Direcció de Màrqueting > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Direcció de Màrqueting

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School

L'entorn actual altament competitiu, globalitzat, i on les noves tecnologies gaudeixen d'un gran protagonisme, fa que els professionals de tots els sectors del comerç que es dediquin a la gestió i direcció del màrqueting, hagin de desenvolupar noves capacitats i competències estratègiques i directives, que comportin la presa de decisions des del lideratge, amb l'objectiu d'aportar valor a l'empresa i a la marca. El programa Màster en Direcció de Màrqueting ha estat dissenyat amb aquest propòsit. Es planteja una formació eminentment pràctica i rigorosa, establint una base conceptual sòlida de coneixement, aportant eines innovadores per a la gestió, i analitzant i plantejant la resolució de casos reals.

El márqueting és una funció de les organitzacions que consisteix en un conjunt de processos el propòsit dels quals és la creació de valor i la gestió de les relacions amb els clients mitjançant procediments que beneficiïn a la pròpia institució i a tots els stakeholders. La desintermediación, el dinamisme, la interactivitat i la mobilitat segueixen urgint a la revisió de conceptes, a modificar l'operativa i a establir noves interpretacions de les accions de màrqueting. Tot això ens porta a adaptar les eines i les metodologies tant a curt com a llarg termini, reinventant, dia a dia, la funció del màrqueting de les organitzacions.

El Màster en Direcció de Màrqueting està estructurat en dos blocs, basats en l'experiència acadèmica i professional del quadre docent. El primer d'ells està dedicat a la planificació estratègica i anàlisi, apartat àmpliament contestat i essencial per a la correcta aplicació dels recursos globals del departament de màrqueting; i dotant a l'alumne de conceptes i mecanismes diferencials per establir el model de negoci. En el segon bloc s'aprofundeix en els conceptes a través del disseny de programes i l'execució de campanyes comercials.

El programa proporciona un entorn idoni per a l'aprenentatge i l'intercanvi d'experiències a través de sessions pràctiques, el mètode del cas, conferències de professionals d'èxit, tallers de màrqueting online en les quals se simulen campanyes comercials, un business game i l'elaboració del projecte final de màster (PFM).

 

Objectius

L'objectiu principal d'aquest programa és establir totes les guies per a l'obtenció d'uns coneixements sòlids i d'alt nivell que permetin a l'alumne desenvolupar les competències i habilitats necessàries i requerides en la gestió i direcció del màrqueting. Les noves tecnologies, l'entorn globalitzat i altament competitiu, i els reptes de les marques i empreses davant l'actual perfil del consumidor, exigeixen, avui dia, unes noves interpretacions de les accions del màrqueting i de la comunicació comercial.

Es pretén, per tant, oferir els coneixements i eines pràctiques i més actuals perquè els alumnes puguin exercir funcions d'alt nivell com és la Direcció d'un Departament de Màrqueting.

A qui va dirigit

Professionals que estan interessats a focalitzar la seva carrera professional en la gestió i direcció de màrqueting. Així mateix, també es dirigeix a professionals i/o persones sense experiència professional, que estiguin interessats a complementar la seva formació en el coneixement i assimilació de tots aquells conceptes i matèries (finances, previsions de venda, estudis de mercat, compliment normatiu, etc.) que incideixen i són indispensables en l'adreça del màrqueting.

Continguts

Matèries

Planificació Estratègica i Anàlisi: Models de Negoci i Sistemes d'Informació
20 ECTS. 153 hores lectives.
 • El màrqueting dins de l'empresa

  • L'adreça de màrqueting en l'empresa.

  • Responsabilitat social i màrqueting social.

  • El màrqueting en diferents sectors.

  • Organització del departament de màrqueting.

  • Negociació

 • Màrqueting estratègic

  • Interpretació de les tendències del mercat.

  • Negocis nous i negocis en funcionament.

  • Disseny del model de negoci.

  • Posicionament estratègic.

  • Construint marques fortes.

 • Planificació del màrqueting

  • Elements comercials en el pla d'empresa. Alineació amb els objectius corporatius.

  • El pla de màrqueting omnicanal.

 • Figures en la gestió del màrqueting

  • Estructures departamentals en diferents sectors.

  • Product manager i key account manager.

  • Sales manager.

  • Social mitjana expert.

  • Partners de gestió.

 • Sistemes d'informació

  • Intel·ligència del màrqueting.

  • Quadre de comandament de gestió del màrqueting.

  • Eines de diagnòstic del mercat.

  • Eines de gestió de la relació amb els clients.

  • Big data i data mining.

  • El procés de compra.

  • Auditoria del màrqueting.

 • Recerca comercial

  • Definició de problemes comercials.

  • Segmentació de mercats.

  • Tipologia d'informació. Dades primàries i secundaris.

  • Fuentes d'informació interna i externa.

  • Anàlisi del negoci i analytics de la web.

  • Mostreig.

  • El procés de recerca comercial de dades primàries.

 • Finances operatives

  • Estats financers principals.

  • Comptabilitat bàsica per a adreça.

  • Finances per a l'operativa del màrqueting.

  • Indicadors financers.

 • Previsió de vendes

  • Anàlisis de la demanda.

  • Confecció del pressupost de venda.

  • Mètodes qualitatius. Enquestes a clients i opinió d'experts.

  • Mètodes quantitatius. Models causals.

 • Màrqueting internacional

  • Caràcter internacional de l'empresa.

  • Estandardització i/o adaptació de programes de màrqueting.

Gestió del Màrqueting: Producte i Preu; Distribució i Comunicació
25 ECTS. 207 hores lectives.
 • Estratègies de producte

- Tipologia i classificació de productes.
- Elements de diferenciació.
- Qualitat.
- Gestió de la marca.
- Gestió de la línia de productes.
- Desenvolupament i llançament de productes.

 • Màrqueting d'experiències

- Excel·lència en els serveis.
- Tipologia de clients.
- Programes i campanyes de vinculació.
- Prevenda, venda i postvenda.

 • Incrementant l'eficiència del màrqueting.

- Anàlisi del client.
- Gestió de deserció i abandons.

 • Estratègies de preu

- El preu en el màrqueting. Estratègies de preu.
- Procés de fixació de preus a curt i llarg termini.
- Comparadors, sempre preus baixos, outlets, ofertes de canal i dinamisme.
- Discriminació de preus.
- Preus internacionals.

 • Disseny de canals de distribució

- Organització del canal. Formats i models d'entrada.
- Canals industrials, de consum, presencials, electrònics, a distància i d'autoservei. Hibridència.
- Mercats majoristes i al detall.
- Estratègies de distribució.
- Elements de la tenda física. Disseny, contingut i aspectes diferencials.
- Elements de la web. Disseny, estructura, contingut, aspectes diferencials i optimització (SEU).
- Adaptació del màrqueting per suports.
- Mobilitat.
- Contractes mercantils.
- Gestió de compres i gestió de mercaderies.
- Logística de repartiment.
- e-Fulfillment.

 • Formats de venda

- Carrers comercials.
- Capdavanters de categoria.
- Petit comerç.
- Retailing i e-tailing. Omnicanalidad.
- Marketplaces i comparadors.
- Iniciatives consumer to consumer.
- Showroom i webroom, venda Flaix i venda col·lectiva.

 • Direcció de vendes

- Disseny d'àrees comercials.
- Recursos humans i força de vendes.
- Selecció, formació, motivació i control de venedors.
- Negociació i tècniques de venda.

 • Disseny de l'estratègia de comunicació

- Eines de comunicació. Mix de comunicació.
Establiment del pressupost de comunicació.
- Estratègies de comunicació presencials, SEU, SEM, ofertes personalitzades, email màrqueting, SERM i SMO.
- Campanyes de publicitat: mitjans, adwords, creativitats, enllaços patrocinats, i altres formats.
- Campanyes de promoció de vendes.
- Campanyes de màrqueting directe: publitramesa i fullets, email màrqueting i cookies.
- Campanyes de relacions públiques: fires, reputació, xarxes socials i màrqueting de continguts, i altres formats.

 • Normativa i regulació del Màrqueting

- Les comunicacions comercials.
- El "Copy Advice". Legalitat i correcció de les accions de màrqueting.
- La contractació dels serveis publicitaris, producció, patrocini i mitjans.
- Els continguts en l'entorn digital, i les seves responsabilitats.
- L'e-commerce i les pràctiques comercials amb els consumidors.
- L'adquisició de drets i llicències (drets d'autor i drets d'imatge).
- La normativa de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
- La publicitat intel·ligent, geolocalizació, ciberdelincuència i ciberseguretat, data mining, behavioral advertising, Big Data, branded content, Identitats Digitals.

 • Business Game
Projecte Final
15 ECTS. 60 hores lectives.

El projecte final s'inicia durant el primer trimestre del curs. Els grups de treball realitzen un pla d'empresa o un pla de màrqueting, supervisat per un tutor assignat, que realitza un seguiment. El projecte es lliura i defensa en finalitzar el màster.

El projecte final pretén integrar tots els continguts apresos durant en curs. Realitzant un treball pràctic, ampli i aplicable. Amb l'objectiu d'interrelacionar conceptes, variables i visions de l'empresa. També serà una eina per a: aprendre a treballar en equip, fomentar la capacitat de comunicació, negociació i defensa amb arguments consistents.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Aguer Hortal, Mario
  Catedràtic d'Escola Universitària i Director Acadèmic del Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) i del Máster en Màrqueting i Distribució Comercial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Solé Parellada, Francesc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech i Llicenciat en Economia per la UB. Màster en Ciència i Tecnologia UPC. Entrepreneurship program MIT Sloan School of Management. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Coordinació

 • Campins Masriera, Juan Antonio
  Enginyer Industrial i Master MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Viscarri Colomer, Jesus
  Doctor en Administració i direcció d'empreses i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA pel IESE Business School. La seva activitat docent i investigadora es centra a les àrees de màrqueting estratègic, comerç electrònic, gestió de preus i petit comerç. Autor de diverses publicacions sobre les àrees de gestió d'empreses i màrqueting. Combina la seva labor investigadora amb la seva dedicació com a gerent a l'àrea de planificació estratègica i estudis de CaixaBank.

Professorat

 • Aguer Hortal, Mario
  Catedràtic d'Escola Universitària i Director Acadèmic del Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA) i del Máster en Màrqueting i Distribució Comercial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Ammetller Montes, Gisela
  Doctora per la Universitat Oberta de Catalunya i llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, i en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat de Barcelona. Professora de l'àrea de màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i investigadora de l'Observatori de la Nova Economia (ONE) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).
 • Bernal Mas, Carlos
  Llicenciat en Ciències Empresarials. Llicenciat en Psicologia per la UAM. Màster en Direcció de Màrqueting. Màster en Direcció d'Empreses. Economista i assessor de marketing. Professor de marketing al Master MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director comercial dels Laboratoris Hermes-Organon. International Marketing Vice-president dels Laboratoris ICN-Pharmaceuticals-Hubber. Actualment Director General d' Action Training Consulting, S.L.
 • Campins Masriera, Juan Antonio
  Enginyer Industrial i Master MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Casanovas Martínez, Tomàs
  Professor Mercantil, Llicenciat en Ciències Econòmiques, branca empresa, Master of Business Administration per la Strathclyde Business School - Glasgow,Post Grau Avançat en Riscos per la Darden University, Virginia-USA. 37 anys en el sector financer. Director de l'Àrea d'Anàlisi d'Empreses de 'la Caixa' i membre permanent del Comitè de Crèdits d'aquesta entitat. En els darrers 20 anys ha impartir classes de Finances Corporatives i Direcció Estratègica de diferents Màsters i Postgraus. Ha impartit sessions In Company a directius d'empreses de primer nivell com 'la Caixa', Criteria, El Corte Inglés, Merck (Alemania), Banco Popular, CIRSA, CELSA, PricewaterhouseCoopers, Silk i Gas Natural, entre moltes altres.
 • Castro Alcaide, Román
  Politòleg i sociòleg. Màster en anàlisi polític i doctor en ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor acreditat per les agències de qualificacions, ha estat professor de comunicació, política i habilitats directives a diverses universitats i centres d'ensenyament superior, com ara la Universitat Pompeu Fabra, Universitat Abat Oliba - Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Antonio de Nebrija, Universitat Politècnica de Catalunya o Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces. És soci fundador i director de projectes de la consultoria Institut Àgora.
 • Damià López, Jordi
  Enginyer Superior de Telecomunicacions. Máster en Gestió Empresarial per la South Methodist Dallas University. Ha desenvolupat les més altes responsabilitats en l'àmbit de les TIC a Pepsico, Fira de Barcelona, Winterthur, Axa i Renta Corporació. Va ser Director General de la Universitat de Barcelona. Soci fundador de Setesca.
 • Dell Oro, Luca
  Llicenciat en Business Management and International Marketingm per IMD Lausannae Suiza. Executive MBA per IMD Lausannae Suiza. Soci fundador de LDO Consulting.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Llicenciat i Doctor en economia. Consultor en implantacions de la qualitat. Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Director de l'empresa Qualitat Serveis Empresarials, S.L.
 • Domínguez García, Rafael
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Llicenciat en Ciencies Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor de Marketing a ESMA i EUROAULA (Universitat de Girona). Ha ocupat càrrecs de direcció comercial, exportació i direcció general en diverses PYMES, habitualment en productes industrials i bens d'equipament.
 • Estalella Camos, Josep
  Enginyer superior en Telecomunicacions per la Universidad Politécnica de Madrid. Màster MBA per ESADE . Supply Chain post-graduate, Stanford University. Enginyer comercial a HP, actualment és responsable del disseny dels canals de distribució dels productes fabricats a la divisió de Sant Cugat.
 • Figueroa González, Jose Manuel
  Doctor en Recursos Humans i Organitzacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. LLicenciat en Psicologia a la Universitat de l'Havana. Program Management Development ESADE. Master en Recursos Humans per l'Escola d'Administració d'Empreses.
 • Gilardini Llabot, Pablo
  Llicenciat en Administració d'empreses, MBA (Master of Business Administration) at Providece College, Rhode Island, EUA. Màster en direcció estratègica de Màrqueting, ESADE. Actualment és Director Comercial i Màrqueting d'Inversions a Actum i Coint. ex-Assessor en Màrqueting de l'Orquestra Simfònica del Vallès, exdirector comercial Ainge, de Grup MHI - Roca Calefacció. Ex Directiu de: Telefonica-Dea Abentel, Junior Achievement Corp, D & G gas natural, CILSA.
 • Lorenzo Ramos, Carlos Javier
  Enginyer Tècnic Industrial per la UPC. Màster MBA en Direcció i Organització d'Empreses de la UPC. Director de Divisió Maquinària i embalatge a Embamat Global Packaging Solutions. Actualment Director Comercial i Adjunt a Gerència a Comercial AVC, S.A. Director de projecte al Màster MBA i Postgrau en Màrqueting i Distribució Comercial de la UPC.
 • Martí i Pidelaserra, Jordi
  Doctor en Ciències Econòmiques per la UB. Sot-Director del Departament de Comptablitat de la UB. Professor Titular de la UB a l'assignatura d'Anàlisis Financer d'Estats Comptables i Valoració d'Empreses. Investigador en el grup d'investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya en: Risc en Finances i Assegurances.
 • Menal Casas, Jordi
  Llicenciat en Ciències de la Informació i Publicitat i Màster en Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. DAF-postgrau en Direcció de Màrqueting per EADA-Barcelona. Actualment col·labora com a docent a la UPC, UAB, CEURA, UAO-CEU i ESERP-UNIR.
 • Morell Deltell, Àlex
  Llicenciat en Ciències Economiques per la Universidad de Barcelona. Soci Fundador de PRM Market Intelligence.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessor en estratègia i simulació.
 • Mussons Torras, Sergi
  Enginyer Industrial per la UPC (ETSEIB) especialitat Organització d'Empreses i Màster en Direcció de Plantes Industrials. Ha treballat en els últims 7 anys en càrrecs de Direcció d'Operacions o com a Director de fábrica a l'empresa privada y responsable de millora de processos industrials. Actualment es consultor d' Operacions i Estratègia Industrial a Àurea Productiva, SL (soci fundador).
 • Oliver Pujol, Ramón
  Doctor Enginyer Industrial
 • Riba Viladrosa, Antoni
  Pèrit Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Empresari del món del espectacle a nivell internacional.
 • Roldan Parras, Mariano
  Enginyer Tècnic Industrial, Màster MBA i Màster en Marketing per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de Marketing i Product Manager. Cap de projectes.
 • Salat Muñoz, Sebastia
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Marketing per l'EUNCET i Màster en Comerç International per l'Escola d'Administració d'Empreses. Durant 16 anys va treballar a la multinacional catalana CIRSA com a Conseller Delegat de Unidesa Gaming, al front del area de exportació. Al Gener del 2000 es va incorporar a WMS Gaming, Inc, empresa cotitzada a la borsa de New York i fabricant de maquines d'atzar per casinos de joc. Membre del Consell d'Administració del Grup Peralada. Actualment CEO de Global Zitro, empresa lider fabricant de màquines d'atzar amb presència a Europa, Àsia i Amèrica Llatina.
 • Sansa Brinquis, Pau
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master of Science in Engineering- Chalmers University of Technology . Master in Business Administration per IESE.
 • Sol Bachs, Salvador
  Pèrit Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomat en Direcció de la Producció per l'AEA. Diplomat en PDD per IESE, Univ. de Navarra. Màster en Psicologia Industrial per EAE.
 • Tarrats Pons, Elisenda
  Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, premi a la tesi doctoral millor treball d'investigació 2010: "Factors psicosocials d'èxit en la successió de les empreses familiar". Màster en direcció de recursos humans per l'Escola d'Administració d'Empreses i Postgrau de gestió de recursos humans i relacions industrials per l'IDEC. Llicenciada en Pedagogia. Professora i investigadora a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre els factors psicosocials a les empreses. Professora als masters de la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Administració d'Empreses. Actualment és la Coordinadora de la Unitat de Empreneduria de la Universitat de Vic.
 • Viscarri Colomer, Jesus
  Doctor en Administració i direcció d'empreses i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA pel IESE Business School. La seva activitat docent i investigadora es centra a les àrees de màrqueting estratègic, comerç electrònic, gestió de preus i petit comerç. Autor de diverses publicacions sobre les àrees de gestió d'empreses i màrqueting. Combina la seva labor investigadora amb la seva dedicació com a gerent a l'àrea de planificació estratègica i estudis de CaixaBank.
 • Vivas Morte, Carlos
  Enginyer en Organització Industrial per la UPC. Diplomat en Direcció General per IESE. Màster en Màrqueting per ESADE. 30 anys d'experiència laboral a HP/Agilent a l'àrea comercial de producte industrial i de canal europeu. President i Director General d'Agilent Technologies Espanya. Director General Adjunt del Forum Universal de les Cultures 2004. Director General Adjunt a la Presidència de Secartys.
 • Zetchi Fouchane, Redha
  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat per la UPC. Màster en Logística Integral per l'ICT. Responsable del Servei de Bicing a Barcelona. Ha liderat el projecte d'innovació de Bicing des de les àrees d'Operacions, Màrqueting i Atenció al Client.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:20/10/2017Data de fi:14/07/2018
Horari
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs
Persona de contacte
Francisca Hernández Cánovas

marius.aguer@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.500 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa