Disseny d'Experiència d'Usuari > Màster > UPC School > Imprimir -

Disseny d'Experiència d'Usuari

Màster Online.

Presentació

UPC School

El fet que un producte generi una òptima experiència a l'usuari que l'utilitza, és un aspecte crític per al seu èxit comercial, especialment en un món tan competitiu com és l'actual.

El concepte "experiència d'usuari" es refereix a la combinació dels pensaments, emocions i conductes dels usuaris, en relació amb el producte, abans, durant i després del seu ús. En el nostre cas, aquests productes són aplicacions, espais o entorns Internet i continguts digitals.

Un dissenyador de l'experiència d'usuari investiga, dissenya i avalua l'experiència d'usuari. Actualment s'estan publicant gran quantitat d'ofertes d'ocupació per a dissenyadors d'experiència d'usuari, tant a Catalunya, com a Espanya, la resta d'Europa o els EEUU i altres països desenvolupats. Els sectors productius des dels quals es busca aquest perfil professional són, en primer lloc, el sector TIC, en concret les àrees d'activitats informàtiques de prestació de serveis d'edició, programació i consultoria, en segon lloc, el sector de continguts, en les àrees de creació de videojocs i de creació i publicació digital. Finalment altres sectors diversos però amb presència a Internet com són, per exemple, el sector turístic, el de la formació o el de la salut.

Objectius

Formar professionals preparats per planificar i dirigir processos de disseny d'experiència d'usuari, amb coneixements científics i metodològics per prendre decisions sobre les metodologies que s'han d'aplicar per investigar, dissenyar i  avaluar l'experiència d'usuari, essent capaços d'especificar quines tècniques, tecnologies i recursos són els adequats en cada moment i, si cal, aplicar ells mateixos les tècniques utilitzant les tecnologies necessàries, en un marc de treball en equip.

A qui va dirigit

Graduats o llicenciats en qualsevol branca de coneixement però en especial, en titulacions relacionades amb les TIC, como ara graus o enginyeries d'informàtica, multimèdia, videojocs i telecomunicacions. També graus o llicenciatures en psicologia, sociologia, disseny, màrqueting, empresa i comunicació.

Professionals de qualsevol sector amb presència a Internet i que facin un ús intensiu de les TIC com a recurs productiu o com a eina de negoci, comunicació o promoció.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia de treball:

 • Aprenentatge a través dels materials d'estudi desenvolupats pels professors per a cadascun dels mòduls de contingut i altres recursos complementaris seleccionats també pels professors.
 • Solució de casos pràctics en equip, promovent el treball col·laboratiu entre els diferents perfils professionals dels estudiants i realització d'exercicis individuals.
 • Participació en la plataforma virtual Campus My_Tech_Space a través de consultes personals al professor i intervencions en els fòrums.
 • Sessions setmanals de seguiment dels casos pràctics, exercicis, revisió de continguts i aclariment de dubtes, amb el professor de la matèria a través d'un sistema de videoconferència.
 • Conferències i seminaris programats amb professionals convidats.

Matèries

Fonaments del disseny de l'Experiència d'Usuari
4 ECTS.

Experiència d'Usuari. Interacció Humà Computadora. Factor Humà. Usabilitat. Accessibilitat.
Disseny per a tothom. Disseny Centrat en l'Usuari. Disseny d'Experiència d'Usuari.
"Lean User Experience", "Agile User Experience".

Investigació d'Usuari (User Research)
3 ECTS.

Informació per al Disseny i per a l'Avaluació.

Reunions i entrevistes amb interessats (Stakeholders meetings and interviews), Observació contextual (Contextual Inquiry), Entrevistes, Focus Group, Qüestionaris - enquestes (Surveys).

Arquitectura de la informació i disseny de la navegació
3 ECTS.
Disseny i avaluació de l'arquitectura de la informació i de la navegació.

Card Sorting, Test de Navegació (Tree Test).

Avaluació i Testeig
6 ECTS.
Avaluació per experts i tests amb usuaris.

Avaluació heurística. Recorregut cognitiu (cognitive walkthrough). Test d'usabilitat. Eye tracking en test amb usuaris. Test remots. Tests de primer click.

Accessibilitat
4 ECTS.
Conceptes bàsics de l'accessibilitat. Estratègies de disseny accessible. Disseny de
contingut accessible.
Fonaments de Prototipatge
3 ECTS.

Fonaments. Tipus de prototips. Prototipatge ràpid. Eines per a la creació de prototips.

Disseny gràfic de prototips
6 ECTS.
Fonaments de disseny gràfic per al disseny de prototips: color, retícules, layout,
tipografia. Estils de disseny visual. Prototipatge gràfic amb eines per a la creació de prototips.
Disseny de prototips interactius
6 ECTS.

Creació de prototips dinàmics, formularis interactius, animacions i altres efectes.

Gestió de projectes amb metodologies àgils
6 ECTS.
Metodologies de desenvolupament de programari tradicionals i metodologies àgils. Eines per a
la gestió de projectes amb metodologies àgils.
Integració UX en metodologies àgils
6 ECTS.
Agile UX. Lean UX. Design Thinking.

Persona. Sketching. Scenarios. User Stories. Wireframing. Rapid prototyping. Rapid Iterative Testing and Evaluation (RITE Method)

Disseny de l'Experiència d'Usuari en diferents àmbits
3 ECTS.
Disseny d'experiència d'usuari en e-health, e-learning, e-business i, videojocs.
Projecte Final
10 ECTS.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fábregas Ruesgas, Juan José
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Es va doctorar en el Programa de Doctorat en Enginyeria Multimèdia, en el marc de la Ingeniería de la Usabilidad y del proceso de Diseño Centrado en el Usuario. També és investigador en Interacció Humà Computadora i coordina el Laboratori d'Interacció Humà-Computadora del CITM.

Professorat

 • Berbegal Mirabent, Nídia
  Enginyera en Informàtica per la Universitat Pompeu Fabra i Diploma d'Estudis Avançats, Control, Visió i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, a l'inici de la seva carrera professional ja es va especialitzar en el disseny i recerca en UX. Ha desenvolupat la seva activitat professional en projectes nacionals i internacionals a Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Brasil. Durant els últims anys ha treballat en Doctoralia, eDreams i everis. També ha participat en diferents projectes de recerca a nivell europeu.
 • Casacuberta Bago, Judit
  Dissenyadora i investigadora en User eXperience. Actualment és UX Lead en l'empresa Scytl Secure Electronic Voting, a la seu de Tampa / St Petersburg, Florida. Aquesta empresa està dedicada al desenvolupament de Programari Electoral. Ha estat professora associada en la Universitat Politècnica de Catalunya, impartint assignatures d'Enginyeria de la Usabilitat i l'Accessibilitat i de Interacció Persona-Sistema. És Graduada en Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Màster en Interacció Persona-Ordinador per la Universitat de Lleida.
 • Fábregas Ruesgas, Juan José
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Es va doctorar en el Programa de Doctorat en Enginyeria Multimèdia, en el marc de la Ingeniería de la Usabilidad y del proceso de Diseño Centrado en el Usuario. També és investigador en Interacció Humà Computadora i coordina el Laboratori d'Interacció Humà-Computadora del CITM.
 • García Mena, Víctor Daniel
  Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Director d'Art i dissenyador expert en UX , Certificat per Human Factor International com HFI-Certified Usability Analyst. Des de fa més de quinze anys es dedica al disseny de projectes web. Ha estat Director d'Art d'empreses com Capgemini, on ha participat en diversos projectes, i actualment Director d'Art en l'empresa King-eclient. També ha estat professor del CITM i Director del postgrau en Direcció d'Art.
 • Zuñiga Zarate, Ana Gabriela
  Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Llicenciada en Informàtica per la Universidad Veracruzana (Mèxic). Es va doctorar al Programa de Doctorat en Enginyeria Multimèdia, en el marc de les comunitats virtuals i e-lerning. La seva activitat sempre s'ha centrat en el desenvolupament de la programació amb especial èmfasi a la programació web, actualment compaginant l'anterior a l'entorn de màrqueting digital i comerç electrònic. Professora del CITM des de fa quinze anys.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:13/03/2017Data de fi:09/03/2018
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 09
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.540 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors

 • Gammaux
 • King - eClient
 • Scytl