Facility Management > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Facility Management

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i carents de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a Facility Manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clientes vers els serveis de suport ofertats. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.

Aquest màster es planteja com una oferta modular composta de dos postgraus, Gestió de Serveis de Facility Management i Control de la Gestió de Serveis de Facility Management, i permeten assolir les competències bàsiques sobre la gestió d’immobles i serveis de suport i sobre el seu control, incidint en els aspectes econòmics i en les aplicacions tecnològiques aplicades.Impulsat per:

Objectius

En finalitzar el màster, els participants seran capaços de:

 1. Desenvolupar una activitat professional en creixement, com és la del Facility Management.
 2. Aportar beneficis econòmics als clients potencials, propietaris de patrimoni immobiliari.

 3. Alinear les funcions del FM amb l'estratègia corporativa de les empreses.

 4. Gestionar les necessitats d'espai i ús de les activitats així com la conservació i el manteniment dels edificis on es desenvolupen les mateixes.

 5. Implementar o adaptar les noves tecnologies i eines de gestió amb estratègia global, per potenciar el posicionament i l'eficiència de les activitats desenvolupades per l'empresa en el mercat, incloent sistemes BIM i GMAO / IWMS

A qui va dirigit?

Aquest Màster està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.

 • Arquitectes Tècnics.

 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.

 • Enginyers Civils.
 • Economistes.

 • Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Gestió de Serveis de Facility Management

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Control de la Gestió de Serveis de Facility Management

Postgrau presencial. Data d'inici: 15/03/2019. Barcelona

Continguts

Assignatures

Les Facilities i la seva Contribució a l'Estratègia Empresarial
7 ECTS. 50 hores lectives.

- Organització empresarial i FM.
- Serveis-processos del FM.
- Cicle de vida dels actius.
- Estratègies i models de gestió.
- Gestió de riscos.
- Marc legal-normativa.
- El mercat del FM.

Gestió i Creació de Valor de les Facilities
6 ECTS. 40 hores lectives.

- Gestió d'espais.
- L'operació dels serveis de suport.
- Manteniment i conservació.
- Sostenibilitat i medi ambient.
- Gestió de les "utilities".
- Seguretat.

El Facility Manager i les seves Habilitats Directives
3 ECTS. 25 hores lectives.

- Competències i habilitats del Facility Manager.
- Equip de gestió del  Facility Manager.
- Gestió dels clients-usuaris.
- Relacions amb proveïdors i especialistes.

Activitats de Suport a la Gestió
6 ECTS. 40 hores lectives.

- Gestió de projectes.
- Gestió de la qualitat.
- Compres i contractació de serveis.
- Gestió d'Immobles.
- Sistema econòmic.
- Control de la gestió i sistemes d'informació.

Desenvolupament de Cas Pràctic de Gestió
3 ECTS. 20 hores lectives.
- Desenvolupament d'un cas pràctic de gestió de serveis de FM.
Implantació d'un Model Facility Management
8 ECTS. 55 hores lectives.
- Gestió de serveis.
- Implantació d'un model FM.
- Contractació de serveis i "utilities".
Sistema Econòmic
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Conceptes financers.
- Pressupostos i inversions.
- Projectes PPP/PFI (Public Private Partnership/Private Finance Initiative).
- Inversions immobiliàries, valoració i taxació d'actius.
Informació per a la Gestió
4 ECTS. 30 hores lectives.
- Indicadors per al control de la gestió.
- Quadre de comandament.
- Gestió documental.
Sistemes d'Informació
6 ECTS. 40 hores lectives.
- Recollida, recerca i anàlisi de dades.
- Sistemes i tecnologies d'informació.
- BIM per a FM.
- Smart cities.
- Noves tecnologies per a FM.
Desenvolupament de Cas Pràctic de Control de Gestió
3 ECTS. 20 hores lectives.
- Desenvolupament d'un cas pràctic de control de la gestió de serveis FM.
Projecte Final de Facility Management
10 ECTS. 70 hores lectives.

Es realitzarà un treball en grup consistent en la resolució d'un cas pràctic en format de tesina. El cas pràctic consistirà en l'anàlisi d'un patrimoni immobiliari heterogeni i els estudiants hauran de posar en comú tots els conceptes tractats al llarg del màster.
En finalitzar el curs, el grup de treball defensarà el treball davant d'un tribunal format per una part representativa del quadre docent del màster.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.

Professorat

 • Avellaneda López, Alina
  Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d''Edificació de l''EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d''edificis.
 • Cebrian Alseda, Joan
  Enginyer Industrial Superior per la UPC. Amb extensa formació continuada relacionada amb funcions pròpies del Facility Management. Actualment Director d'Enginyeria i Manteniment de LABORATORIO ALDO-UNIÓN, Secretari de l'Associació Catalana de Facility Management i membre de la International Society for Pharmaceutical Engineering. Acumula una experiència de més de 30 anys en empreses de serveis, docència, hospitals i farmacèutiques (FCC, UPC, Hospital Son Dureta, IPSEN PHARMA, ACCIONA), els últims 30 en llocs de treball assimilables al de Facility Manager.
 • de Valdivia González, Fernando Carlos
  Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Magistrat del Jutjat de 1a instància número 4 de Barcelona. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Esteve Bou, Marta
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Coach certificada per ICF, Consultora i Formadora en Recursos Humans i Projectes d'Organització.
 • Fontanals Perez-Portabella, Jose Maria
  Enginyer Industrial, Màster en Business Administration per ESADE, fundador i CEO de TOPproperty, Soci fundador i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Facility Management, membre de la subcomissió de plans d'autoprotecció del COEIC, ha treballat durant els últims 20 anys a gestió d'actius immobiliaris per Savills, Family offices, Promotors i fons. També en gestió energètica (Endesa) i empreses instal·ladores Govoni Ibèrica i Elecnor i ha participat com a emprenedor en projectes en sector de l'educació, l'oci i els recursos humans.
 • Garcia Garcia, Antoni
  Enginyer Industrial. Consultor i auditor en gestió energètica, infraestructures i manteniment. Anteriorment, Cap de Serveis, Infraestructures i Manteniment del Gran Teatre del Liceu fins gener de 2015. Guardonat per la EESI2020 com a Millor Projecte de Serveis Energètics, pel Pla d'Acció 2009-2015 del Liceu.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la UPC. Arquitecta Tècnica i Enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora col·laboradora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i Màster en Edificació per la UPC, postgrau en Gestió i Manteniment d'Edificis (Facilities Management). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  Professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Màster en Direcció d'Empreses Constructores per la UPC. Màster en Tecnologies de l'Edificació. Director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Martínez Gutiérrez, Francisco
  Formació en Enginyeria militar (FAS) i Criminologia (UNED). Màster en Facility Management (UNIR). És Pèrit Judicial en Facility Management, Seguretat i Drones. Director general de FMIC (Facility Management per a infraestructures Crítiques S.L.). És membre de la junta directiva de l'ACFM. És Autor, director acadèmic i Professor de Màster, Postgraus i cursos de Facility, Property, Security i Drone Management en Col·legis professionals, Universitats per sector privat i públic. És instructor de pilots de Drones. Acumula una experiència en el sector de l'FM i Drones de més de 35 anys.
 • Martínez Pérez del Corral, Enrique
  Enginyer en Edificació per la UPC. Postgrau en Patologia i estudi estructural de construccions existents. Postgrau en Facility Management pel CAATEEB. Màster en Direcció de Seguretat Privada per la UB i Pilot de Drons. Actualment, a CBRE realitzant Propetry Management per Monterri Investments SL i Facility Management pel grup Werfen. Membre en actiu de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Ortí i Llop, Josep
  Enginyer tècnic Industrial per la UPC. PDG per l'IESE. President del comitè d'edificis de l'AEM i membre de la junta directiva de l'ACFM. Acumula una experiència de més de 25 anys al sector del Commissioning i el Facility Management.
 • Rodriguez Seijo, Juan Manuel
  Enginyer Industrial per la UPM, PDD per l'IESE, MBA per la UB, Màster en Facility Management per La Salle (URLL) i Màster en PRL per la UPC. Actualment és fundador i director de Carpire Solutions, empresa de consultoria integral en Facility Management. Acumula una experiència de més de 25 anys en l'àmbit del Facility Management, tant en consultoria estratègica com en direcció departamental i operativa, desenvolupats en organitzacions tant públiques com privades. Membre fundador de l'ACFM i soci de IFMA premiat al millor article professional el 2010 i 2013.
 • Roger Berenguer, Sebastià
  Enginyer Industrial per la UPC. Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i FM en CARPIRE Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, Soci Fundador de SEFM (actualment IFMA-España) i Soci Fundador d'ACFM (Associació Catalana de FM).
 • Royano García, Verónica
  Arquitecta Tècnica i Màster en Edificació per la UPC. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Sistach i Manén, Marc
  Enginyer industrial per la UPC. PDD per ESADE, Màster en Direcció de Màrqueting per l'ISM i Postgrau en Smart Cities per la UOC. Director d'Explotació a URBICSA, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat. Anteriorment havia estat, entre altres càrrecs, director d'explotació en el Grup Agbar i subgerent d'abastament a la concessionària xilena Aguas Andinas. És coordinador general del grup de treball de facility management de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i president de l'Associació Catalana de Facility Management.
 • Trisan Segui, Francesc
  Enginyer Industrial per la UPC. Postgrau en Manteniment per la UPC. Bronze Academy Facility Management per Johnson Controls. Soci fundador de l'ACFM (Associació Catalana de Facility Management) i del grup de treball de FM del col·legi d'Enginyers Industrials. 15 anys d'experiència en el sector del Facility Management en multinacionals líders del sector com Johnson Controls i CBRE. Actualment desenvolupa una posició Global dins de CBRE com a implementador de processos de gestió de FM (Global Business Process Lead).

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (420 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics