Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School

El Màster de Prevenció de Riscos Laborals respon a les noves exigències de la societat actual d'experts en prevenció que ha sorgit dels desenvolupaments normatius en aquesta matèria.

La promulgació de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el reglament RD 39/1997 van generar unes necessitats específiques de formació, que han donat una nova visió sobre el concepte de seguretat i salut laboral.

En resposta a la normativa, les empreses han de tenir recursos preventius, organitzats com serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat. Això ha generat una important demanda d'especialistes amb la formació necessària per desenvolupar tasques preventives de nivell superior.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en col·laboració amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i la Fundació UPC, han donat des de 1995 resposta de qualitat a aquestes necessitats de formació, mitjançant l'organització de diferents programes de màster, postgrau i cursos d'especialització en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquest programa de formació distància responen a les noves exigències que la societat actual planteja a les institucions formatives:

 - Oferir una programació compatible amb els horaris professionals.

 - Garantint la mateixa qualitat i validesa que la formació

Objectius

1. Dotar de competència tècnica, organitzativa, gestora i auditora en tots els aspectes fonamentals per al desenvolupament de les activitats de prevenció de riscos laborals.

2. Adquirir criteri en l'aplicació de tipus d'acció preventiva més convenient per a cada aplicació, basant-se en aspectes tècnics de Seguretat, Higiene i Ergonomia, així com en les activitats d'auditoria, disseny i implantació de Sistemes de Gestió de la Prevenció.

3. Conèixer el Marc Legislatiu i la situació actual de la prevenció a Espanya ia Europa.

4. Desenvolupar habilitats i capacitats necessàries per estendre automàticament el coneixement en prevenció de riscos laborals i aplicar-lo a situacions noves.

5. Desenvolupar de la responsabilitat personal, ja que en el desenvolupament de la carrera professional requereix la cooperació simultània amb altres disciplines i especialitats, així com, el lideratge personal i la presa de decisions.

A qui va dirigit

El programa està dirigit a aquells professionals llicenciats, diplomats i enginyers que volen dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals, així com els que ja estiguin actuant en aquest camp i desitgen dotar-se d'una formació més completa i profunda . La identificació de riscos és una etapa fonamental en una planificació adequada de l'avaluació de riscos i de les estratègies de control, així com per a l'establiment de prioritats d'acció, per tal de prevenir els accidents i malalties d'origen ocupacional.

Continguts

Matèries

Ámbit Jurídic de la Prevenció
5 ECTS. 10 hores lectives.
Condicions de Treball i Salut
3 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Emilio Castejón Vilella
Enginyer Industrial, Especialitat Química i Metal·lúrgica
Llicenciat en Farmàcia
Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Seguretat en el Treball
7 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Manel Bestratén
Enginyer Industrial Químic
Arquitecte
Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Ergonomia Aplicada
2.5 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Enrique Gregori Torada
Doctor Enginyer Industrial
Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC
Director del Laboratori online - UPCplus.com
Psicosociologia Aplicada
2.5 ECTS. 10 hores lectives.
Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
4 ECTS. 10 hores lectives.
Professors responsables:
T. Serra
MASA

A. Romero
MC Mutual
Tècniques Afins: Prevenció de Riscos No Laborals
4 ECTS. 10 hores lectives.
Higiene Industrial
7 ECTS. 10 hores lectives.
Professor responsable: Joan Guasch Farràs
Llicenciat en Ciències Químiques
Higienista Industrial
Director del Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
Medicina del Treball
2 ECTS. 10 hores lectives.
Tècniques Afins: Seguretat en el Transport
1.5 ECTS. 10 hores lectives.
Aplicar tècniques de mostreig i d'inferència estadística (estimació de paràmetres i contrast d'hipòtesis) i crear una base de dades, processar i realitzar l'anàlisi de les dades.

Professor responsable: E. Hernández
Universitat Politècnica de Catalunya
Tècniques de Formació i Comunicació
1.5 ECTS. 10 hores lectives.
Especialització en Seguretat del Treball
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Seguritat en el Treball
5 ECTS.
Especialització en Higiene Industrial
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Higiene Industrial
5 ECTS.
Especialització en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
5 ECTS. 20 hores lectives.
Projecte en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
5 ECTS.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Rodríguez Mondelo, Pedro
  Dr. en Enginyeria Industrial. Dr. en Psicologia. Director del CERpIE. Professor titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Coordinació

 • Sánchez Ferradal, Paula
  Enginyera Industrial per la Universitat de Vigo. Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster en Project Manager en Ergonomia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora Associada del Departament d'Organització d'empreses de la UPC.

Professorat

 • Abad Puente, Jesús
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Associat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Bernal Domínguez, Felix
  Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Servei de Prevenció de la Delegació del Ministeri de Defensa d'Espanya
 • Bestraten Bellovi, Manel
  Enginyer Industrial i arquitecte. Director del Programa de condicions materials de treball en el "Centre Nacional de Condicions de Treball" de l'INSHT. Àmplia experiència com a conferenciant en temes relacionats amb la seguretat i higiene en el treball, és coordinador del mòdul de seguretat en el treball del Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la UPC.
 • Caballero Mestres, Antoni
  Arquitecte Tècnic i Màster en Edificació per la UPC. Professor del Dept. de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Soci de l'empresa GAM S.L., dedicada a l'arquitectura, l'enginyeria, l'urbanisme i la direcció d'obres.
 • Castejon Vilella, Emilio
  Enginyer industrial, especialitat química i metal·lúrgica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Tècnic Superior del Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT)
 • Sánchez Ferradal, Paula
  Enginyera Industrial per la Universitat de Vigo. Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster en Project Manager en Ergonomia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora Associada del Departament d'Organització d'empreses de la UPC.
 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.

Informació general

Crèdits
70 ECTS (180 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:17/11/2017Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona
Persona de contacte
Rosa Maria Soto

Telèfon: (34) 93 405 44 70
rosa.maria.soto@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors