Aromes i Fragàncies: Formulació, Propietats i Aplicacions > Terrassa > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Aromes i Fragàncies: Formulació, Propietats i Aplicacions

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

Un dels trets característics que permeten percebre i diferenciar un producte d’un altre és l’olor. Estem sotmesos a estímuls olfactius de manera continuada que ens provoquen reaccions diferents, tant si provenen d’aliments (aromes) com d’altres productes (fragàncies), ja siguin naturals o bé preparats a partir de diferents processos duts a terme per especialistes. És aquesta la finalitat amb que presentem la 1ª Edició del postgrau en Aromes i Fragàncies. Formulació, Propietats i Aplicacions: formar especialistes en la creació d’aromes i fragàncies i la seva aplicació en sectors diversos com la cosmètica, la perfumeria, la farmacèutica o la indústria agroalimentària, entre altres.

La formulació d’aromes o fragàncies relaciona l’olor amb la substància a la que s’addiciona. Aquest fet requereix el coneixement de les matèries primeres a partir de les quals es pot crear una composició determinada. El postgrau aprofundeix en la naturalesa d’aquests productes, les seves propietats químiques i organolèptiques, l’obtenció de productes naturals, la seva síntesi, la seva anàlis i com incorporar-los a un producte acabat. Un cop generats aquests productes, l’alumne també tindrà la capacitació per introduir-los al mercat d’acord amb la legislació establerta.

El contingut del programa no només desenvolupa les tècniques olfactives i els mètodes analítics més emprats, sinó també la creativitat personal en la generació d’aromes i fragàncies. El suport d’entitats arrelades amb aquestes disciplines i la docència de professionals especialistes del sector fa que els alumnes d’aquest postgrau rebin uns coneixements actualitzats i relacionats amb les necessitats reals de present i de futur del sector.

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les matèries primeres i les seves propietats organolèptiques.
 • Aplicar tècniques d'aïllament i anàlisi per determinar qualitativament i quantitativament els components d'aromes i fragàncies.
 • Conèixer tècniques olfactives i desenvolupar-les.
 • Potenciar la creativitat personal orientada a la formulació d'aromes i fragàncies.
 • Aplicar la creació d' aromes i fragàncies a gran varietat d'indústries: alimentària, herborista, cosmètica, enològica, química, higiene, productes de la llar, etc.
 • Comercialitzar els productes acabats d'acord amb la legislació vigent en diferents sectors.

A qui va dirigit

 • Professionals tant tècnics com comercials d'empreses de sectors com alimentació, perfumeria, cosmètica, higiene personal i/o domèstica, etc.
 • Titulats universitaris amb carreres científiques, especialment en àrees com biologia, química, veterinària, farmacèutica, i també d'enginyeries com l'agrícola, la química i l'alimentària.
 • Professionals que vulguin iniciar la seva carrera en la creació i aplicació dels aromes i fragàncies. Caldrà que facin una avaluació de coneixements previs.

Continguts

Matèries

Propietats, control de qualitat i anàlisi d'aromes i fragàncies
3 ECTS. 36 hores lectives.
-Característiques fisicoquímiques dels productes aromàtics.
-Olor, sabor i gust.
-Percepció sensorial. Sistemes olfactius i gustatius. Interaccions de molècules amb receptors olfactius. Integració sensorial. Obtenció de matèries primes.
-Cromatografia de gasos (GC) aplicat a aromes i fragàncies.
-Introducció al detector d'espectrometria de masses (MS).
-Cromatografia de gasos i olfactometria.
-Preparació de mostres.
-Tècniques de separació de components volàtils: SDE, Extracció líquid, SPME, etc.
-Mètodes fisicoquímics.
-Mètodes organolèptics.
Notes bàsiques i formulació d'aromes i fragàncies
16 ECTS. 180 hores lectives.
-Famílies bàsiques olfactives.
-Composició d'aromes i fragàncies.
-Aromes en vins i caves.
-Anàlisi olfactiu de perfums més coneguts.
Aplicació, presentació i mercat d'aromes i fragàncies
3 ECTS. 36 hores lectives.
-Aplicació als diferents aliments preparats, begudes, perfumeria, cosmètica, indústria, etc.
-Formes de presentació: emulsions, pastes, encapsulació.
-Comercialització d'aromes i fragàncies.
-Tendències del mercat e imatge d'empresa. Neuromàrqueting.
-Legislació en aromes i fragàncies.
Projecte final
8 ECTS.
-Estudi realitzat individualment amb presentació i defensa pública.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Guadayol Cunill, Josep Maria
  Professor del Departament d'Enginyeria Química de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.

Coordinació

 • Montejo Torrell, Francesc
  Director d'INN Flavours, S.L.

Professorat

 • Buxaderas Sánchez, Susana
  Professora Titular des de l'any 1986 del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Forma part del grup de recerca Vins, aromes i factors de qualitat d'aliments i begudes des de 1993. .
 • Farré García, Íngrid
  Responsable de gestió del Departament de Recerca de la Fundació Alicia i Responsable de productes i les seves aplicacions gastronòmiques.
 • Gavaldà Solé, Albert
  Productos Aditivos, S.A.
 • Guadayol Cunill, Josep Maria
  Professor del Departament d'Enginyeria Química de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.
 • Lopez Aguayo, Josefa
  Llicenciada en Belles Arts, Especialitat d'Imatge i Disseny a la Universitat de Barcelona. Treballa en la docencia i la investigació. .
 • López-Tamames, Maria Elvira
  Professora Titular des de l'any 1997 del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Forma part del grup de recerca Vins, aromes i factors de qualitat d'aliments i begudes des de 1993 i actualment del grup Components bioactius dels aliments.
 • Montejo Torrell, Francesc
  Director d'INN Flavours, S.L.
 • Riu Aumatell, Montserrat
  Professora Agregada Interina de la Universitat de Barcelona. Actualment forma part del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la qual és secretaria de departament.
 • Vidal i Valls, Agustí
  Agustí Vidal Perfumista

Informació general

Crèdits
30 ECTS (252 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:19/04/2017Fi classes:31/01/2018Fi programa: 28/02/2018
L'activitat finalitzarà amb l'entrega del projecte a data 30 de novembre del 2017 i es farà la defensa del projecte a data posterior, prèvia comunicació als alumnes.
Horari
Dilluns  18:00 a 21:00Dimecres  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
UPC Campus Terrassa
Ed. CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 70
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.Diploma de Programa de Postgrau expedit per la Univeristat Politècnica de Catalunya

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
5.300 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors

 • Agustí Vidal Perfumista
 • Eurofragance, S.L.
 • Fundació Alícia
 • INN FLAVOURS, S.L.
 • Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios