UP

Gestió i Direcció de Projectes

Places exhaurides

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

14a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Gestió de Projectes Informàtics
4 ECTS. 36 hores lectives.
Continguts
Introducció a la gestió de projectes
1. Introducció a la gestió de projectes
1.1 Què són els processos i els projectes
1.2 Diferències entre processos i projectes
1.3 Projectes
1.4 Sistema de gestió de projectes

2. Definició del projecte
2.1 Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, ...
2.2 Fonts, coneixement del projecte
2.3 Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu. La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal

3. Planificació del projecte
3.1 Característiques de la planificació
3.2 Activitats de la planificació
3.3 Recursos i costos. El desenvolupament del projecte

4. Aprovació del pla del projecte

5. Inici del projecte
5.1 Llançament del projecte

6. Execució del projecte
6.1 Establir el pla de seguiment i control
6.2. Activitats de desenvolupament del projecte. Finalització del projecte

7. Tancament del projecte
7.1 Activitats del procés de tancament
7.2 Document Informe final
7.3 Aprovació del client i enquesta de satisfacció
7.4 Proposta de millores i bones pràctiques
7.5 Transferència de coneixement. La qualiat en els projectes

8. La qualitat
8.1 La qualitat: què és?, com s'aconsegueix?, qui la defineix?, ...
8.2 Etapes de la gestió de la qualitat
8.3 Qualitat en les empreses de serveis
8.4 Evolució de la qualitat. Casos pràctics i conclusions

9. Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs)
9.1 Proposta
9.2 Planificació
9.3 Seguiment
9.4 Tancament
9.5 Conclusions

Requisits previs
Haver participat en algun projecte informàtic

Sistema d'avaluació
La avaluació vindrà donada pels següents paràmetres:
Una presentació final
Assistència mínima del 80 % de les hores presencials, participació a les activitats proposades
Sol·licita informació
Enviar
610548181

Crèdits:
4 ECTS
(36 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:23/05/2017 Data de fi:29/06/2017
Horari:
Dimarts  19:00 a 22:00Dijous  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs