Modelització i Simulació a la Indústria 4.0 > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Modelització i Simulació a la Indústria 4.0

Postgrau Semipresencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Indústria 4.0.

La modelització permet traslladar objectes físics al món digital i mitjançant tècniques de simulació crear “Digital Twins”, amb els que es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos permetent una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat són fonts de generació de grans volums de dades (Big Data).

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que formalitza a la Quarta Revolució Industrial, resultat del maridatge entre el món físic i digital. La raó del seu caràcter inevitable s’explica per l’increment imparable d’una demanda personalitzada per part dels mercats, fet que està forçant a les empreses a repensar els seus sistemes productius i logístics.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades, donant lloc a l’anomenada “convergència IT/OT”, sent un dels grans reptes que planteja la Indústria 4.0. La figura del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com a Cap de la Transformació Digital, és un perfil professional híbrid emergent als nous organigrames. La transversalitat és un dels signes del temps actual i de la Indústria 4.0, i la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda dels perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs).

El principal objectiu del programa és formar professionals que siguin capaços d’entendre les dificultats i les complexitats del món de la Indústria 4.0 de forma transversal des del món físic cap al món digital, aplicant la simulació com a eina bàsica en el procés. Els participants obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar models de sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0 i Digital Twins.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre els problemes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.

 • Practicar amb eines de simulació d'avantguarda.

 • Crear "Digital Twins" d'elements i processos industrials.
 • Utilitzar sistemes de modelat en 3D.

 • Identificar els models d'aprenentatge automàtic i les tècniques estadístiques i d’Investigació Operativa més adequades per a un determinat problema.

 • Saber fer el pre-processament de dades i identificar plantejaments de Big Data.

 • Utilitzar el modelatge de sistemes i eines de validació d'estadística i saber verificar i validar els models proposats.

A qui va dirigit?

 • Professionals d’Operations Technology que vulguin reforçar la base de coneixements IT en l'àmbit del processament de dades, modelització i simulació per a la Indústria 4.0.
 • Professionals d’Information Technologies que vulguin adquirir coneixements del món OT de modelat de processos industrials.

 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques i estadística.

Continguts

Assignatures

Indústria 4.0 i Societat (on line)
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Àmbits de la Indústria 4.0.

 • Fabricació.
 • Logística, physical Internet.
 • Obra Civil.
 • Medicina.
 • Banca (criptomonedes)
 • Política.
 • Medi Ambient.
 • Agricultura.
 • Societat (economia de plataforma).

3. Estadística bàsica.

 • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
 • Distribucions discretes més comuns: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges, modelat del temps entre esdeveniments.
 • Mostres i poblacions: mostreig vs inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitja a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del Test d'Hipòtesi.

4. Introducció al llenguatge R.

Indústria 4.0 i Gestió de Dades i Coneixement
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Tecnologies de gestió de grans volums de dades, gestió de dades en temps real, dades desestructurades, etc.

3. Pre-processament de dades:

 • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
 • Matriu de dades.
 • Metodologia general de pre-processament.
 • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
 • Selecció de variables, identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
 • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
 • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
 • Reducció de la dimensionalitat.
 • Transformacions en les dades.
 • Creació d'indicadors, variables derivades.
 • Disseny de procediments de pre-processing.
 • Automatització.

4. Gestió del coneixement.

 • Naturalesa del coneixement declaratiu.
 • Coneixement implícit.
 • Models formals de representació de coneixement.
Simulació, Fonaments i Aplicacions (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. DOE.

 • Dissenys factorials.
 • Dissenys factorials fraccionats.
 • Quadrats llatins.

2. RNG/GVA, introducció a la teoria de la complexitat.

3. Selecció i anàlisi de la mostra (distribucions d'entrada).

4. Introducció a la simulació discreta.

 • Definició i ús de la simulació.
 • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
 • Elements d'un simulador.
 • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).

5. Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes.

6. Introducció a la simulació multiagent.

7. Introducció als autòmats cel.lulars.

8. Validació, verificació i acreditació.

9. Eines específiques de simulació.

10. Selecció de l'eina de codificació (SQMO i altres).

11. Exemples de simuladors a Indústria 4.0.

Simulació, Modelització Bàsica i Programació
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Definició i ús de models amb Flexim.

2. Execució de models de simulació a mà.

3. Construcció d'un sistema de simulació a mà.

4. Exemples de simulació mediambiental/social/econòmica/etc.

 • Execució de models NetLogo, ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
Introducció a la Modelització (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Data Science.

 • Procés general de Data Science.
 • Mapa DMMCM (Data Mining Methods Conceptual Map) de models de mineria de dades.
 • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
 • Post-procediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.

2. Modelització 3D.

 • Fusió 360.

3. Modelització per sistemes de simulació.

 • Specification and Description Languaje (SDL).
 • Xarxes de Petri/DEVS.
 • Transformació de models.
 • Metamodels/metallenguatges.

4. Aspectes de validació, verificació i acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).

Modelització i Digital Twins
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Exercicis de modelització en 3D.

 • Fusió 360.
 • Realitat virtual i augmentada.

2. Modelització general de sistemes.

 • Orientació a Objectes.
 • Polimorfisme, herència.
 • Implementació amb ES6.

3. Integració amb UML.

 • Diagrames d'estructura.
 • Noció de meta model.
 • Diagrames de comportament.

4. Anàlisi i disseny orientat a objectes.

 • Patrons de disseny.

5. Disseny orientat a agents.

 • Comunicació entre objectes.
 • HTTP REST.

6. Del formalisme al model, eines de generació de codi automàtic.

 • Treballant amb PragmaDEV Studio, SDL, DEVS i Xarxes de Petri.

7. Del formalisme al model, eines de tipus general.

 • Treballant amb Flexim i NetLogo.
 • Validació automàtica de models de simulació.
 • Integració amb UML.

8. Eines que empren el model.

 • Estàndard HLA.
 • Exemples de models executables en SDL.
 • BIM (eines com energy+, NECADA).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".

Professorat

 • Cerrillo Molina, Benito
  Enginyer en Informàtica per la UPC (1991) i PDD en IESE (2008). En l'actualitat és CIO en Vichy Catalan Corporation, Vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, President de l'Associació Catalana d'Informàtica Industrial i Assessor Extern del InLab FIB de la UPC. Acumula experiència en companyies finals (RACC i Damm, on vaig ser CIO també), consultoria (CP Programari i SDG), professor en la UPC i amb diverses Startups High-Tech realitzant projectes des de la Universitat per a companyies capdavanteres en els seus sectors: indústria, retail i farma.
 • Cortés Martínez, Jordi
  Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la UPC. Màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO) per la UPC. Actualment, investigador en el departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Professor associat en els graus d'Estadística, Enginyeria Informàtica i en el MESIO. Consultor estadístic per institucions mèdiques com Hospital Germans Trias i Pujol o IDIAP. Ha treballat com a consultor estadístic en el camp biomèdic i del Business Intelligence.
 • Fonseca i Casas, Antoni
  Doctor Arquitecte per la UPC de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Llegiu Internacional. Títol Postgrau AECEI programació C ++ i SQL. Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la UPM. Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Doctora en Informàtica per la UPC. Catedràtica del Dep. d'Estadística i Investigació Operativa (UPC). Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat (UPC) i programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca IDEAI (UPC).
 • Montero García, Jordi
  Enginyer en informàtica per la UPC. Cap de projectes en el inLab FIB de la UPC, fa recerca en l'àmbit de la simulació discreta aplicada a la prognosis de sistemes i a la gestió del dia a dia. Ha col·laborat per empreses del sector logístic, transport, farmacèutic i de serveis com: Grup Damm, Almirall, Siemens, Agbar, TMB, Port de Barcelona, INDRA i AENA.
 • Pérez Vila, José Luis
  Enginyer en Informàtica per la FIB, ha treballat durant més de 15 anys en el desenvolupant d'aplicacions en Java, J2EE, Struts i Hibernate. Des de fa més de tres anys, desenvolupa aplicacions en entorn ASP.NET MVC Razor amb C # i participa en projectes de recerca de la UPC en l'àmbit de la Simulació i la indústria 4.0. Actualment, és el responsable del desenvolupament web del sistema de simulació NECADA (simulador d'eficiència energètica), emmarcat en el canvi cultural i tecnològic de la indústria 4.0.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".

Informació general

Crèdits
24 ECTS (174 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:octubre de 2019Data de fi:març de 2020
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors