Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

El sector de la Rehabilitació i Restauració Arquitectònica és, actualment i també serà en el futur, un dels pilars de l'exercici professional relacionat amb l'arquitectura. Tendència ja consolidada a Europa des de fa dècades, constituint un mercat laboral global emergent. Les normatives, entre elles el Codi Tècnic de l'Edificació, augmenten la responsabilitat dels tècnics, als quals exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu-estructurals i energètiques dels edificis.

El Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la UPC School aporta tots els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar, de manera integral, el cicle de rehabilitació d'un edifici, que s'inicia amb l'estudi de l'immoble i finalitza amb el projecte complet, passant per l'anàlisi dels seus valors instrumentals, culturals i dels criteris per desenvolupar aquesta nova activitat professional.

Aquesta formació ofereix als estudiants el mètode, les eines tècniques i les actituds necessàries per a aquest perfil especialitzat consolidat, així com la possibilitat de formar part d'una comunitat interessada a estar al dia de les últimes innovacions amb les quals aconseguiran enfrontar-se de manera més eficient als reptes de cada projecte.

Destaca la reconeguda trajectòria del programa de formació, de més de deu anys, en la qual s'han anat elaborant instruments pedagògics i metodològics específics, únics en el sector, que s'apliquen en el desenvolupament d'un projecte de rehabilitació real, per formar a professionals amb una visió interdisciplinària dels àmbits de l'Arquitectura, l'Arquitectura Tècnica, i l'Enginyeria, així com a experts d'altres disciplines relacionades.

Si vols veure l'activitat del màster i estar al corrent de publicacions, jornades, concursos, etc.. de l'àmbit, segueix-nos a https://www.facebook.com/ReArqUPC/

Per ampliar informació o resoldre dubtes, pots sol·licitar una entrevista individual (online/ presencial) amb la Direcció Acadèmica. Consulta'ns!


Objectius

L'objectiu principal del màster és desenvolupar coneixements , habilitats i actituds consolidades per al desenvolupament complet dels projectes de rehabilitació i restauració amb un alt nivell d'especialització.

Per a això, es proposen com a objectius derivats:

 • Desenvolupar coneixements, criteris i mètodes d'investigació per aplicar en els innombrables casos possibles d'intervenció, tot atenent la naturalesa i el comportament de les construccions històriques.
 • Comprendre l'evolució històrica i la situació actual dels criteris sobre com abordar l'actuació en un edifici existent considerant els seus valors i les seves possibilitats prestacionals.
 • Dominar, mitjançant les tècniques més recents a nivell internacional, el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Reconèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar "el major grau d'adequació possible", tal com requereix el nou CTE.
 • Conèixer diversos casos reals de projecte i intervenció en edificis, presentats pels seus propis autors i analitzant la seva documentació posterior.
 • Disposar de les habilitats i eines de comunicació necessàries per liderar equips multidisciplinaris, imprescindibles tant per a l'elaboració dels projectes com per a la direcció de les obres.

A qui va dirigit?

El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes tècnics
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats

Estudiants d'últims cursos d'aquestes titulacions que estiguin interessats en la restauració i la rehabilitació.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:

 • Historiadors, Documentalistes o Arqueòlegs
 • Restauradors, Llicenciats en Belles Arts
 • Geòlegs o professionals de la petrologia

Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Construcció Històrica i Criteris d'Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 14/02/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

CONFERÈNCIES I VISITES
L'orientació pràctica del programa inclou conferències i exercicis sobre casos reals i visites d'obra amb l'objectiu d'aprofundir en els continguts del curs.

Continguts

Assignatures

Bases de la Construcció Històrica
9 ECTS. 80 hores lectives.
DEL MÓN CLÀSSIC AL MOVIMENT MODERN.
Coneixements i criteris sobre les maneres històriques de construir. Els materials i els elements constructius dels que, en general, es desconeix les seves característiques, com ara murs, arcs, voltes i cúpules d'obra de fàbrica amb morter de calç, forjats i armadures de coberta de fusta, estucs, etc.
Mètode Sistèmic per a la Intervenció en l'Edificació Històrica
5 ECTS. 30 hores lectives.

Teories d'intervenció en la restauració i rehabilitació d'edificis, siguin o no patrimonials. Evolució històrica al llarg dels dos segles precedents. Tendències actuals.
Presentació i aplicació completa del Mètode Objectiu-sistèmic als edificis.

Mètodes d'Avaluació i Diagnosi Estructural d'Edificis Històrics
6 ECTS. 40 hores lectives.
Identificació dels estats patològics de l'edifici i formulació d'hipòtesis causals.
Aplicació de models gràfics basats en polígons de forces, per resoldre els problemes d'equilibri estructural.
Mètodes d'Avaluació i Diagnosi d'Habitabilitat i Seguretat
4 ECTS. 20 hores lectives.
DE LES NORMATIVES PREINDUSTRIALS AL CTE.
Identificació i caracterització de materials, elements i subsistemes que componen els edificis amb l'objectiu de realitzar una avaluació de prestacions. Segons l'establert pel CTE, Codi tècnic de l'edificació, adaptat a les característiques pròpies dels edificis històrics.
Workshop de Projectes i Projecte Bàsic
6 ECTS. 20 hores lectives.

Al workshop es realitza un projecte, amb un  format de lliurament propi d'un concurs d'idees, sobre un edifici històric però no monumental, amb el suport d'especialistes en diferents àmbits de la intervenció arquitectònica. El Projecte Bàsic es realitza sobre un edifici triat per cada equip, aplicant totes fases del mètode sistèmic, fins arribar a un nivell de concreció equivalent al de denominat habitualment avantprojecte.

Mètode Sistèmic per a la Intervenció a la Ciutat Històrica
5 ECTS. 30 hores lectives.

Teories per al coneixement i mètodes d'intervenció en els centres urbans. Antecedents històrics i evolució des de la Carta d'Atenes fins als nostres dies. La renovació urbana a l'actualitat. Presentació i aplicació completa del Mètode Objectiu-sistèmic a la ciutat històrica.

Tècniques d'Intervenció i Casos Pràctics
10 ECTS. 70 hores lectives.

DE LES TÈCNIQUES TRADICIONALS A LES NOVES TECNOLOGÍES.
Tècniques de reforç, reparació, restitució, restauració, etc. i criteris per escollir, adaptar, i redissenyar si és necessari, la més convenient per a cadascuna de les molt diferents situacions amb què ens podem trobar en una intervenció de:
- Restauració dels materials.
- Reforç d'elements: Fonamentacions, murs i voltes, forjats.
- Reforç global d'edificis.

- Diversos professionals de prestigi reconegut explicaran els seus projectes i obres de rehabilitació i restauració arquitectònica

Tallers i casos d'estudi al Programa de Màster. Tots aquests casos han estat estudiats pels professors en els seus treballs professionals.

· Catedrals: Barcelona, Lleida, Castelló d'Empúries, Mallorca i Tarazona.

· Monestirs: Poblet, Santes Creus, Sant Llorenç prop Bagà i San Millán de la Cogolla.

· Obres de Gaudí: Casa Botines, Palau Güell i església de la Colònia Güell.

· Altres edificis: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, etc.. de gran interès didàctic.

Workshop de Projectes II
7 ECTS. 30 hores lectives.

L'objectiu és similar al Workshop anterior, es realitza sobre un edifici de gran valor monumental. El projecte planteja un conflicte de valors que ha de ser argumentat i coherent amb els criteris aplicats, però que es resol amb poc desenvolupament gràfic, fotomuntatges de la visió general coherents amb una solució tècnica possible encara que no desenvolupada. El projecte acaba, per reforçar el treball intensiu en l'etapa de reflexió, amb un debat entre els alumnes sobre les propostes presentades.

Projecte de Màster
8 ECTS. 40 hores lectives.

L'avantprojecte elaborat en el projecte bàsic es continua desenvolupant fins que especificar clarament els diferents dissenys i detalls dels elements constructius definitius que resolen totes les mancances de seguretat estructural o d'habitabilitat així com totes les propostes pròpies de l'actuació restauradora indicant simultàniament el grau de compliment de les diferents exigències del CTE i la seva justificació en el cas de no compliment.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís
  Doctor Arquitecte per la UPC. Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".

Professorat

 • Basterra Otero, Luis Alfonso
  Doctor Arquitecte per la UVa. Catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques, Enginyeria del Terreny i Estructures de la Universitat de Valladolid. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, especialment en estructures i construccions de fusta.
 • Casals i Balagué, Albert
  Doctor Arquitecte i Aparellador per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. És membre de l'Acadèmia del Partal i de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com l'assessorament sobre l'aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, el Consell Superior de Col · legis d'Arquitectes d'Espanya, i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
 • Dotor Navarro, Alícia Maria
  Arquitecta per la UPC. Professora convidada en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Barcelona. Membre de l'equip guanyador de la Beca de Recerca "Recercaixa" sota el titol "Millora de l'eficiència energètica del patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals" i investigadora a la UPC en l'àmbit de l'eficiència energètica i la integració de les instal·lacions en edificis patrimonials. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com la col·laboració en l'assessorament sobre l'aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica pel Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya i el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. És membre de l'agrupació AADIPA.
 • Garcia Casas, Jose Ignacio
  Doctor Arquitecte per la UPM. Cap de la Unitat T.E.C. de Ruïnes de l'Ajuntament de Madrid. Professor convidat a les escoles d'Arquitectura de Madrid, Santiago de Compostel·la, Sevilla i Valladolid. Professor convidat en cursos de l'Institut Eduardo Torroja (CSIC), dels Col · legis d'Arquitectes de Castella la Manxa, Galícia i Madrid i en els Col · legis d'Arquitectes Tècnics d'Alacant, Còrdova, Madrid i Valladolid. La seva activitat professional se centra en mesures de seguretat, estintolaments i actuacions d'urgència en edificis existents.
 • García Mateu, Esther
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació Politècnica de Catalunya. Professora convidada en cursos i Postgraus del Col·legi d¿Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de la Edificació de Barcelona (CAATEEB) i de Tarragona (COAATT), i del Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura a l'ETSAB. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Genís Vinyals, Mariona
  Doctora arquitecta per la UPC. Doctoranda en període de recerca a la UPC (Línia de Restauració i Rehabilitació). Coordinadora de l'àrea d'eines i professora de BAU Centre Universitari de Disseny (UVIC). Professora convidada en cursos de restauració en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona i Tarragona. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Giráldez Fernández, Pilar
  Llicenciada en Conservació, Restauració i Museografia per la ENCRyM -Manuel del Castell Negrete- de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història (INAH, Mèxic). Diplomada en Acció i Desenvolupament Cultural pel Museu Nacional de Sant Carles a Mèxic. Postgrau en Gestió Arqueològica del Patrimoni Cultural per l'Institut Pare Sarmiento, Universitat de Santiago de Compostel·la. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. És part del grup de recerca interdisciplinari Patrimoni-UB de la Universitat de Barcelona. Col·labora en l'Erasmus Mundus Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) de la Universitat de Minho i UPC. Directora de Projectes a Patrimoni 2.0 Consultors SL.
 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís
  Doctor Arquitecte per la UPC. Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".
 • Jurado Jiménez, Francisco
  Arquitecte per la UPM. Professor d'Estructures de la UPM- ETSAM. Professor convidat en escoles d'Arquitectura d'Espanya (Barcelona, A Coruña, Granada, Sevilla, Toledo, Valencia) i Itàlia (Scuola di Specializzazione in Restauro Federico II de Nàpols). Ha estat representant del Govern Espanyol en El Caire, com a expert en monuments islàmics, i representant espanyol en el Seminari Internacional "Historical amd Monumental Structures in Seismic Regions" de Grècia. Va ser autor de la ponència per la Norma Tecnològica NTE-EHP de Pòrtics de Formigó. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interés Nacional i Local.
 • Jurina, Lorenzo
  Enginyer Civil pel Politècnic de Milà (Itàlia). Professor d'Estructures i de "Problemes estructurals en edificis històrics i monumentals" a la Facultat d'Arquitectura del Politècnic de Milà. Professor visitant a la UDEP (Perú). És Consultor del Ministeri Italià de Béns Culturals, de la UNESCO, de FAI, de World Monuments Fundation, i de diverses entitats regionals i bisbats a Itàlia, Armènia i Xile. La seva experiència professional s'estén al diagnòstic, el disseny i la direcció d'obres relacionades amb intervencions estructurals de conservació de monuments.
 • Mileto, Camilla
  Doctora Arquitecta per la UPV. Professora del Departament de Composició Arquitectònica de la UPV. Subdirectora de l'Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV. Coordinadora de redacció de la revista 'Loggia: Arquitectura i Restauració' i membre del Consell de Redacció de la revista 'Arqueologia de l'Arquitectura', així com del Consell d'Experts del Consorci Rehabimed (Euromed Heritage). Ha participat i dirigit diversos projectes d'investigació relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic. És membre de l'Acadèmia del Partal. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Morros Cardona, Jordi
  Arquitecte per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial i en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Ochsendorf, John A.
  Enginyer Civil per les universitats de Cornell i Princeton (EEUU) i Doctor en mecànica estructural per la Universitat de Cambridge (Anglaterra). Professor associat del MIT en els departaments d'Arquitectura i Enginyeria Civil y Ambiental, i professor convidat de diverses universitats internacionals. És especialista en la tecnologia de les construccions històriques. És membre de la John D. i Catherine T. MacArthur Foundation. La seva activitat professional es centra en la consultoria d'enginyeria estructural en edificis d'obra de fàbrica i, especialment, de voltes paredades.
 • Onecha Perez, Ana Belen
  Arquitecta per la UPC. Diploma d'Estudis Avançats (DEA) per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació UPC. Professora convidada en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com la col·laboració en l'assessorament sobre l'aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern de Espanya, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
 • Portal Liaño, Jorge
  Arquitecte per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica (1a edició). En l'actualitat, es troba realitzant la seva tesi doctoral en el programa de Construcció, Restauració i Rehabilitació arquitectònica de la UPC. Com a investigador i docent ha estat convidat per diverses universitats espanyoles i estrangeres; i és autor de diverses publicacions relacionades amb l'arquitectura, la construcció i les estructures històriques. Amb despatx propi des de fa més de deu anys, exerceix com arquitecte especialista en patrimoni arquitectònic. Ha intervingut en nombrosos edificis i conjunts inscrits en la llista del Patrimoni Mundial així com en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Torras Isla, Marta
  Arquitecta. Màster en Disseny i Restauració d'Estructures i Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació Politècnica de Catalunya. Postgrau en Implantació del Codi Tècnic a les estructures (ACE-Zigurat, any 2008) i Postgrau en Rehabilitació d'Estructures (Escola Sert Robert Brufau, any 2011). Professora en cursos de la Universitat de Lleida i la Fundació Institut Tecnològic de Lleida. Àmplia experiència en el càlcul d'estructures en general i concretament especialitzada en l'avaluació, compliment del CTE i diagnosi estructural d'edificis històrics incloent nombrosos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, com ara la Seu Vella de Lleida, el Monestir de Santa Maria de Vallbona, les esglésies romàniques de Santa Maria de Covet i Santa Maria d'Àneu, la Universitat de Cervera o la Casa Gran del Santuari de El Miracle de Solsona.
 • Vendrell Saz, Màrius
  Doctor en Geologia. Professor de Critalografia i Mineralogia de la UB. És membre de diversos comitès científics de congressos internacionals sobre aspectes del Patrimoni Cultural. És fundador del grup de recerca interdisciplinari Patrimoni-UB. La seva activitat professional se centra en l'anàlisi, degradació i comportament dels materials del Patrimoni Edificat.
 • Vila i Carabasa, Josep Maria
  Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1988). Màster en Arqueologia Medieval (1990). Ha dirigit més de 150 intervencions arqueològiques en edificis d'època medieval i moderna. Membre de l'equip redactor de Plans Directors de diferents Conjunts Monumentals: Vilabertran, Escaladei, Castell de Cardona, Castell de Montjuïc, Muralles de Tarragona, entre d'altres. Especialitzat en estudis de processos de formació de trama urbana. Professor Associat a la UAB on imparteix classes d'Arqueologia Medieval, Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme i Arqueologia Agrària.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:14/02/2019Fi classes:20/12/2019Fi programa: 06/02/2020
Horari
Dijous  15:30 a 20:30Divendres  15:30 a 20:30
A partir de setembre, les classes dels dijous amplien el seu horari fins les 21:30h.
Es planificaran visites d'obra distribuïdes en altres dies, en horari acordat amb els alumnes.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.700 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa