Parametric Design in Architecture > Sant Cugat del Vallès > Màster > UPC School > Imprimir -

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

L'aparició de les TIC ha suposat un canvi de paradigma per a l'arquitectura. El disseny paramètric, la fabricació digital, la impressió 3D i el prototipatge estan revolucionant l'escenari de l'arquitectura del segle XXI i obren portes a nous models de desenvolupament sectorial i nous perfils professionals multidisciplinaris capaços d'afrontar els reptes d'aquest canvi socioeconòmic.

El projecte arquitectònic és un procés complex que ha de permetre la vinculació de la gestió del coneixement amb el disseny d'una manera operativa. Anomenem paràmetres a totes les categories d'informació que afecten la presa de decisions en el desenvolupament d'un projecte. Aquest és l'objectiu de l'arquitectura paramètrica: anar més enllà de la geometria i la forma per dissenyar un sistema entre totes les variables / categories que intervenen en el procés. Aquest és el potencial que ofereixen les eines de programari actuals: Grasshoper, Rhinoceros, Revit, Dynamo, BIM (Building Information Modeling), etc .; que permeten canviar el procés de disseny convertint als arquitectes en constructors de sistemes i no només de models.

En aquest context, molts cursos actuals ofereixen una visió parcial sobre la base de l'aplicació directa dels programaris en les màquines de control numèric per a produir objectes complexos. Aquest màster, però, ofereix un enfocament integral: capacita de forma als professionals en creació arquitectònica avançada, centrada en l'eficiència en els edificis i el compromís mediambiental.

El màster Parametric Design in Architecture es divideix en dos postgraus independents, enfocats de forma dinàmica al procés creatiu i a la fase de producció aplicada. El primer, Digital Design and 3D Fabrication, permet adquirir els coneixements en geometria paramètrica, fabricació digital i l'arquitectura contemporània necessaris per desenvolupar el potencial del disseny paramètric. El curs incorpora tallers pràctics sobre el programaris paramètrics, geometria o màquines de control numèric, destinats a resoldre problemes reals de disseny arquitectònic complex. En el segon, Performative Parametric Design, les aplicacions reals seran explorades per mitjà del disseny paramètric i el comportament dels objectes dissenyats seran verificats a fons, exigint a la fabricació digital el mateix rigor i requisits que esperem del disseny arquitectònic tradicional. En aquest mòdul, es busca la interacció i sinergies entre el disseny paramètric i l'aplicació de les algoritmies a altres disciplines com el BIM, el disseny urbà, la planificació, la construcció, les estructures, les instal·lacions, els serveis o el clima per obtenir resultats més eficients i sostenibles.

El màster s'imparteix a l'Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), que compta amb els equipaments i instal·lacions d'última tecnologia necessàris per a aquesta formació.  Taller de maquetes, els laboratoris digitals, la innovació en recerca del CODA i SMIA, junt amb la col·laboració de la xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital FAB Lab Barcelona, permeten a l'alumne explorar totes les possibilitats del disseny paramètric.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

Els estudiants que cursin aquest màster seran capaços d'aplicar noves tècniques i coneixements que facilitaran la creació arquitectònica a partir del disseny paramètric sota un nou paradigma que els permeti:

 • Ser més àgils en la modificació de les variables que conformen el disseny.
 • Dissenyar i simular sistemes físicament eficients, incloent els sistemes lleugers.
 • Fomentar l’especialització en la racionalització de la geometria complexa en dades estructurades complexes preparades per fabricar.
 • Treballar en plataformes que permetin la interoperabilitat entre diferents professionals.
 • Aplicar algorismes d’optimització a les diferents fases del projecte arquitectònic.
 • Treballar amb grans bases de dades.

A qui va dirigit

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals del sector: consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau presencial. Data d'inici: 15/10/2018. Sant Cugat del Vallès

Continguts

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.

PG.1 Fonaments de geometria arquitectònica.

 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids simples.
 • Introducció a la geometria diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles.
 • Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.

PG2. Introducció a la programació.

 • Programació en Python en l'entorn Grasshopper amb GHpython aplicat a la geometria (loops, condicionals, funcions, recursivitat).
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.

DF.1 Introducció.

- Matèria, màquina, informació. 

DF.2 Mecanització.

- Racionalització de la geometria per a operacions subtractives planes amb eines de tall numèric 2d (làser, encunyadora).

 • Racionalització: remallats basats en la fabricació. Estratègies: tires desenvolupables, malles PQ, franges triangulars, plegat corb.

 • Valoració de la fabricació de malla i anàlisi estadística.

 • Optimització de la fabricació: nesting, unions.

- Operacions subtractives superficials i volumètriques amb eines 3D (fresadora CNC). Conceptes per fresar, materials per fresar, camins per l'eina. Anàlisi, experimentació i recerca.

 • Instruccions generals per a maquinària de CNC.

 • Codificant el camí de l'eina.

 • Projecte de fresat amb màquines petites i grans.

Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.

S1.0 Tallers.

 • Taller digital intensiu de geometria.

 • Taller intensiu físic: topologia i curvatura.

 • Taller intensiu digital: topologia i curvatura: fonaments de remallat.

 • Taller intensiu digital: optimització i emo (evolutionary multi-criteria optimization).

S1.1 Cerca de formularis.

 • Estratègies de forma activa i flexió activa: implementació, simulació i anàlisi.

 • Forma activa: molles, catenàries, funicular, gelosies, tracció.

 • Flexió activa: mecanismes flexibles, frontisses, barres, posts, closques, teixits.

 • Modelització complexa: sistemes híbrids.

S1.2 Optimització de sistemes constructius.

 • Anàlisi i modelització paramètrica dels sistemes constructius dels casos d'estudi.

 • Adaptació del sistema constructiu a superfícies arbitràries i proposta d'optimització geomètrica i constructiva.

Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.

BI.1 Anàlisi i optimització de sistemes estructurals.

 • Bigues i gelosies.

 • Closques.

 • Sistemes complexos, BESO.

BI.2 Anàlisi i optimització del comportament energètic dels edificis.

 • Guanys de calor solar.

 • Anàlisi de la radiació.

BI.3 Interoperabilitat amb altre software i indústria ACE.

 • Gestió de dades.

 • Optimització del programari del flux de treball.

Algorithmics in Technology in Architecture
6 ECTS. 42 hores lectives.

AT.1 Algorismes en la recerca de formes.

 • Algorismes específics en la recerca de la forma tesada.

 • Anàlisi i ús del programa Wintess.

AT.2 Disseny iteratiu i relaxació dinàmica.

 • Dissenys iteratiu i recursiu.

 • Integració amb relaxació dinàmica.

AT3. Programació avançada.

 • Tecnologia en algorismes arquitectònics codificats en Python.

Parametric Design in Planning and Landscape
6 ECTS. 42 hores lectives.

PL.1 Planejament.

 • Treball amb conjunts de dades molt grans i representació de la informació a escala d'àrea metropolitana.

 • Interrelació de dades de diferents fonts, bé de dades obertes de l'administració o bé de dades extretes de les xarxes socials.

 • Creació de llenguatges de representació gràfica que permetin al mateix temps la visualització i l'anàlisi.

PL.2 Paisatgisme.

 • Desenvolupament d'un projecte de parc.

 • Focalitzar la interrelació de diferents paràmetres tenint en compte la vegetació, irrigació i drenatge.

 

Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.

S2.0 Taller.

 • Modelat i anàlisi complex.

 • Anàlisi no lineal.

S2.0 Projecte.

 • Disseny i projecte d'un sistema arquitectònic lleuger.

 

Master Thesis
6 ECTS. 10 hores lectives.
 • Treball/ projecte original, basat en la investigació, on l'estudiant mostrarà com el disseny paramètric ha canviat les seves habilitats per produir projectes d'arquitectura. Aquest treball de recerca es durà a terme sota l'assistència d'un tutor i serà avaluat per un jurat format per professors del màster.

Galeria de projectes: https://www.flickr.com/photos/148997115@N05/
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Va ser professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC, del 2002 al 2005). Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.

Coordinació

 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorat por la UPC. Soci i investigador en CODA, equips de computació i estructures de disseny lleuger del Laboratori d'Innovació i Arquitectura Tecnològica (LITA) de la UPC. Ha impartit classes d'arquitectura paramètrica a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). I, ha impartit tallers i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria

Professorat

 • Àvila Casademont, Genís
  Arquitecte per l'ETSAV, UPC 1998. Professor associat al Departament d'Expressió Gràfica I de la UPC-BarcelonaTECH. Forma part del grup d'investigació AR&M-Arquitectura: Representació i Modelatge i és membre co-fundador de CAIRAT, prestant especial atenció a la formació especialitzada en la representació de l'arquitectura i el territori. Expert en modelatge 3d i representació arquitectònica digital. En el 2000 constitueix el despatx professional *.gif arquitectura.
 • Bas Bobrova, Daniel
  Arquitecte per la UPM-ETSAM (Madrid). Director de BigPic, docent a MiAU (curs d'especialització en infografia UPM) i docent a MACA (Màster oficial UPM en comunicació arquitectònica).
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Boixader Ibañez, Dionis
  Doctor en Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor titular a ETSAV-UPC
 • Calatayud Souweine, Daniel
  Arquitecte. Professor i Investigador del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. Autor d'onze articles en revistes científiques, nou capítols de llibre i dotze ponències en congressos nacionals i internacionals en les temàtiques d'urbanisme sostenible, edificació sostenible, metabolisme urbà i canvi climàtic. Membre de l'equip docent de la participació de l'ETSAV a Solar Decathlon 2010.
 • Crespo Cabillo, Isabel
  Doctora arquitecta. Professora del Departament de Representación Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • de Noronha Lopes Dias, Tiago Luís
  Arquitecte per la Universitat de Porto Facultat d'Arquitectura (2004). Es Postgraduat (2007) i M.Arch (2011) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és professor associat a la UPC (ETSAV) i un candidat de doctorat, tant en el Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura
 • Grace Martin, Alison
  Investigadora independent que estudia estructures naturals i patrons complexos en la naturalesa i aplica els resultats als conceptes de disseny i construcció. Exerceix cursos a les universitats britàniques i europees sobre mètodes experimentals en la recerca de formes, i especialment en tècniques de teixit, topologia i geometria de materials. Va estudiar a Exeter College of Art ia St. Martin's College of Art and Design, es va graduar en Disseny Gràfic el 1979.
 • Lienhard, Julian Andreas
  Va completar el seu doctorat summa cum laude amb la seva dissertació sobre estructures flexibles-actives a l'Institut de Construccions Estructurals i Disseny Estructural de la Universitat de Stuttgart. El seu interès científic en els principis de les estructures lleugeres complementa diverses construccions realitzades, estructures experimentals i prototips al llarg de la seva carrera acadèmica i professional. Al 2008 va cofundar l'estudi d'enginyeria i disseny studioLD , ara, Str.Ucture GmbH. Anteriorment, va treballar com a enginyer estructural a Knippers-Helbig i SL-Rasch a Stuttgart.
 • Martinez Martinez, Raul
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV); Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM); Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Professor Associat del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, UPC, de 2014-present.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Expert de programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació, programació i delineació. Va col·laborar diversos anys com a professor de la UPC.
 • Quintero Avila, Juan Pablo
  Arquitecte i dissenyador veneçolà establert a Barcelona, pioner en la utilització de processos emergents de fabricació digital aplicats al disseny i l'arquitectura. És fundador de Medi Design, estudi-taller dedicat al desenvolupament de projectes no estàndard mitjançant processos mixtos que inclouen tant tècniques tradicionals de manufactura com a noves eines de fabricació.
 • Roorda, Jeroen
  Arquitecte per la Delft Technical University (1998) i Màster en Teoria, Art, Arquitectura i Ciutat a l'ETSAB-UPC (1999). Entre 2002 i 2003 va ser responsable de la classificació de l'arxiu Giráldez, López Iñigo, Subías, a l'arxiu històric del COAC. Professor convidat a l'ETSAV durant el curs 2015-16 i és conferenciant en el IX Docomomo (2016). Ha treballat en projectes en diferents despatxos d'arquitectura a Itàlia, Catalunya, el Principat d'Andorra i els Països Baixos. Estudi propi des de 2009.
 • Rull Bertran, Rosa Maria
  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  Arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Va ser professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC, del 2002 al 2005). Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorat por la UPC. Soci i investigador en CODA, equips de computació i estructures de disseny lleuger del Laboratori d'Innovació i Arquitectura Tecnològica (LITA) de la UPC. Ha impartit classes d'arquitectura paramètrica a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). I, ha impartit tallers i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria
 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. CAD-BIM Manager - Chief Technology Officer (CTO) - en NIBUG, a Global Off-site Construction System. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (388 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:15/10/2018Fi classes:03/07/2019Fi programa: 30/09/2019
Horari
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.500 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Patrocinadors

Col·laboradors