UP

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Parametric Design in Architecture.

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.
  • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
  • Geometria Analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
  • Geometria Analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids senzills.
  • Introducció a la Geometria Diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: les eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles. Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.
  • Posar els coneixements a la pràctica a partir de models geomètrics simples CAD, a través de la programació visual i algoritmes abstractes, que es descriu matemàticament com models paramètrics complexos.
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.
  • Treballs lineals, descriuen talls plans o gravats amb eines planes tals com talladores làser o fulles de vinil.
  • Treballs superficials, se centren en les tècniques de sostracció amb capacitat Z, com fresadores. Es tractarà la teoria general, de mòlta, així com l'experimentació amb trajectòria d'eines. Es treballarà principalment en 3 i 4 eixos, tot i que també s'estudiarà curosament en 5 i més eixos.
  • Treballs volumètrics, es cobriran totes les tècniques additives, centrant-se específicament en les impressores de modelatge de deposició fosa delta.
Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
  • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.
  • Parlar d'arquitectura és parlar del taller de projectes. En aquest àmbit no només es posaran en pràctica aquelles matèries desenvolupades a les assignatures teòriques, sinó que en el propi ambient del taller trobarem la manera d'impartir coneixements puntuals que no poden formar part del cos de les altres assignatures.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
27 ECTS
(189 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:16/10/2017 Data de fi:22/02/2018
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs