei
 • Controls d'accés lògic
 • Controls d'accés físic
 • Protecció de serveis:
 • Control d'accés a les xarxes
 • Protecció de programes: disseny de programari i seguretat
 • Operació dels sistemes d'informació
 • Manteniment: backup, actualitzacions, etc.
 • Pla de contingència
 • Preparació CISA: Adquisició, Desenvolupament i Implementació de Sistemes d'Informació
Compliment
5 ECTS. 33 hores lectives.
 • Regulació, metodologies, normativa i legislació internacional
 • Bones pràctiques i recomanacions de seguretat
 • Normes de continuïtat de negoci i minimització de l'impacte
 • Informes: aspectes legals, imatge corporativa, lliçons apreses
 • Preparació CISA: Operacions, Manteniment i Suport de Sistemes d'Informació
Criptografia i autenticació
5 ECTS. 33 hores lectives.
 • Criptografia simètrica o de clau secreta
 • Criptografia asimètrica o de clau pública
 • HSM (maquinari Security Module)
 • Protocols I: sense PKI
 • Infraestructura de clau pública, PKI
 • Protocols II: amb PKI
 • Projecte PKI
 • Serveis de confiança
 • Preparació CISA: Protecció dels Actius d'Informació
Projecte Final de Postgrau
7 ECTS. 15 hores lectives.
Al fulletó del Màster es poden observar els continguts detallats del programa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
30 ECTS
(162 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:15/06/2018Fi programa: 12/07/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs