Parametric Design in Architecture > Sant Cugat del Vallès > Màster > UPC School > Imprimir -

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

El màster Parametric Design in Architecture és un programa internacional que busca ensenyar i explorar l'eficiència tecnològica. MPDA està orientat a la integració d'eines computacionals i tecnologia de fabricació digital en sistemes de construcció i disseny arquitectònic. MPDA se centra en:

 • El disseny i optimització de sistemes de construcció lleugers, principalment a través de processos de  form-finding, inclosa l'arquitectura tesada.

 • La integració con fluxos de treball de professionals i estàndards industrials, encara que mantenint un ampli espai per a l'experimentació, la investigació i la innovació orientada a la indústria.

 • La generació de formes eficients per mitjans eficients: guiant el pensament computacional i les eines per a la simplificació dels processos i l'eficiència dels materials.

El projecte arquitectònic és un procés complex, en el qual la gestió del coneixement ha d'estar vinculada al disseny d'una manera operativa. En aquest sentit, els paràmetres són totes les categories d'informació que afecten la presa de decisions quan es porta a terme un projecte. Aquest és l'objectiu de l'arquitectura paramètrica: anar més enllà de la geometria i la forma, per dissenyar un sistema que inclogui totes les variables / categories involucrades en el procés. Per tant, el potencial que ofereixen les eines de programari i els marcs de programació moderns (Grasshopper, Python), és canviar el procés de disseny i convertir els arquitectes en constructors de sistemes.

Aquest màster ofereix un enfocament integral als professionals de la formació en creació arquitectònica avançada, orientats a l'eficiència en edificis i el compromís amb el medi ambient. El curs comença amb pràctics tallers físics i digitals sobre programari paramètric, geometria i màquines de control numèric, dirigides a resoldre problemes reals en el disseny arquitectònic complex. El segon semestre, explora aplicacions reals a través d'un disseny orientat al rendiment amb l'objectiu de crear interacció i sinergies entre el disseny paramètric i altres disciplines com BIM, disseny urbà, planificació, construcció, estructures, instal·lacions, serveis i clima per obtenir resultats més eficients i sostenibles.

S'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, on el seu Taller de Models, Laboratori Digital i Equip de Recerca de Tecnologia i Innovació CODA ajuden els estudiants a explorar totes les possibilitats del disseny paramètric.

Impulsat per:

Objectius

Els estudiants que cursin aquest màster seran capaços d'aplicar noves tècniques i coneixements que facilitaran la creació arquitectònica a partir del disseny paramètric sota un nou paradigma que els permeti:

 • Augmentar el disseny de l'espai topològic mentre construeix models de disseny flexibles i resistents.
 • Dissenyar i analitzar sistemes de construcció, incloent sistemes lleugers.
 • Desenvolupar la seva experiència en la racionalització de geometries complicades en dades estructurades complexos llestos per fabricar.
 • Evitar sobrecàrregues inesperades vinculades a canvis de disseny.
 • Treballar en equips en plataformes d'interoperabilitat.
 • Aplicar algoritmes d'optimització en qualsevol camp de disseny i en diferents etapes de disseny.
 • Identificar patrons en grans conjunts de dades.

A qui va dirigit?

Graduats en arquitectura, enginyers de construcció, topògrafs, enginyers industrials en diversos camps, enginyers civils i enginyers tècnics d'obres públiques.

Professionals, inclosos consultors, planificadors i dissenyadors d'interiors que tenen habilitats en el camp del disseny arquitectònic, la construcció o la planificació urbana, i altres professionals que desitgin reorientar o complementar les seves habilitats o començar el seu propi projecte empresarial.

Continguts

Assignatures

Studio 1
6 ECTS. 48 hores lectives.

S1.FF Recerca de Formes d'estructures eficients

 • Forma activa i estratègies actives de doblegat: implementació, simulació i anàlisi.

 • Forma activa: resorts, catenàries, funicular, armadures, de tensió.

 • Doblegat actiu: mecanismes conformes, frontisses, varetes, taulons, carcasses.

 • Modelatge complex: sistemes híbrids.

S1.BSO  Optimització del sistema de construcció

 • Anàlisi i modelatge paramètric dels sistemes constructius dels casos de estudio.

 • Adaptació del sistema constructiu a una superfície arbitrària i optimizació geomètrica i constructiva.

Digital Fabrication
6 ECTS. 48 hores lectives.

DF.2D Machining

Operacions substractives planes amb eines de tall 2d :

 • Estratègies de remallat.

 • Implementació de tècniques de processament en superfícies complexes.

 • Extracció de mètriques, avaluació i anàlisi estadístic, tant local com global.

 • Constructabilitat y detallat.

DF.3D Machining

Operacions substractives superficials i volumètriques amb fresadora CNC:

 • Instruccions generals i de hardware CNC.

 • Programació de la trajectòria.

 • Anàlisi, experimentació i investigació basats en un projecte de fresat amb màquines grans i petites.

Parametric Geometry
5 ECTS. 40 hores lectives.

PG.AG Geometria Analítica

 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.

 • Geometria analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.

 • Geometria analítica (Part 2): la geometria de la transformació. Edificis icònics que poden explicar-se com transformacions de sòlids simples.

 • Introducció a la geometria diferencial: parametrització de corbes i superfícies.

 • Una visió matemàtica en CAD: eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles.

PG.SG Geometria Sintètica

 • Sistemes de coordenades. Estructures de dades i punts. Línies, corbes i vectors.

 • Superfícies, sòlids i plans.

 • Malles. Operacions de malles. Eines de malles. Malles dinàmiques.

From Sign to Algorithm
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • La introducció a la programació s'enfoca en els principis bàsics de l'execució de programes informàtics amb una iniciació al disseny d'algoritmes utilitzant el llenguatge Python en l'entorn de Grasshopper. Les biblioteques de RhinoScriptSyntax i Math es presenten gradualment al llarg del curs.
Workshops 1
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • Seminari digital: Geometria i programació visual.

 • Seminari físic: Topologia i curvatura.

 • Seminario digital: Optimizació i optimizació de criteris múltiples evolutius.

Studio 2
6 ECTS. 48 hores lectives.

S2.BS Disseny de Sistemes de Construcció

 • Experimentació física intensiva de sistemes de construcció.

 • Estratègies de formes actives i doblades actives: implementació, simulació i anàlisi.

 • Parametrització i modelatge de comportaments físics.

 • Calibració de models.

 • Anàlisi estructural no lineal.

 

S2.CA Assemblea Col·lectiva

 • Interoperabilitat de la base de dades. Treballar en diversos arxius.

 • Anàlisi estructural refinat.

 • Fabricació i detall.

 • Maquetes.

 • Pressupost i planificació.

Algorithmics in Technology
5 ECTS. 40 hores lectives.
AT.AFF Algorismes en la cerca de formes: mètode de densitat de força + deformació veritable.
 • Algoritmes en anàlisi: linials i no linials.

 • Algoritmes en patrons: geodèsiques i patrons.

 • Altres algoritmes: drenatge, llum solar, manipulació de dades.

AT.CFF Algoritmes per la recerca de formes 2

 • Pensament algorítmic.

 • Recursió en la programació visual.

 • Programació aplicada al disseny de membranes.

AT.APY Programació avançada en Python

 • Introducció a Rhinocommon.

 • Programació orientada a objectes.

 • Utilitats de GHPython per disseny paramètric.

Planning and Landscape
5 ECTS. 40 hores lectives.

PL.DP Territori

 • Coneixement de la realitat: Anàlisi mitjançant detecció d'indicadors.

 • Estratègies d'adquisició de dades: administració de dades obertes, xarxes socials.

 • Processament de dades: csv, formats shapefile.

 • Tècniques de visualització de dades.

PL.LD Disseny del paisatge

 • Desmunt i terraplè.

 • Topografies artificials.

 • Generació de conques.

 • Optimització de rutes.

 • Aproximació de drenatge.

 • Vegetació  reg.

 • Radiació solar.

Building Information
6 ECTS. 48 hores lectives.

BI.ST Estructura

 • Anàlisi i optimització de sistemes estructurals.

 • Bigues i armadures.

 • Closques.

 • Optimització estructural.

BI.NRG Energia 

 • Anàlisi i optimització del rendiment energètic de l'edifici.

 • Guanys de calor solar.

 • Anàlisi de radiació.

BI.IO Interoperabilitat

 • Treball fluid en equip o altre software de la indústria ACE.

 • Gestió de dades IO

 • Optimització del flux de treball del software.

Workshops 2
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • Anàlisi isogeomètric.

 • Grans deformacions i Form Finding.

 

Master Thesis
6 ECTS. 16 hores lectives.

El projecte final del màster està destinat a generar un treball original, basat en la investigació, en el que l'estudiant mostrarà com el disseny paramètric ha canviat les seves habilitats per produir projectes arquitectònics. Aquest treball d'investigació es realitzarà sota l'assistència d'un tutor, un dels professors del màster, i serà avaluat per un jurat compost per membres de l'equip docent.


Galeria de projectes: https://www.flickr.com/photos/148997115@N05/albums
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Va ser professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC, del 2002 al 2005). Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC BarcelonaTech. Fundador de CODA Design Computational Affairs, enfocat en disseny i consultoria en diversos àmbits dins de la geometria, la construcció i les estructures lleugeres. Actualment doctor en la UPC i professor associat de la UPC. Ha impartit classes d'arquitectura paramètrica a l'Escola d'arquitectura del Vallès (ETSAV, UPC) i ha impartit tallers i classes sobre l'ús de la fusta en disseny computacional a les universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.

Coordinació

 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Professorat

 • Antequera Vacachavez, Angel
  Enginyer Civil per la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Arquitecte per la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Master in Parametric Design in Architecture per la UPC. 11 anys com a gerent d'enginyeria de ANSA Consultores S.R.L., 14 anys d'experiència professional en treballs que involucren simulació per elements finits, estructures metàl·liques, concret armat i fusta dins el camp civil i industrial.
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Boixader Ibañez, Dionis
  Doctor en Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Profesor titular a ETSAV-UPC
 • Calatayud Souweine, Daniel
  Arquitecte. Professor i Investigador del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. Autor d'onze articles en revistes científiques, nou capítols de llibre i dotze ponències en congressos nacionals i internacionals en les temàtiques d'urbanisme sostenible, edificació sostenible, metabolisme urbà i canvi climàtic. Membre de l'equip docent de la participació de l'ETSAV a Solar Decathlon 2010.
 • Grace Martin, Alison
  Investigadora independent que estudia estructures naturals i patrons complexos en la naturalesa i aplica els resultats als conceptes de disseny i construcció. Exerceix cursos a les universitats britàniques i europees sobre mètodes experimentals en la recerca de formes, i especialment en tècniques de teixit, topologia i geometria de materials. Va estudiar a Exeter College of Art ia St. Martin's College of Art and Design, es va graduar en Disseny Gràfic el 1979.
 • Lienhard, Julian Andreas
  Va completar el seu doctorat summa cum laude amb la seva dissertació sobre estructures flexibles-actives a l'Institut de Construccions Estructurals i Disseny Estructural de la Universitat de Stuttgart. El seu interès científic en els principis de les estructures lleugeres complementa diverses construccions realitzades, estructures experimentals i prototips al llarg de la seva carrera acadèmica i professional. Al 2008 va cofundar l'estudi d'enginyeria i disseny studioLD , ara, Str.Ucture GmbH. Anteriorment, va treballar com a enginyer estructural a Knippers-Helbig i SL-Rasch a Stuttgart.
 • Quintero Avila, Juan Pablo
  Arquitecte i dissenyador veneçolà establert a Barcelona, pioner en la utilització de processos emergents de fabricació digital aplicats al disseny i l'arquitectura. És fundador de Medi Design, estudi-taller dedicat al desenvolupament de projectes no estàndard mitjançant processos mixtos que inclouen tant tècniques tradicionals de manufactura com a noves eines de fabricació.
 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Va ser professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC, del 2002 al 2005). Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC BarcelonaTech. Fundador de CODA Design Computational Affairs, enfocat en disseny i consultoria en diversos àmbits dins de la geometria, la construcció i les estructures lleugeres. Actualment doctor en la UPC i professor associat de la UPC. Ha impartit classes d'arquitectura paramètrica a l'Escola d'arquitectura del Vallès (ETSAV, UPC) i ha impartit tallers i classes sobre l'ús de la fusta en disseny computacional a les universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.
 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (448 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:14/10/2019Fi classes:02/07/2020Fi programa: 24/09/2020
Horari
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
 • Puntualment alguns dilluns l'horari de classes serà de 16 a 21h.
 • Excepcionalment es realitzaran conferències alguns dimarts i dijous en horari de matí.
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.500 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors