Tecnologies SIG > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Tecnologies SIG

Postgrau Semipresencial.

Presentació

20a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Un Sistema d’informació geogràfica és un conjunt de peces que s’integren formant un tot: maquinari, eines i dades geogràfiques. Les eines estan dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i mostrar la informació geogràficament referenciada. Avui en dia, aquesta informació és clau perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. L'aparició de noves tecnologies de la informació i la comunicació ha propiciat el desenvolupament de noves aplicacions i noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

Per fer l'explotació gràfica no s'utilitza una única eina sinó que tot i treballar principalment amb ArcGIS, l'objectiu és transmetre de manera clara els conceptes i aconseguir que l'alumne pugui utilitzar indistintament les diverses eines del mercat (QGIS, gvsig, Geomedia,....). A les sessions pràctiques s’aprofundirà en les funcionalitats d’ArcGIS i, un cop assentats els coneixements, amb QGIS.

També ens endinsarem en el “cap on anem”, quina evolució estan seguint els sistemes d’informació geogràfica? Què comporten els conceptes de Big Data i smart cities?

Utilitzant Carto, MapBox, Leaflet, l’alumne publicarà i visualitzarà dades de diverses fonts, per exemple, les que provenen de xarxes socials i de repositoris de Dades Obertes. Per poder-ho fer cal conèixer l’accés a les fonts de dades , les tècniques de visualització i les diferents possibilitats de les noves plataformes per publicar mapes. Amb tècniques i serveis que s’aprendran durant el curs, es generaran de manera ràpida i senzilla mapes personalitzats via web.

Quants comerços tinc a menys de 100 m? Quin impacte té UBER a Barcelona? Aquestes preguntes podran ser contestades pels alumnes d’aquest mòdul, ja que seran capaços  de crear una aplicació web i implementar funcionalitats de geolocalització aprenent a treballar amb Carto.

El postgrau de Tecnologies SIG vol ensenyar a l'alumne a realitzar tot el camí de creació d'un SIG des del principi, és a dir, partint de l'origen i la creació de les dades gràfiques, passant per l'explotació i anàlisi d'aquestes dades amb eines adequades i arribant a la creació d'aplicacions SIG WEB. En finalitzar el curs l’alumne serà capaç de publicar i visualitzar dades de moltes fonts diverses com per exemple les provinents de les xarxes socials. 

Per acabar el postgrau tenint una visió global de tot l’après en els diferents mòduls, l’alumne desenvoluparà al llarg de les sessions un taller transversal supervisat pels professors de les diverses matèries impartides que l’ajudaran a solidificar tots els coneixements rebuts.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Distingir entre els diferents formats i fonts d'informació gràfica (vector, ràster, autocad, shape,... ).
 • Utilitzar les diverses eines del mercat tant per treballar la cartografia (Microstation) com per explotar la informació (ArcGIS, QGIS) i visualitzar-la en web (aprenent a confeccionar pàgines web amb HTML, CSS i Javascript).
 • A partir de la captura o càrrega de les dades, generar un resultat (mapes temàtics, impressions, informes).
 • Donar coneixements bàsics de programació.
 • Crear petites pàgines web on presentar la solució SIG dissenyada.
 • Confeccionar aplicacions per a la visualització web de les dades.
 • Configurar servidors de mapes.

A qui va dirigit?

D'entrada, qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial està capacitat per fer el màster, per tant, els àmbits dels que poden provenir els alumnes són molt diversos i nombrosos.

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, periodisme, ciències socials, arqueologia, etc...
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals, biologia, geologia, topografia, geodèsia, etc...
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Professionals dedicats a la cooperació i el desenvolupament .
 • Professionals del sector sanitari, agricola, del turístic, empresarial, etc...
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitas de negoci en aquest àmbit.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Fonts i Organització de les Dades. La Seva Explotació i Tendències Emergents

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 22/10/2018. Barcelona

Mapes i Open Data: Programació, Organització i Analisi de les Geodates

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 12/12/2018. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es realitza en la modalitat de semipresencialitat. L'alumne realitzarà diferents tallers i pràctiques a classe que seran obligatoris i puntuables. Per la realització de les pràctiques fora de l'aula, l'alumne disposarà de manuals de suport i assistencia dels professors.

Continguts

Assignatures

Origen i Fonts de Dades: Cartografia Digital
3 ECTS. 18 hores lectives.
 • Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Introducció a la cartografia, sistemes de coordenades, sistemes de referència i formats de dades existents.
 • Revisió i adaptació de cartografia des del CAD.
Anàlisi de Dades Geoespacials en un Sistema d'Informació: Eines actuals i Tecnologies Emergents
10 ECTS. 60 hores lectives.
 • El model ArcGIS. Visualització cartogràfica.
 • Interpretació de dades utilitzant la simbologia.
 • Presentació de resultats: layouts, gràfics i informes.
 • Anàlisi amb ArcMap.
 • Estructuració de la informació - geodatabases.
 • QGIS: visualització, anàlisi i explotació de les dades gràfiques.
 • Tecnologies emergents Open data, social maps...
 • Smartcity i open-data al món local.
Introducció a les Bases de Dades i programació en Entorn SIG
5 ECTS. 35 hores lectives.
 • Conceptes generals de programació i BBDD
 • Hola Món!, la teva primera pàgina web: el llenguatge HTML i CSS.
 • Variables i condicionants: operacions bàsiques en JavaScript.
 • Bucles i Arrays: com recórrer elements.
 • Com insertar un objecte de Google Maps.
 • HTML semàntic: que significa cada element. Cercas per adreça o posició. Hola jQuery.
 • CSS Avançat: generalització d'elements. Markers als mapes.
 • Com integrem amb elements externs?
Mapes i Open Data: Localització, Visualització i Anàlisi de GeoDades
6 ECTS. 42 hores lectives.

Introducció als geoserveis: Eines i conceptes per generar i consumir  geoserveis

 • Servidors de mapes,
 • Sistema de referencia pseudo mercator,
 • Piràmides de dades.
 • Vector tiles

Introducció a Mapbox:

 • Personalizació de mapes base
 • MapBox GL i mapes vector

Introducció a Carto.

 • Visualització de dades.
 • Carto JS

Introducció a LealfetJS.

 • APP per consumir dades de Mapbox i Carto

Introducció Cesium 3D.

 • APP visualització 3D

API de Dades Obertes.

 • Utilitzar api SOCRATA i CKAN per dades Geo

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Guimet Masó, Anna
  Llicenciada en Econòmiques per la UPF , Màster en Sistemes d'Informació geogràfica per la FPC. Tècnica de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica al departament d'Agricultura de la Generalitat (DAAM). Coordinadora des del 2010 dels mòduls tecnològics i professora d'Eines SIG (ArcGIS, QGIS i gvSIG).

Professorat

 • Budi Vilaltella, Josep
  Impulsant la transformació digital al sector públic. Intra/emprenedor, estratègia, lideratge, innovació i gestió del canvi. Orientació a resultats. #eGovern #oGovern #SmartCities. Des de 1998, dirigint i gestionant projectes de tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) en l¿administració pública. Actualment, Cap de Noves Tecnologies de l¿Ajuntament de Cambrils, dirigint projectes en l¿àmbit de Tecnologies de la Informació, societat del coneixement, administració electrònica i govern obert. Coordinador del projecte iCambrils. Estratègia i coordinació tècnica de projectes en l'àmbit de Smartcity, integrant la transversalitat i alineació amb el Pla d'Actuació Municipal, impulsant la innovació, eficiència i sostenibilitat dels serveis públics, mitjançant l'aplicació de les TIC.
 • Farriol Vilà, Ferran
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la UdG, màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC, postgrau en Govern Electrònic per la UPF, i màster en Alta Funció Directiva per l'EAPC. S'inicià en el món del SIG com a tècnic al Centre Estudis del Transport de la Mediterrània Occidental (CETMO). Posteriorment, i durant 8 anys, va desplegar i gestionar el SIG corporatiu de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. Actualment al Consorci AOC és Cap de Projectes Organitzatius i responsable del Servei Geolocal, que fomenta la generació i intercanvi de geoinformació.
 • Guimet Masó, Anna
  Llicenciada en Econòmiques per la UPF , Màster en Sistemes d'Informació geogràfica per la FPC. Tècnica de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica al departament d'Agricultura de la Generalitat (DAAM). Coordinadora des del 2010 dels mòduls tecnològics i professora d'Eines SIG (ArcGIS, QGIS i gvSIG).
 • Lamas López, Carlos
  Enginyer Informàtic. Responsable del departament SIG de T-Systems Iberia. Director tècnic a Scan Print, S.L. (del 2000 al 2004). Director tècnic a Altek Systems, S.A.(de 1996 al 2000). Responsable de producció cartogràfica a Adhoc Synectic Systems, S.A. (de 1988 al 1992).
 • Manzanera Aparicio, Sergio
  Enginyer en Informàtica. Cofundador i director de desenvolupament de Whakoom, Arquitecte de Software especialitzat en desenvolupament web orientat a alt rendiment.
 • Pascual Ayats, Victor
  Llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona amb més de 20 anys d'experiència en programació en SIG. Treballa a l¿ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) a l¿Àrea de GeoTecnologies dins del grup d¿innovació GeoStart.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
24 ECTS (155 hores lectives)
Horari
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Col·laboradors