Parametric Design in Architecture > Sant Cugat del Vallès > Màster > UPC School > Imprimir -

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

L'aparició de les TIC ha suposat un canvi de paradigma per a l'arquitectura. El disseny paramètric, la fabricació digital, la impressió 3D i el prototipatge estan revolucionant l'escenari de l'arquitectura del segle XXI i obren portes a nous models de desenvolupament sectorial i nous perfils professionals multidisciplinaris capaços d'afrontar els reptes d'aquest canvi socioeconòmic.

El projecte arquitectònic és un procés complex que ha de permetre la vinculació de la gestió del coneixement amb el disseny d'una manera operativa. Anomenem paràmetres a totes les categories d'informació que afecten la presa de decisions en el desenvolupament d'un projecte. Aquest és l'objectiu de l'arquitectura paramètrica: anar més enllà de la geometria i la forma per dissenyar un sistema entre totes les variables / categories que intervenen en el procés. Aquest és el potencial que ofereixen les eines de programari actuals: Grasshoper, Rhinoceros, Revit, Dynamo, BIM (Building Information Modeling), etc .; que permeten canviar el procés de disseny convertint als arquitectes en constructors de sistemes i no només de models.

En aquest context, molts cursos actuals ofereixen una visió parcial sobre la base de l'aplicació directa dels programaris en les màquines de control numèric per a produir objectes complexos. Aquest màster, però, ofereix un enfocament integral: capacita de forma als professionals en creació arquitectònica avançada, centrada en l'eficiència en els edificis i el compromís mediambiental.

El màster Parametric Design in Architecture es divideix en dos postgraus independents, enfocats de forma dinàmica al procés creatiu i a la fase de producció aplicada. El primer, Digital Design and 3D Fabrication, permet adquirir els coneixements en geometria paramètrica, fabricació digital i l'arquitectura contemporània necessaris per desenvolupar el potencial del disseny paramètric. El curs incorpora tallers pràctics sobre el programaris paramètrics, geometria o màquines de control numèric, destinats a resoldre problemes reals de disseny arquitectònic complex. En el segon, Performative Parametric Design, les aplicacions reals seran explorades per mitjà del disseny paramètric i el comportament dels objectes dissenyats seran verificats a fons, exigint a la fabricació digital el mateix rigor i requisits que esperem del disseny arquitectònic tradicional. En aquest mòdul, es busca la interacció i sinergies entre el disseny paramètric i l'aplicació de les algoritmies a altres disciplines com el BIM, el disseny urbà, la planificació, la construcció, les estructures, les instal·lacions, els serveis o el clima per obtenir resultats més eficients i sostenibles.

El màster s'imparteix a l'Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), que compta amb els equipaments i instal·lacions d'última tecnologia necessàris per a aquesta formació.  Taller de maquetes, els laboratoris digitals, la innovació en recerca del CODA i SMIA, junt amb la col·laboració de la xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital FAB Lab Barcelona, permeten a l'alumne explorar totes les possibilitats del disseny paramètric.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

L'objectiu del programa és donar als professionals de l'arquitectura les capacitats necessàries per poder dissenyar arquitectura aplicant els conceptes i les eines del disseny paramètric.
Actualment, en la majoria de dissenys d'arquitectura contemporània s'implementen formes que són noves perquè s'han aconseguit amb tècniques computacionals. Aquesta novetat ha provocat un desig de coneixement i un afany d'imitació que moltes vegades condueix a dissenys equivocats, poc eficients i gens respectuosos amb el medi ambient.

Es vol fugir del mer aprenentatge d'utilització de software paramètric, incidint sobre tot en la fase projectual. Per això cada un dels dos programes de postgrau que el componen conté un taller de projectes on s'aplicaran (com passa sempre en el disseny arquitectònic, fins i tot el més clàssic) els coneixements i les tècniques de tots els camps de l'arquitectura: edificació, urbanisme, teoria, tecnologia.

Els que cursin aquest màster han de sortir amb unes capacitats que els permetran treballar en despatxos d'arquitectura aportant noves tècniques i coneixements que facilitaran la creació arquitectònica avançada, aconseguint que l'eficiència de l'edifici i el respecte al medi ambient puguin ser aconseguits a partir del disseny paramètric.

A qui va dirigit

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals del sector: consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau presencial. Data d'inici: 15/10/2018. Sant Cugat del Vallès

Continguts

Matèries

Parametric Geometry
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Sistemes de coordenades i la seva aplicació al CAD.
 • Geometria Analítica (Part 1): vectors, línies i plans. Sòlids. Exemples d'art, disseny i arquitectura.
 • Geometria Analítica (Part 2): la geometria de transformació. Edificis emblemàtics que es poden explicar com transformacions de sòlids senzills.
 • Introducció a la Geometria Diferencial: la parametrització de corbes i superfícies. Una visió matemàtica en CAD: les eines de forma lliure. Superfícies simplement construïbles. Introducció a la resistència a través de la forma. Anàlisi d'edificis emblemàtics.
 • Posar els coneixements a la pràctica a partir de models geomètrics simples CAD, a través de la programació visual i algoritmes abstractes, que es descriu matemàticament com models paramètrics complexos.
Digital Fabrication
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Treballs lineals, descriuen talls plans o gravats amb eines planes tals com talladores làser o fulles de vinil.
 • Treballs superficials, se centren en les tècniques de sostracció amb capacitat Z, com fresadores. Es tractarà la teoria general, de mòlta, així com l'experimentació amb trajectòria d'eines. Es treballarà principalment en 3 i 4 eixos, tot i que també s'estudiarà curosament en 5 i més eixos.
 • Treballs volumètrics, es cobriran totes les tècniques additives, centrant-se específicament en les impressores de modelatge de deposició fosa delta.
Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm?
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • La base teòrica-històrica d'aquest tipus d'arquitectura ha de servir per distingir el que és un mer curs de disseny i fabricació digital d'allò que entenem per arquitectura, en aquest cas paramètrica. El mètode que es farà servir és el que s'utilitza a l'ensenyament de les disciplines dels departaments de projectes, teoria i història.
Workshop I: Studio 1. Information and Systems
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Parlar d'arquitectura és parlar del taller de projectes. En aquest àmbit no només es posaran en pràctica aquelles matèries desenvolupades a les assignatures teòriques, sinó que en el propi ambient del taller trobarem la manera d'impartir coneixements puntuals que no poden formar part del cos de les altres assignatures.
Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • BIM: Building Information Modeling. Conceptes, software i aplicació.
 • DP: Disseny paramètric. Conceptes, software i aplicació.
 • Integració de BIM i disseny paramètric.
Algorithmics in Technology in Architecture
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Algorismes.
 • Paràmetres bàsics en el càlcul estructural.
 • La construcció tesada com a exemple.
 • Algorismes en estructures.
 • Paràmetres bàsics en construcció.
 • La fabricació digital a gran escala.
 • Paràmetres bàsics en condicionaments, serveis i instal·lacions.
 • L'algorísmia de les instal·lacions.
Parametric Design in Planning and Landscape
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Anàlisi i escenificació de diferents paràmetres, on a partir del punt de vista de què ens informen de la ciutat o territori, nosaltres podem modificar-los i canviar-los, alhora, la ciutat.
 • Com introduir el dinamisme real al projecte de ciutat i territori.
 • Què paràmetres canviem i en què poden repercutir.
 • Com es grafia, i a què projecte ens empeny. Aigua, matèria vegetal, infiltració / permeabilitat, topografia, infraestructures, densitat, usos...
 • Com podem  parametritzar aquests conceptes i com ens poden ajudar en el disseny. 
Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Exercicis pràctics on s'introduiran temes propers a la materialitat concreta dels projectes, a la tecnologia aplicada en el procés de disseny paramètric i als nous processos de producció, prefabricació i rapid prototyping.
 • Sistemes arquitectònics complexes que donen resposta a una sèrie més amplia de paràmetres.

 

Master Thesis
6 ECTS. 10 hores lectives.
 • Treball/ projecte original, basat en la investigació, on l'estudiant mostrarà com el disseny paramètric ha canviat les seves habilitats per produir projectes d'arquitectura. Aquest treball de recerca es durà a terme sota l'assistència d'un tutor i serà avaluat per un jurat format per professors del màster.

Galeria de projectes: https://www.flickr.com/photos/148997115@N05/
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.

Coordinació

 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura) de la UPC. Com a becari FPI-UPC ha impartit classes a l'assignatura "Arquitectura paramètrica" a l'ETSAV. Ha impartit workshops i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.

Professorat

 • Àvila Casademont, Genís
  Arquitecte per l'ETSAV, UPC 1998. Professor associat al Departament d'Expressió Gràfica I de la UPC-BarcelonaTECH. Forma part del grup d'investigació AR&M-Arquitectura: Representació i Modelatge i és membre co-fundador de CAIRAT, prestant especial atenció a la formació especialitzada en la representació de l'arquitectura i el territori. Expert en modelatge 3d i representació arquitectònica digital. En el 2000 constitueix el despatx professional *.gif arquitectura.
 • Bas Bobrova, Daniel
  Arquitecte per la UPM-ETSAM (Madrid). Director de BigPic, docent a MiAU (curs d'especialització en infografia UPM) i docent a MACA (Màster oficial UPM en comunicació arquitectònica).
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Especialista en processament de dades y disseny computacional.
 • Boixader Ibañez, Dionis
  Doctor en Matemàtiques a la UPC. Profesor titular a ETSAV-UPC
 • Crespo Cabillo, Isabel
  Doctora arquitecta. Professora del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I de la Universitat Politècnica de Catalunya de geometria i dibuix a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
 • de Noronha Lopes Dias, Tiago Luís
  Arquitecte per la Universitat de Porto Facultat d'Arquitectura (2004). Es Postgraduat (2007) i M.Arch (2011) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és professor associat a la UPC (ETSAV) i un candidat de doctorat, tant en el Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura
 • Martinez Martinez, Raul
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV); Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM); Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Professor Associat del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, UPC, de 2014-present.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Expert de programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació, programació i delineació. Va col·laborar diversos anys com a professor de la UPC.
 • Quintero Avila, Juan Pablo
  Arquitecte i dissenyador veneçolà establert a Barcelona, pioner en la utilització de processos emergents de fabricació digital aplicats al disseny i l'arquitectura. És fundador de Medi Design, estudi-taller dedicat al desenvolupament de projectes no estàndard mitjançant processos mixtos que inclouen tant tècniques tradicionals de manufactura com a noves eines de fabricació.
 • Roorda, Jeroen
  Arquitecte per la Delft Technical University (1998) i Màster en Teoria, Art, Arquitectura i Ciutat a l'ETSAB-UPC (1999). Entre 2002 i 2003 va ser responsable de la classificació de l'arxiu Giráldez, López Iñigo, Subías, a l'arxiu històric del COAC. Professor convidat a l'ETSAV durant el curs 2015-16 i és conferenciant en el IX Docomomo (2016). Ha treballat en projectes en diferents despatxos d'arquitectura a Itàlia, Catalunya, el Principat d'Andorra i els Països Baixos. Estudi propi des de 2009.
 • Rull Bertran, Rosa Maria
  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  Arquitecte i professor ETSAV - UPC.
 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura) de la UPC. Com a becari FPI-UPC ha impartit classes a l'assignatura "Arquitectura paramètrica" a l'ETSAV. Ha impartit workshops i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.
 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC). Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. CAD-BIM Manager - Chief Technology Officer (CTO) - en NIBUG, a Global Off-site Construction System. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (388 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:15/10/2018Fi classes:03/07/2019Fi programa: 30/09/2019
Horari
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.500 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors