UP

Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Scrum i Agile Software Development
4 ECTS. 30 hores lectives.

Organització Àgil.  Scrum Empresarial:
Qualitat i arquitectura. Finances i gestió per organitzacions àgils

 • Organització IT, tradicional i àgil
 • Visió històrica lean / Scrum / lean IT
 • Estratègia àgil IT i empresarial
 • Planificació  i Organització àgil
 • Gestió persones i equips
 • Pressupost organitzatiu i de projectes. Seguiment de projectes i operacions. Ofertes i factures àgils efectives

Scrum Framework         

 • Metodologies tradicionals i àgils
 • Scrum framework: rols, artefactes i events
 • Agilitat disciplinada: DAD

Pràctiques àgils               

 • Desenvolupament i gestió de requeriments
 • Estimació de projectes
 • Testing

Preparació certificació PSM

DevOps: Desenvolupament & Operations
4 ECTS. 30 hores lectives.
DevOps Pràctiques I
 • Software delivery
 • Configuration management
 • Continuous integration
 • Testing strategy
 • Deployment pipeline
DevOps Pràctiques II
 • Build & deployment automation
 • Acceptance & non-functional testing automation
 • Managing infrastructure and environment
 • Managing data, component & dependencies
 • Continuous delivery

Projecte Àgil

 • Definició i planificació
 • Desenvolupament de requeriments
 • Backlog i matriu NFR
 • Estimació del backlog
 • Release planning (equip, sprints, etc.)

Seguiment dels Projectes

 • Daily Scrum +, Kanban, Release burndown
 • Sprint review, Sprint retrospective

Desenvolupament

 • Arquitectura de l'entorn
 • Programació
 • Test unitari. Push
 • Integració continua, Test marc, QA
Desplegament (Deployment)
 • Configuracións, codi, monitorització.

Pràctiques i Exercicis basats en exemples reals

Lean per IT
4 ECTS. 30 hores lectives.
El sistema de Gestió de Serveis: SGS, components principals
 • Principis de la qualitat
 • Característiques dels serveis
 • Processos, Funcions, Rols
Introducció a Lean-IT

Lean Lego Game

La Millora Continua:
 • Value Stream Mapping en Serveis
 • Identificació d'Oportunitats de Millora
 • Declaració de Problema
La Cerca de Causes Raices:
 • Barreres de control, Risk Based Service Management, Ishikawa
RBSM a la Pràctica: BowTie, definició de plantejaments i controls

Execució de Solucions:
Kaizen en IT, principi del pensament A3

Altres eines Lean:
5S i eines adicionals
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
12 ECTS
(90 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:19/02/2019 Data de fi:06/06/2019
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs