UP

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau Presencial.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Parametric Design in Architecture.

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.

PG.1 Fonaments de geometria arquitectònica.

 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids simples.
 • Introducció a la geometria diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles.
 • Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.

PG2. Introducció a la programació.

 • Programació en Python en l'entorn Grasshopper amb GHpython aplicat a la geometria (loops, condicionals, funcions, recursivitat).
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.

DF.1 Introducció.

- Matèria, màquina, informació. 

DF.2 Mecanització.

- Racionalització de la geometria per a operacions subtractives planes amb eines de tall numèric 2d (làser, encunyadora).

 • Racionalització: remallats basats en la fabricació. Estratègies: tires desenvolupables, malles PQ, franges triangulars, plegat corb.

 • Valoració de la fabricació de malla i anàlisi estadística.

 • Optimització de la fabricació: nesting, unions.

- Operacions subtractives superficials i volumètriques amb eines 3D (fresadora CNC). Conceptes per fresar, materials per fresar, camins per l'eina. Anàlisi, experimentació i recerca.

 • Instruccions generals per a maquinària de CNC.

 • Codificant el camí de l'eina.

 • Projecte de fresat amb màquines petites i grans.

Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.

S1.0 Tallers.

 • Taller digital intensiu de geometria.

 • Taller intensiu físic: topologia i curvatura.

 • Taller intensiu digital: topologia i curvatura: fonaments de remallat.

 • Taller intensiu digital: optimització i emo (evolutionary multi-criteria optimization).

S1.1 Cerca de formularis.

 • Estratègies de forma activa i flexió activa: implementació, simulació i anàlisi.

 • Forma activa: molles, catenàries, funicular, gelosies, tracció.

 • Flexió activa: mecanismes flexibles, frontisses, barres, posts, closques, teixits.

 • Modelització complexa: sistemes híbrids.

S1.2 Optimització de sistemes constructius.

 • Anàlisi i modelització paramètrica dels sistemes constructius dels casos d'estudi.

 • Adaptació del sistema constructiu a superfícies arbitràries i proposta d'optimització geomètrica i constructiva.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
27 ECTS
(189 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:15/10/2018 Data de fi:20/02/2019
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
3.950 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs