Direcció i Organització d'Empreses. MBA > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Direcció i Organització d'Empreses. MBA

Màster Presencial.

Presentació

27a EDICIÓ
UPC School

El Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) permet potenciar i ampliar els coneixements dels participants en la gestió d'empreses, millora de les seves habilitats i competències directives, capacitant-los per aconseguir llocs de responsabilitat a les organitzacions.

Aquest programa està enfocat a la comprensió de totes les àrees de l'empresa. El màster compta amb un prestigi gràcies a la qualitat del contingut del programa, l'excel·lència del professorat i conferenciants convidats i les activitats complementàries que es realitzen.

El perfil dels assistents és:
- La mitjana d'edat és de 33 anys.
- El 90% tenen experiència professional de més de 5 anys.
- El 50% han finalitzat estudis universitaris de diferents  branques de l'enginyeria i el 50% restant d'altres llicenciatures o diplomatures.

Al llarg de les més de 26 edicions de l'MBA, han participat estudiants de més de 30 nacionalitats.

Objectius

El Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) és un programa de formació empresarial específicament dissenyat per a adquirir les següents competències:

- Comprendre l'empresa en el seu conjunt i adquirir una visió global.
- Comprendre els entorns de l'empresa, en particular el socioeconòmic, laboral i el fiscal.
- Adquirir la capacitat per a dissenyar, desplegar i gestionar una política de recursos humans.
- Introduir-se en l'àmbit de la logística i la producció (supply chain management).
- Introduir-se en l'àmbit de la direcció comercial, màrqueting i vendes.
- Conèixer les noves tendències en l'assegurament de la qualitat.
- Adquirir coneixements en gestió de projectes, comprendre la importància de la innovació a les empreses i conèixer els sistemes d'informació.
- Millorar les habilitats directives, personals i interpersonals dels estudiants.
- Comprendre el valor de la direcció i especialment el bon lideratge a l'empresa.
- Aplicar els coneixements adquirits de manera teòrica i comprendre de forma global la complexitat del rol del directiu.

A qui va dirigit

Professionals de qualsevol sector amb experiència en càrrecs directius, intermedis i/o responsables d'àrea, que estiguin interessats a ampliar els seus coneixements per a millorar la seva trajectòria professional.

Així com, a recentment titulats que desitgen ampliar els seus coneixements en direcció i organització empresarial.

 

Continguts

Matèries

L'Empresa i els seus Entorns
4 ECTS. 27 hores lectives.
1. Economia i sistema econòmic.
2. Sistema jurídic (mercantil, de societats, fiscal i laboral).
3. Política industrial i tecnològica.
4. Polítiques sectorials.
5. Territori.
6. Societat (valors,necessitats, capacitats i organtizació).
7. Tecnologia.
Gestió de les Persones i del Capital Humà
5 ECTS. 40 hores lectives.
1. Desenvolupament directiu.
2. Comportament organitzacional.
3. Gestió del coneixement.
4. Gestió dels recursos humans. Avalució i recompensa. Seguretat social i salut laboral. Formació i desenvolupament.
Direcció i Lideratge
8 ECTS. 63 hores lectives.
1. Planificació estratègica: Pensament estratègic i direcció estratègica.
2. Dissenys organitzatius. Grups, xarxes i aliances. Orientació al client.
3. Control de gestió.
4. Lideratge: Cultura i valors. El rol de la motivació.
5. Gestió del canvi.
Direcció Comercial i Màrqueting
4 ECTS. 39 hores lectives.
1. Conducta del consumidor.
2. Màrqueting estratègic.
3. Màrqueting analític.
4. Màrqueting operacional.
5. Comunciació i publicitat.
6. Direcció de vendes i post-venda.
7. Màrqueting internacional.
Finances per a la Direcció d'Empreses
9 ECTS. 72 hores lectives.

1. Costos.
2. Comptabilitat financera i analítica.
3. Anàlisi i planificació financera.
4. Pressupostació.
5. Inversions.
6. Mercats de capitals.

L'organització d'Empresa
2 ECTS. 18 hores lectives.
1. Teoria de l'organització. L'empresa com a sistema.
2. Rol de l'empresa a l'economia.
3. L'empresari. Esperit emprenedor.
4. Creació d'empreses. Innovació.
5. Models singulars d'empresa: empresa pública, empresa familiar, organitzacions no lucratives.
6. Les petites i mitjanes empreses (PIME's).
Business Game
8 ECTS. 72 hores lectives.
Aplicació pràctica de la formació rebuda en altres mòduls.
Manufactura de Classe Mundial
4 ECTS. 32 hores lectives.
1. Aprovisionament, producció i distribució.
2. Direcció d'operacions.
3. Lean Manufactoring.
4. Adquisició i manteniment d'equips.
5. Gestió d'estocs.
6. Control i assegurament de la qualitat.
Gestió de Projectes, Innovació i Sistemes d'Informació
7 ECTS. 54 hores lectives.
1. Gestió de projectes.
2. Gestió de la innovació.
3. Tecnologies de la informació i les comunicacions a l'empresa.
4. e-Business i e-Commerce.
5. Direcció i gestió dels sistemes d'informació. Business Intelligence.
6. Eines de productivitat personal.
7. Tècniques quantitatives de gestió.
Projecte Final de Màster
9 ECTS. 42 hores lectives.
Els estudiants hauran de presentar un Business Plan, que agluitina tots els coneixements impartit durant tot el curs i es desenvoluparan al llarg de tot l'any. L'avaluació del mateix es realitzarà mitjaçant la defensa d'aquest davant d'un tribunal.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Aguer Hortal, Mario
  Catedràtic d'Escola Universitària i Director Acadèmic del Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) i del Máster en Màrqueting i Distribució Comercial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Solé Parellada, Francesc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech i Llicenciat en Economia per la UB. Màster en Ciència i Tecnologia UPC. Entrepreneurship program MIT Sloan School of Management. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Coordinació

 • Coll Bertran, Josep
  Doctor Enginyer Industrial. Diplomat del Programa GET (Màster en Gestió d'Empreses i de la Tecnologia) de la Universitat Politècnica de Catalunya - Sloan School Of Management (MIT). Catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Alonso Zárate, Jesús
  Doctor Enginyer Superior de Telecomunicacions i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Té més de 10 anys d'experiència en la participació, coordinació i gestió de projectes internacionals de R+D+i en l'àmbit de les tecnologies de la informació. En 2004 va treballar com a consultor IT en Everis. Des de l'any 2005 treballa al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) on actualment és Communications Technology Division Manager. Des de 2016, també és professor associat a temps parcial a la Universitat Pompeu i Fabra (UPF) i és professor de Gestió de la R+D+i en el Màster en Direcció i Organització d'empreses (MBA) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Alsamora Esteban, Luis Miguel
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Postgrau en Administració d'Empreses a ESADE. Màster en Corporate Finance a ESADE. Coordinador d'equips en auditories i especialitzat en Corporate Finance a PricewaterhouseCoopers, Europe. Actualment Adjunt al Director Financer i Responsable Financer de Reporting i Consolidació del Grup Roca.
 • Bernal Mas, Carlos
  Llicenciat en Ciències Empresarials. Llicenciat en Psicologia per la UAM. Màster en Direcció de Màrqueting. Màster en Direcció d'Empreses. Economista i assessor de marketing. Professor de marketing al Master MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director comercial dels Laboratoris Hermes-Organon. International Marketing Vice-president dels Laboratoris ICN-Pharmaceuticals-Hubber. Actualment Director General d' Action Training Consulting, S.L.
 • Bracons i Clapés, Oriol
  Llicenciat en Dret per la UB. MBA per ESADE. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Tècnic habilitat per la Generalitat de Catalunya per la Redacció de Plans d'Autoprotecció. Product manager del departament de Màrqueting 1989-1992 a Moulinex España S.A. Màrqueting Manager. 1992-1995 a Sopexa España S.A. Director d'expansió a Catalunya i Responsable de la implantació de la nova normativa en matèria de PRL. 1995-2001 a People ETT S.A. CEO i Tècnic en PRL. 2.001 en l' actualitat a RISK XXI S.L. ¿Free Lance¿ especialitzat en Assessorament sobre PRL a empreses i organizacions. Assessorament en matèria de PRL , especialment al camp de formació, peritatges i consultes tècnic-jurídiques, tant a empreses, institucions, comités d'empresa i responsables de PRL. Professor col·laborador de la Universidad Europea de Madrid.
 • Campins Masriera, Juan Antonio
  Enginyer Industrial i Master MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Canedo Iglesias, José Manuel
  Contador Público- Univ. Buenos Aires. Lic. en Ciències Econòmiques i Empresarials - Univ. Complutense. Direcció Tributaria - E.A.E. Barcelona. Des de l'any 1984 find el 1990 exerceix com a Director Gerent d'empresas mitjanes i a partir d'aquest any s'ocupa d'assessorament i consultoria d'empresas, amb especial èmfasi a les familiars, en les àrees de direcció i finances fundamentalment, coordinant procesos de canvi organitzacional. Paral·lelament desenvolupa la seva activitat docent, primerament com a professor ajudant a la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires i més tard en diverses escoles de negocis i institucions de Barcelona, com a professor i com a director d' àrees acadèmiques.
 • Casanovas Martínez, Tomàs
  Professor Mercantil, Llicenciat en Ciències Econòmiques, branca empresa, Master of Business Administration per la Strathclyde Business School - Glasgow,Post Grau Avançat en Riscos per la Darden University, Virginia-USA. 37 anys en el sector financer. Director de l'Àrea d'Anàlisi d'Empreses de 'la Caixa' i membre permanent del Comitè de Crèdits d'aquesta entitat. En els darrers 20 anys ha impartir classes de Finances Corporatives i Direcció Estratègica de diferents Màsters i Postgraus. Ha impartit sessions In Company a directius d'empreses de primer nivell com 'la Caixa', Criteria, El Corte Inglés, Merck (Alemania), Banco Popular, CIRSA, CELSA, PricewaterhouseCoopers, Silk i Gas Natural, entre moltes altres.
 • Casanovas Villanueva, August
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor per la UPC en Direcció i administració d'empreses. Màster en Direcció i administració d'empreses en ESADE. Diversos cursos d'Adreça d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció general (PDG) en IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (GRUP CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHW).
 • Castro Alcaide, Román
  Politòleg i sociòleg. Màster en anàlisi polític i doctor en ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor acreditat per les agències de qualificacions, ha estat professor de comunicació, política i habilitats directives a diverses universitats i centres d'ensenyament superior, com ara la Universitat Pompeu Fabra, Universitat Abat Oliba - Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Antonio de Nebrija, Universitat Politècnica de Catalunya o Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces. És soci fundador i director de projectes de la consultoria Institut Àgora.
 • Damià López, Jordi
  Enginyer Superior de Telecomunicacions. Máster en Gestió Empresarial per la South Methodist Dallas University. Ha desenvolupat les més altes responsabilitats en l'àmbit de les TIC a Pepsico, Fira de Barcelona, Winterthur, Axa i Renta Corporació. Va ser Director General de la Universitat de Barcelona i actualment és soci fundador de Setesca.
 • Domínguez Entrena, Manuel
  Doctor en Psicologia per la UB. Professor a la UB des de 1983 impartint " Psicologia del treball" i Psicologia de les organitzacions". Participa en el Master Interuniversitari Europeu "Erasmus Mundus" i en el Master de Coaching de la UB. Docent en diferents escoles de negoci i per a diferents organitzacions, tant del sector públic com a privat. Consultor internacional en Desenvolupament Organitzacional i Directiu. Coach personal d'alta direcció. Ex- Gerent General d' Inmark Perú. Actualment és Soci-Director de Makeateam del Grup Inmark.
 • Durán Limón, Francisco Diego
  MBA. Master en Adreça i Organització d'empreses, per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer en Telecomunicacions Especialitat en Sistemes de Telecomunicació, per la Universitat Politècnica de Catalunya i Tècnic Especialista en Automoció i Tècnic Superior en Sistemes de Control i Regulació Automàtic. Actualment ocupa el càrrec de Gerent d'Enginyeria Logística i Operacions d'última milla en la planta productiva de Nissan a Espanya.
 • Estalella Camos, Josep
  Enginyer superior en Telecomunicacions per la Universidad Politécnica de Madrid. Màster MBA per ESADE . Supply Chain post-graduate, Stanford University. Enginyer comercial a HP, actualment és responsable del disseny dels canals de distribució dels productes fabricats a la divisió de Sant Cugat.
 • Figueroa González, Jose Manuel
  Doctor en Recursos Humans i Organitzacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. LLicenciat en Psicologia a la Universitat de l'Havana. Program Management Development ESADE. Master en Recursos Humans per l'Escola d'Administració d'Empreses.
 • Lee i Hsing, Didac
  Emprenedor. El seu treball consisteix en superar adversitats y gestionar riscos. Enginyer Informàtic, Postgrau en Gestió d'Empreses i PDG per IESE.
 • Lorenzo Ramos, Carlos Javier
  Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Màster MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la UPC. Director de Divisió Maquinària i embalatge a Embamat Global Packaging Solutions. Actualment Director Comercial i Adjunt a Gerència a Comercial AVC, S.A. Director de projecte al Màster MBA i Postgrau en Màrqueting i Distribució Comercial de la UPC.
 • Martí i Pidelaserra, Jordi
  Doctor en Ciències Econòmiques per la UB. Sot-Director del Departament de Comptablitat de la UB. Professor Titular de la UB a l'assignatura d'Anàlisis Financer d'Estats Comptables i Valoració d'Empreses. Investigador en el grup d'investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya en: Risc en Finances i Assegurances.
 • Morell Deltell, Àlex
  Llicenciat en Ciències Economiques per la Universidad de Barcelona. Soci Fundador de PRM Market Intelligence.
 • Mundet Hiern, Joan
  Catedràtic del Departament d'Organització d'empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor OBS. Consultor empresarial.
 • Mussons Torras, Sergi
  Enginyer Industrial per la UPC (ETSEIB) especialitat Organització d'Empreses i Màster en Direcció de Plantes Industrials. Ha treballat en els últims 7 anys en càrrecs de Direcció d'Operacions o com a Director de fábrica a l'empresa privada y responsable de millora de processos industrials. Actualment es consultor d' Operacions i Estratègia Industrial a Àurea Productiva, SL (soci fundador).
 • Neira García, Angel
  Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions per la UB. Màster MBA per la UPC. Postgrau en Formació de Formadors i Coaching. Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. Responsable de Gestió de Persones en El Corte Inglés a Catalunya i Balears. Professor de Recursos Humans del Màster MBA de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Oriol Pages, Eliseu
  Llicenciat en dret (UB). Inspector de Treball i Seguretat Soc. Actualment és el Director dels Serveis territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Mediador, negociador i observador internacional (UE, ONU i OEA). Conseller de Treball i Afers Socials a les Representacions d'Espanya a la UE i a la OEA i a les Ambaixades d'Espanya a Canadà i USA; Cap de l'oficina d'afers socials al Consolat General d'Espanya a La Havana. Expert en solució extrajudicial de conflictes, acumula una experiència de treball en l'àmbit social de més de 40 anys, inclosa la docència.
 • Pallerola Comamala, Joan
  Llicenciat en Econòmiques per la UB Ha escrit diversos llibres en matèria de comptabilitat i gestió fiscal. Actualment treballa per a la Institució Pedagògica Sant Isidor S.A, com a Director Financer del grup i responsable de la Fundació IPSI, Centre d'esports IPSi y Bedoll 97 S.A
 • Ribera Rios, Esteve
  Enginyer en Telecomunicacions per la URL, La Salle. Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) per la UPC. Certificat en la Gestió de serveis TIC "ITIL Expert". En els darrers anys ha treballat com a responsable d'Operacions TIC i actualment és responsable de les Infraestructures Crítiques TIC al "Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)", empresa pública que presta serveis TIC a la Generalitat de Catalunya.
 • Roldan Parras, Mariano
  Enginyer Tècnic Industrial, Màster MBA i Màster en Marketing per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de Marketing i Product Manager. Cap de projectes.
 • Salat Muñoz, Sebastia
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Marketing per l'EUNCET i Màster en Comerç International per l'Escola d'Administració d'Empreses. Durant 16 anys va treballar a la multinacional catalana CIRSA com a Conseller Delegat de Unidesa Gaming, al front del area de exportació. Al Gener del 2000 es va incorporar a WMS Gaming, Inc, empresa cotitzada a la borsa de New York i fabricant de maquines d'atzar per casinos de joc. Membre del Consell d'Administració del Grup Peralada. Actualment CEO de Global Zitro, empresa lider fabricant de màquines d'atzar amb presència a Europa, Àsia i Amèrica Llatina.
 • Sansa Brinquis, Pau
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master of Science in Engineering per Chalmers University of Technology i MBA pel IESE. Acumula una experiència de més de 15 anys com a directiu de grups industrials i en el sector de la consultoria, especialment en l'àmbit de les fusions i adquisicions (M&A). Les seves àrees d'interès es centren en la transformació comercial i estratègica de les organitzacions, la valoració d'empreses i la identificació i el desenvolupament de les palanques de creixement i de creació de valor.
 • Sol Bachs, Salvador
  Pèrit Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomat en Direcció de la Producció per l'AEA. Diplomat en PDD per IESE, Univ. de Navarra. Màster en Psicologia Industrial per EAE.
 • Tarrats Pons, Elisenda
  Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, premi a la tesi doctoral millor treball d'investigació 2010: "Factors psicosocials d'èxit en la successió de les empreses familiar". Màster en direcció de recursos humans per l'Escola d'Administració d'Empreses i Postgrau de gestió de recursos humans i relacions industrials per l'IDEC. Llicenciada en Pedagogia. Professora i investigadora a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre els factors psicosocials a les empreses. Professora als masters de la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Administració d'Empreses. Actualment és la Coordinadora de la Unitat de Empreneduria de la Universitat de Vic.
 • Velasco Pueyo, David
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Màster Universitari en Fiscalitat per la UOC. Treballa des de 1997 en el Grup Aigües de Barcelona, actualment (des de 2001) com a Responsable de Comptabilitat i Administració en Ematsa (Aigües de Tarragona).
 • Vidal Martínez, Isabel
  Catedràtica d'Escola Universitària (CEU). Professora en el Departament d Economia de la Universitat de Barcelona. Presidenta de la Fundació Centre d'Investigació d'Economia i Societat (CIES), ex Directora acadèmica dels màsters en Responsabilitat Social Corporativa. Comptabilitat i Auditoria Social i Economia Social i dirección d'entitats sense ànim de lucre, tots dos títols propis de la UB. Membre fundador de la xarxa d'investigació europea EMES i de la International Society for Third Sector Research. Coautora del llibre La Responsabilidad Social Corporativa, publicat per FC Editorial.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.
 • Vilaseca Requena, Jordi
  Doctor en Ciències Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Barcelona i Professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
 • Viscarri Colomer, Jesus
  Doctor en Administració i direcció d'empreses i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA per IESE Business School. Gerent en l'àrea de planificació estratègica i estudis de CaixaBank.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (459 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:21/09/2018Fi classes:13/07/2019Fi programa: 06/09/2019
Horari
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs
Persona de contacte
Francisca Hernández Cánovas

Telèfon: (34) 611 446 980
marius.aguer@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.S'obtindrà la titulació de Master propi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.700 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Fitxa tècnica

El Màster s'organitza en 10 blocs, dins dels quals s'imparteixen de forma ordenada i progressiva totes  les matèries a desenvolupar al llarg del curs.

La metodologia de les classes es desenvolupa amb una part teòrica i una altra d'exercicis i/o casos pràctics, mètode del cas de Harvard. També es realitzen simulacions per ordinador i role-playing  segons els criteris de cada docent.

Durant el tercer trimestre  del curs s'imparteix el Business Game, matèria que es desenvolupa en equips i que es treballa amb un programa de simulació empresarial. El qual, mitjançant la presa de decisions amb el suport del professor, permet fer un repàs de tots els temes estudiats  i aplicar els conceptes de negoci apresos durant el Màster, com si del món real es tractés.

El projecte final de màster es comença a l'inici del curs. Els grups de treball realitzen un pla d'empresa. Cada grup té un tutor assignat amb el que realitzen un seguiment mensual de l'evolució del treball. El projecte es defensa al finalitzar el curs, durant el mes de setembre.