UP

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Matèries

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 46 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil
- La Protecció Civil a Catalunya:
Què és? objectius i organització
- Actuacions de la Protecció Civil a Catalunya
- Estratègia actual i futura

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya
- Introducció a l'anàlisi i coneixement del risc. Classificació dels riscos greus
- Principis de la planificació d'emergències. Plans d'emergència vigents a Catalunya
- La implantació dels plans d'emergència

La gestió de les emergències
- Paràmetres que condicionen la gestió de les emergències
- Centres d'emergències de Protecció Civil: CECAT, Telèfon únic d'emergències 112
- Informació a la població
- Funcions dels diferents cossos durant les emergències: Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
- Funcions de la protecció civil municipal durant les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció
- Normes bàsiques d'autoprotecció: L'Estatut de Catalunya i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya. El Reial Decret 393/07 (Norma bàsica d'autoprotecció). El Decret d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya
- Plataforma de registre dels PAUs i signatura electrònica
- Normes tècniques d'autoprotecció: Codi Tècnic de l'Edificació, Normativa específica de seguretat contra incendis i relativa a espectacles i activitats recreatives. Normativa d'altres activitats: centres comercials i altres

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la Protecció Civil Local. Continguts mínims d'un PAU
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat)
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU
- Casos pràctics
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Abril de 2019

Crèdits:
7 ECTS
(46 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs