Advanced Transdisciplinary Urban Design & Research > Sant Cugat del Vallès > Màster > UPC School > Imprimir -

Advanced Transdisciplinary Urban Design & Research

Màster Presencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Avui no és possible pensar, dissenyar i construir la ciutat sense un enfocament complex que integri el sentit social i l'experiència pràctica del disseny urbà. Cal conèixer en profunditat els múltiples processos concurrents als diversos entorns urbans: ciutats històriques que experimenten l'afluència de migrants, declivi de les indústries que van donar un impuls al desenvolupament de moltes ciutats, la reavaluació de l'entorn urbà i una nova comprensió de l'ecologia, les necessitats de seguretat i els drets de la ciutat que els urbanites avui poden demanar.

El Màster BCNOW! - Advanced Transdisciplinary Urban Design & Research integra aquestes qüestions amb una visió transdisciplinar i pràctica de la recerca, el projecte i la gestió de la ciutat (http://bcnow.org/). És un programa innovador amb una pedagogia pionera que incorpora professorat expert en disseny urbà i en ciències socials. Va dirigit a professionals que volen pujar un nivell d'expertesa, treure el màxim profit de les seves habilitats i ampliar la seva base de coneixements i d'experiències. Arquitectes o enginyers, planificadors urbans, sociòlegs o geògrafs, ecologistes, activistes o economistes: tots ells conformen un grup internacional de professionals altament qualificats i motivats.

Després d'haver-se implementat amb molt d'èxit a Sant Petersburg al 2014 juntament amb l'institut de disseny urbà SREDA, BCNOW! es desenvolupa ara a Barcelona, una ciutat considerada des de fa molt de temps com a líder en transformació urbana. La reconeguda qualitat del seu disseny urbà, el seu compromís amb les innovacions tecnològiques i de sostenibilitat, i la seva aplicació de polítiques públiques estan actualment portant-se a un nou nivell de consciència social i s'està convertint ràpidament en un banc de proves per als nous sistemes de governança i participació. BCNOW! participa d'aquest impuls i treballarà en estudis de casos reals amb la capacitat de ser adaptats a altres realitats urbanes internacionals.

L'enfoc transdisciplinari i internacional del programa és recolzat pel seu professorat igualment transdisciplinari i internacional. Els estudiants seran directament guiats i avaluats pels actius professors de la UPC-BarcelonaTech, UAB-Universitat Autònoma de Barcelona, UvA-Universitat d'Amsterdam i EUSP-Universitat Europea de Sant Petersburg.

El Màster està promogut per l'Escola Tècnica Superor d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i es realitza a la seves instal·lacions, que compten amb els equipaments idonis per l'impartició d'aquesta formació.

Objectius

L'objectiu principal del Màster és proporcionar les eines necessàries als alumnes per tal que contribueixin a millorar la qualitat de la reflexió, l'anàlisi, la projectació urbanística i del disseny urbà, integrant aspectes socials i aspectes tècnics en les solucions.

Es capacitarà als alumnes per a:

-  Treballar en equips transdisciplinars, superant la limitació convencional que separa funcions segons disciplines, propugnant la noció alternativa el col·laboratiu de disseny. Entendre el projecte no com un instrument exclusiu de l'arquitectura o l'enginyeria, sinó com el vector central de confluència de les diferents professions implicades en la definició de la ciutat.

-  Considerar la transformació de la ciutat i l'entorn urbà com una força positiva que implica un profund coneixement de les preexistències i de les necessitats actuals i futures. La relació dialèctica entre allò nou i el que ja existeix així com el procés pel qual es pot aconseguir la innovació.

-  Comprendre l'impacte i els resultats de cada acció de planificació i disseny específic, centrant-se concretament en els nous estils de vida. L'espai públic com a agregador de la identitat social i comunitària. El rol dels diferents grups socials en la conformació de la ciutat contemporània

-  Introduir el pensament creatiu i crític sobre la identitat d'un lloc determinat i el preu de la no consideració de la identitat del lloc, la particularitat, la tradició i el patrimoni

-  Ser capaç de percebre el pes del territori i el paisatge en la ciutat. Conèixer la idea i les pràctiques d'upcycling, l'agricultura urbana i els corredors verds

A qui va dirigit

BCNOW! s'adreça a postgraduats que treballen en organismes públics o entitats privades que vulguin esdevenir agents decisius en la transformació de la ciutat i el territori.

El Màster està dissenyat per integrar arquitectes, enginyers, sociòlegs, geògrafs, economistes i antropòlegs amb la voluntat d'afavorir l'intercanvi d'informació i el treball en equip entre especialistes de diferents disciplines i superar la dicotomia convencional dissenyador/consultor.

BCNOW!-Advanced Transdisciplinary Urban Design & Research vol esdevenir un laboratori permanent de joves professionals de diferents àmbits i d'arreu del món, formant un grup transcultural d'experts urbans altament capacitats i motivats.

Continguts

Matèries

Workshop 1A - Old Center, New Problems
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest taller es tracten temes com el patrimoni, l'activació de zones urbanes deprimides, la reconsideració de la  mobilitat  i  els  desplaçaments  o  la  revalorització  de  l'espai  públic i l'acció col·lectiva.

L'alumne  serà capaç d'entendre la ciutat com una addició successiva de capes socials i històriques. S'abordarà la intervenció en els espais urbans per tal de dotar-los d'una nova vida sense comprometre els seus valors històrics o funcionals.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Les Rambles per a tots. Aquesta famosa avinguda a Ciutat Vella és una situació molt complexa que implica molts problemes i que necessita una acció forta. És el taller d'arrencada del Màster on comença la discussió transdisciplinària.

Workshop 1B - Residential Clusters
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborda el disseny de l'espai públic com a aglutinador principal de la identitat  social i comunitària. La ciutat com una barreja necessària d'usos en les que les zones residencials tenen un paper clau.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Polígons canviants: Ciutat Badia i Ciutat Meridiana com exemples d'àrees residencials de les dècades del 1960 i 1970 en necessitat d'una reavalució i transformació com un problema europeu típic. Qüestions tals com la inoculació d'activitats productives o aconseguir una major varietat de tipologies residencials són temes clau a desenvolupar al taller.Workshop 1C - New Developments, Old Tissues
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborda la reconnexió i la reordenació dels teixits urbans amb noves àrees, proposant nous models d'estil de vida. Es planteja la nova construcció com a eina positiva per transformar la realitat, comprenent les preexistències i el context.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Vivint al marge: El marge esquerre del riu Besòs com una interfície urbana habitable que reconnecti el riu amb la ciutat de Santa Coloma. És una zona preferent d'estudi per als nous governs metropolitans de Barcelona i un banc de proves per treballar els conflictes entre el públic i el privat.

Workshop 1D - Rural & Industrial Belt
6 ECTS. 48 hores lectives.

En aquest workshop s'aborden aspectes com la conversió d'edificis i usos evitant la gentrificació i l'exclusió social. Altres temes tractats són la preservació històrica, el patrimoni i la memòria per a la reconversió industrial. També s'introdueix la idea i les pràctiques d'upcycling, agricultura urbana i els corredors verds.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 12% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- El rural és el nou urbà: L'àrea agrícola i industrial del Prat de Llobregat com un exemple excepcional. Una àrea entesa fins ara únicament com una oportunitat d'urbanització, i com a tal abandonada fins que arribés l'urbanisme "adequat" i la civilitzés, pot convertir-se en una estructura de moltes més capes, engranada amb la resta de la ciutat sense abandonar la seva vocació agrícola.

Workshop 2A - Residential Clusters
13 ECTS. 96 hores lectives.

En aquest workshop s'analitza la relació dialèctica entre allò nou i el que ha existeix, així com el procés pel qual es pot aconseguir la innovació treballant simultàniament la qüestió residencial i la qualitat de l'espai públic.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 20% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- Per un Eixample verd i redensificat: La ciutat com un fet en tres dimensions que té les seves pròpies oportunitats per sobre de nivell del carrer. Barcelona en general, i en particular la seva extensió -molt mineral- al segle XIX, no compleixen els estàndards internacionals sobre zones verdes. Però una densitat residencial augmentada és compatible amb una revegetalització de la ciutat.

Workshop 2B - Old Center, New Opportunities
13 ECTS. 96 hores lectives.
En aquest workshop es treballa el pensament creatiu i crític sobre la identitat d'un determinat lloc i es discuteixen qüestions importants per a la construcció d'aquesta identitat, tals com la particularitat, la tradició, la participació i el patrimoni, ampliant la seva base conceptual i social.

Els estudiants realitzaran un treball durant el taller que serà avaluat pel jurat format pel professorat. El seu pes serà del 20% del total de la nota final.

Exercici a desenvolupar:

- L'oportunitat del Rec Comtal: Aquest canal medieval d'aigua, destruït en moltes parts, però encara present en moltes altres, entès com un dispositiu de connexió que creua moltes situacions i barris de la ciutat, i que és capaç de donar una nova lectura de l'estructura de la ciutat, ha estat de fa molt de temps una reivindicació popular i ha suscitat fortes organitzacions socials al seu voltant. És un exercici resum del resum, que pot tenir diverses actuacions a diferents nivells professionals que s'ocupen de diferents qüestions urbanes

Module 1 - OIKOS. From Territory to Metropolis: The Urban Genesis
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  El territori i el lloc com a origen del fet urbà. El suport físic de la ciutat en la seva complexitat multiescalar.

-  El pes de la història en la formació de la ciutat.

-  El pes del territori i el paisatge en els assentaments humans.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.Module 2 - URBS. Urban Assemblages: Architecture, Infrastructure
2 ECTS. 34 hores lectives.

- La forma urbana. L'anatomia de la ciutat i la seva constitució material.

- El valor de la ciutat. Els seus edificis i l'espai públic que els connecta.

- El patrimoni com a component pragmàtic, més enllà de la idea de monument.

- La ciutat en la seva component material com un valor més enllà del seu ús.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.

Module 3 - CIVITAS. Urban Civics: from Governing to Administering
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  La dimensió social de la ciutat.

-  La conformació de la ciutat contemporània i el rol dels diferents grups socials.

-  La integració dels processos de participació, autogestió i crítica social en el disseny urbà.

Als alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.Module 4 - DYNAMICS. Fluxes and the City: Mobility, Diversity, Change
2 ECTS. 34 hores lectives.

-  Els canvis i els fluxos com a elements constitutius primordials de la ciutat.

-  El temps com a factor primordial de disseny en el projecte urbà.

-  Reflexió crítica sobre la mobilitat humana i mecànica i les seves conseqüències.

Als  alumnes se'ls assignarà un treball, de manera individual o grupal, relacionat amb els Tallers. El seu pes serà d'un 2% del total de la nota.

Module 5 - TRANSDISCIPLINARITY. Social Structure and Urban Form
2 ECTS. 24 hores lectives.
Aquest és el mòdul transversal del programa que defineix en cada moment els temes centrals a treballar en els workshops i les classes teòriques.

Els alumnes seran avaluats de manera contínua tenint en compte la seva progressió en la construcció efectiva d'un grup transdisciplinar. El seu pes serà d'un 4% del total de la nota.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Massip Bosch, Enric
  Doctor Arquitecte. Professor associat al Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya, Professor Convidat al Politecnico di Milano i reconegut arquitecte amb àmplia experiència internacional en arquitectura, disseny urbà i planificació de la ciutat. Amb la seva oficina EMBA (www.emba.cat) ha guanyat el Premi Europeu de Disseny Urbà Abitare il Mediterraneo 2009 i el Premi Internacional LEAF 2011.

Coordinació

 • Muñoz Ramírez, Francisco Manuel
  Doctor en Geografia i professor al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és director de l'Observatori de la Urbanització, grup de recerca al Departament de Geografia de la UAB, i de diversos programes docents de mestratge i postgrau com el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge, també organitzat pel Departament de Geografia de la UAB. Ha publicat i editat textos sobre la ciutat, els estudis urbans i les qüestions de paisatge. Entre els seus treballs destaquen llibres com urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustau Gili, Barcelona, 2008) o Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió (Diputació de Barcelona, 2011).
 • Sezneva, Olga
  Sociòloga. Doctora per la Universitat de Nova York. Sociòloga urbana, comissària, professora d'Estudis Urbans de la Universitat Europea -St. Petersburg, Professora de la Universitat d'Amsterdam. Codirectora del Màster en Urban Design & Research 'Building the City Now' (Sant Petersburg), membre i comissària del Seminari Moving Matters Traveling Workshop: Serial Migrants' Art and Identity.

Professorat

 • Bayona Mas, Marta
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. Ha realitzat el Diploma de la Universitat d'Arquitectura de la North London, en el curs sobre Barcelona i el curs de Diploma en Arquitectura del Paisatge a la Universitat de Greenwich, entre d'altres. Cofundadora de Bayona Valero Arquitectes Associats, estudi que ha realitzat projectes en molts àmbits i a diferents escales de l'arquitectura i l'urbanisme des de el projecte urbà a l'arquitectura d'edificis o la reforma o rehabilitació d'espais externs.
 • Benedito Ribelles, Mariona
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada al Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC. Ha estat professora a l'ETH de Zurich l'any 2005, professora del Màster Art i Arquitectura Efímera i professora del Summer Studio de la Washington University of Saint Louis en diverses edicions.Premi FAD d'Espais Efímers amb la obra Les Llàgrimes de Santa Eulàlia. És cofundadora juntament amb Martí Sanz de l'estudi d'arquitectura MIM-A (www.mim-a.com) des del 2007, on desenvolupa diversos projectes tant en l'àmbit de l'arquitectura, espai públic o disseny d'exposicions.
 • Jaffe, Rivke
  Professora de Ciutats, Política i Cultura del Departament de Geografia Humana, Planificació i Estudis de Desenvolupament Internacional de la Universitat de Amsterdam. PhD en Antropologia Cultural i Desenvolupament de la Sociologia. La seva recerca antropològica es centra principalment en les interseccions de la població urbana i la política, amb especial interès en temes com la cultura popular, la contaminació del medi ambient i el crim organitzat. ha realitzat treball de camp etnogràfic sobre aquests i altres temes a Jamaica, Curaçao i Surinam. Actualment està liderant un programa de recerca sobre seguretat pública-privada a Kingston, Jerusalem, Miami, Nairobi i Recife.
 • Kurkovsky West, Diana
  Llicenciada en Filosofia pel Middlebury College. Doctora en Filosofia per la Universitat de Princeton en el Programa d'Història i Teoria de l'Arquitectura. Dissertació: CyberSovietica: Planificació, disseny, i la cibernètica de l'espai Soviètic, 1954-1986. Màster en Història de l'Art i Arquitectura pel Williams College. Màster en Història i Teoria de l'Arquitectura de la Universitat de Princeton. Directora del Centre d'Estudis en Ciència i Tecnologia de la Universitat Europea de Sant Petersburg, Rússia. Ha rebut diverses distincions i premis. Ha participat en diferents tallers i conferències i ha publicat articles i capítols de llibres.
 • Massip Bosch, Enric
  Doctor Arquitecte. Professor associat al Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya, Professor Convidat al Politecnico di Milano i reconegut arquitecte amb àmplia experiència internacional en arquitectura, disseny urbà i planificació de la ciutat. Amb la seva oficina EMBA (www.emba.cat) ha guanyat el Premi Europeu de Disseny Urbà Abitare il Mediterraneo 2009 i el Premi Internacional LEAF 2011.
 • Muñoz Ramírez, Francisco Manuel
  Doctor en Geografia i professor al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és director de l'Observatori de la Urbanització, grup de recerca al Departament de Geografia de la UAB, i de diversos programes docents de mestratge i postgrau com el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge, també organitzat pel Departament de Geografia de la UAB. Ha publicat i editat textos sobre la ciutat, els estudis urbans i les qüestions de paisatge. Entre els seus treballs destaquen llibres com urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustau Gili, Barcelona, 2008) o Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió (Diputació de Barcelona, 2011).
 • Ramis Frontera, Tomeu
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor associat al Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC. Professor convidat a ESARQ-Architecture International University. Ha etsat professor a l'ETH-Swiss Federal Institute of Technology. Fundador de FLEXOARQUITECTURA, estudi amb que ha estat guanyador de diversos premis i guardonat en diferents ocasions.
 • Rosell Gratacos, Joaquim
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor associat al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. És també professor a l'IED-Escola Superior de Disseny, de Barcelona. Habitualment imparteix docència a nivell internacional en diverses universitats. Ha estat professor assistent a la ETH Zürich amb el Prof.JLMateo, i al Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU). És cofundador de l'estudi Rosell Bernárdez Arquitectes SCP. Els seus projectes d'arquitectura, disseny urbà i paisatge han estat guardonats, seleccionats per a diversos premis i documentats en publicacions especialitzades. És autor del llibre "Después de. Remaking landscapes", GG.
 • Sánchez-Villanueva Beuter, Manuel
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Associat al Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC. Màster en Arquitectura i Escriptura per l'Escola Elisava-Universitat Pompeu Fabra. Membre de la Comissió Consultiva de la rehabilitació del Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics de Catalunya. Arquitecte consultor al Palau de la Música Catalana. Director del despatx haz arquitectura s.l.p.
 • Sezneva, Olga
  Sociòloga. Doctora per la Universitat de Nova York. Sociòloga urbana, comissària, professora d'Estudis Urbans de la Universitat Europea -St. Petersburg, Professora de la Universitat d'Amsterdam. Codirectora del Màster en Urban Design & Research 'Building the City Now' (Sant Petersburg), membre i comissària del Seminari Moving Matters Traveling Workshop: Serial Migrants' Art and Identity.
 • Zubelzu Viarje, Ana
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada al Departament de Projectes Arquitectònics. Ha guanyat diversos primers premis i concursos, entre els quals: Ampliació i reforma de l'aulari de la Facultat de Filosofia i Lletres (UAB), Remodelació de l'espai resultant del soterrament del ferrocarril (Montcada i Reixac), Remodelació dels jardins de Montserrat Roig a Sant Andreu de la Barca, etc. És sòcia de ZFC arquitectes.

Informació general EDICIÓ 2016-17

Propera edició
Setembre de 2017
Crèdits
60 ECTS (544 hores lectives)
Horari
Dilluns  17:00 a 20:00Dimarts  17:00 a 20:00Divendres  09:00 a 13:00  14:00 a 18:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 80 23
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
9.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors