Facility Management > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Facility Management

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Les grans ciutats del continent europeu disposen de milions de m2 edificats i urbanitzats. Les possibilitats de creixement disminueixen i és imprescindible explotar i mantenir el patrimoni immobiliari en les millors condicions socials, de sostenibilitat, eficiència energètica i amb les menors pèrdues patrimonials possibles durant la seva vida útil.

Els nous reptes que afronta el sector obliguen a la incorporació a les cadenes de decisió d'un professional altament capacitat al qual, a nivell mundial, se li reconeix com Facility Manager (FM).

Aquest nou professional ha de ser competent en múltiples disciplines encaminades a assegurar la fiabilitat i la funcionalitat de l'entorn construït. I aquest entorn no abasta exclusivament els edificis sinó que ha d'incloure les infraestructures urbanístiques, bé siguin a nivell de barri o de ciutat.

Un dels reptes del FM consisteix a adaptar-se als nous enfocaments en l'explotació d'actius immobiliaris. El domini de les actualitzades tecnologies de la informació i les noves metodologies col·laboratives, com BIM, determinaran un fet diferencial entre els professionals del sector.

La forta demanda que existeix al mercat de professionals capacitats en la gestió estratègica d’actius immobiliaris, converteix el Màster en Facility Management en una oportunitat única d’especialització i projecció professional de present i futur.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

En finalitzar el màster, els participants seran capaços de:

 1. Desenvolupar una activitat professional en creixement, com és la del Facility Management.
 2. Aportar beneficis econòmics als clients potencials, propietaris de patrimoni immobiliari.

 3. Alinear les funcions del FM amb l'estratègia corporativa de les empreses.

 4. Gestionar les necessitats d'espai i ús de les activitats així com la conservació i el manteniment dels edificis on es desenvolupen les mateixes.

 5. Implementar o adaptar les noves tecnologies i eines de gestió amb estratègia global, per potenciar el posicionament i l'eficiència de les activitats desenvolupades per l'empresa en el mercat, incloent sistemes BIM i GMAO / IWMS

A qui va dirigit

Aquest Màster està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.

 • Arquitectes Tècnics.

 • Enginyers Industrials de les diferents especialitats.

 • Enginyers Civils.

 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de formació es realitza en horari de divendres tarda i dissabtes matí, per fer-ho més compatible amb l'activitat professional de l'alumne.  S'estructura en 4 mòduls o matèries que és desenvolupen de forma correlativa, combinant sessions teòriques i pràctiques.

Al llarg del programa de formació, es desenvoluparà el mòdul d'aplicacions pràctiques on s'estudiaran casos pràctics i es realitzaran visites tècniques, que ajudaran al desenvolupament del projecte final.

El projecte final de màster es realitzarà sobre un cas real amb dades reals, i es desenvoluparà en grup al llarg del programa. Cada grup disposarà d'un tutor que assessorarà als alumnes en el desenvolupament del seu treball.

Continguts

Matèries

Contextualització
13 ECTS. 90 hores lectives.

El FM en el sector immobiliari:
              Àmbit de treball i normatiu.
              Competències i habilitats.

Actius immobiliaris:

              Urbanisme:
                   Classificació del sòl.
                   Urbanització.

              Edificació:
                   Edifici.
                   Instal·lacions.

Serveis:
              Orientats cap a les persones:
                   Neteja i DDD.
                   Seguretat i control d'accessos.
                   PRL.

              Orientats cap a l'actiu:
                   Manteniment.
                   Reformes, obres i ampliacions.

Models de Gestió
8 ECTS. 55 hores lectives.

En base als espais.
Basant-se en l'eficiència energètica.
D'acord amb la rendibilitat econòmica.
D'acord amb la funcionalitat.
Basant-se en la integració (BIM, GMAO/IWMS, BMS)

Fórmules de Gestió Operatives
10 ECTS. 70 hores lectives.

Gestió per processos.

Gestió del risc.

Màrqueting i comunicació.

Aspectes legals.

Contractació.

Tècniques de negociacio.

Aplicacions Pràctiques
14 ECTS. 95 hores lectives.

Visites tècniques i activitats.

El programa té previst realitzar una aproximació directa al treball que realitzen els professionals dins el complex marc d'actuació del Facility Manager.

Per això es programen visites a edificis de diferents sectors professionals i de gestió que, prèvia introducció de les problemàtiques, aproparan al futur professional a una realitat pràctica en entorns tan diferents com per exemple d'ús sanitari, lúdic, transport, esportiu o polivalent.

Exemples de visites realitzades en anteriors edicions:

 • Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona (Centre sanitari i complex hospitalari).
 • Centre de Control de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
 • Patrimoni i infraestructures municipals de l'Ajuntament de Mataró.
 • Centre Comercial Gran Via 2 de l'Hospitalet de Llobregat.
 • World Trade Center de Barcelona (complex empresarial amb oficines de lloguer i sales de congressos i reunions).
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
 • Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
 • Instal·lacions del camp de futbol del RCD Espanyol (Power8 Stadium, Cornellà-el Prat).
Exercicis i casos pràctics.

Per constatar la comprensió del temari i demostrar les competències adquirides, de manera periòdica es duran a terme sessions pràctiques que serveixen com a suport a la realització del projecte final de màster.

En aquestes sessions, els tutors assignats als diferents grups realitzaran un seguiment de les temàtiques proposades per orientar als estudiants sobre com incorporar i posar en pràctica els conceptes tractats en les sessions teòriques
Projecte Final de Facility Management
15 ECTS. 105 hores lectives.
Cas Pràctic
Es realitzarà un treball en grup consistent en la resolució d'un cas pràctic en format de projecte final de màster. El cas pràctic consistirà en l'anàlisi d'un patrimoni immobiliari heterogeni i els estudiants hauran de posar en comú tots els conceptes tractats al llarg del màster.

Tutories
Cada grup de treball disposarà d'un tutor que assessorarà els estudiants, facilitant tutories, revisions i consultes, ja siguin online o bé presencialment però fora de l'horari d'impartició del màster.

Exposició
Al final del curs, el grup de treball defensarà el projecte davant d'un tribunal d'experts i respondran a les qüestions que plantegin els seus membres.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.

Professorat

 • Avellaneda López, Alina
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Ballesteros Botey, Francisco
  Llicenciat i MBA per ESADE. Master in Business Innovation (MBI) per Deusto. Director de Cadena SER Guipúzcoa. Gestió Econòmica-Financera com a Director de Negoci al Grup Planeta (Paneta Directo i Shopo). Director de Comptes a MRM (McCann Relationship Marketing). Anàlisi de llençament de nous Productes a RBA Editores.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.
 • de Valdivia González, Fernando Carlos
  Doctor en Dret per la UB. Magistrat del Jutjat de 1a instància número 4 de Barcelona. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Esteve Bou, Marta
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Coach certificada per ICF, Consultora i Formadora en Recursos Humans i Projectes d'Organització.
 • Femenia Fuentes, Remigio
  Director Tècnic a GIS Trade Center, World Trade Center Barcelona.
 • Fonseca Garcia, Jorge Luis
  Gerent del Centre Comercial Gran Via 2 de L'Hospitalet de Llobregat.
 • Garcia Garcia, Antoni
  Enginyer Industrial. Consultor i auditor en gestió energètica, infraestructures i manteniment. Anteriorment, Cap de Serveis, Infraestructures i Manteniment del Gran Teatre del Liceu fins gener de 2015. Guardonat per la EESI2020 com a Millor Projecte de Serveis Energètics, pel Pla d'Acció 2009-2015 del Liceu.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial. Professora col·laboradora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Responsable del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • González Amat, Enrique
  Enginyer Tècnic Electrònic. Responsable de Manteniment del Campus CIMA Barcelona i del Campus Milenium de Sanitas. Anteriorment, Responsable de Serveis Generals i Manteniment a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
 • Grau Rahola, Susana
  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. Màster en gestió d'empreses de comunicació per la UAB. Sòcia i directora de SEEDING GROWTH, empresa dedicada a generar solucions de creixement de negoci a través de la consultoria i la formació i en els àmbits de Vendes, Màrketing i Estratègia. Partner de Cooplexity Institute, experts en desenvolupar equips d'alt rendiment en situacions de complexitat.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Lucea Marchador, Jordi
  Arquitecte Tècnic. Cap de la Unitat d'Enginyeria i Obres de la Direcció de Manteniment i Obres de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
 • Maicas Guillen, Emilio Jose
  Enginyer en Organització Industrial per la UPC, especialitat en Màquines Elèctriques i Màster PRL per la UPC. Responsable de manteniment del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB.
 • Mallafré Alcocer, Núria
  Enginyer Industrial en Organització Industrial (UPC) i Wirtschaft Engineer (Kaiserslautern Universität). Coordinadora d'Infraestructures i Serveis Tècnics de l'Institut Català de la Salut.
 • Martínez Ramos, Alberto
  Enginyer Tècnic en Electricitat Industrial per la UPC. Enginyer en Organització Industrial per la Universitat de Vic. Postgrau en Gestió de Sistemes Integrats de Qualitat: medi ambient i PRL, per la UOC. Cap de la Secció de Planificació i Control del Servei de Manteniment de la Diputació de Barcelona.
 • Micas Pedescoll, Jordi
  Enginyer Industrial. Director de Manteniment i Projectes de TMB.
 • Milego García, Josep Maria
  Arquitecte Tècnic i Màster en Direcció i Organització d'Empreses. Consultor i formador en Management i Contractació al sector de la Construcció i Arquitectura. Ha treballat com a Director de Compres i de Contractació a Dragados S.A.
 • Miro Bedos, Joan
  Enginyer en Telecomunicacions per la UPC. Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a IESE. Director General de FACILITIA, GRUPO TBK. Anteriorment membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Manteniment i Fundador de la European Facility Management Network (EuroFM). Va formar part del Board of Directors de la International Society of Facilities Executives (Boston, EEUU) fins 2005.
 • Naval Bonet, Joan
  Arquitecte. Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària. Cap del Servei d'Intervenció en l'Edificació (Llicències Urbanístiques) de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Anteriorment, responsable de planejament i gestió urbanística de l'INCASÒL fins l'any 2012 i Gestor de sòl a Anida - Grup BBVA fins març de 2015.
 • Roger Berenguer, Sebastià
  Enginyer Industrial per la UPC. Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i FM en CARPIRE Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, Soci Fundador de SEFM (actualment IFMA-España) i Soci Fundador d'ACFM (Associació Catalana de FM).
 • Royano García, Verónica
  Arquitecta Tècnica i Màster en Edificació per la UPC. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Sempere Matalonga, Antoni
  Enginyer Tècnic Industrial (Electricitat). Consultor en projectes d'enginyeria hospitalària (CSC, Consultoria i Gestió). Anteriorment, Director d'Enginyeria i Manteniment a l'Hospital de Sant Pau.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (415 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:19/10/2018Fi classes:13/07/2019Fi programa: 31/07/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Socis estratègics