Tecnologies Blockchain > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Tecnologies Blockchain

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Les tecnologies blockchain estan començant a madurar i desperten un gran interès tant en l'àmbit acadèmic com industrial. Startups i iniciatives industrials descobreixen i proposen nous projectes d’innovació basats en la blockchain, fent d’aquesta tecnologia un dels principals vehicles d’innovació i de millora per als propers anys. Tal com explica un estudi de l'IBM Institute of Business Value, el 78% de les empreses que aposten per la blockchain ho fan per desenvolupar models de negoci més innovadors. De fet, la demanda de professionals que dominin la tecnologia blockchain no para d'augmentar. Tan sols a LinkedIn el nombre d’ofertes de feina per a aquests especialistes s’ha gairebé quadruplicat el 2017.

La blockchain representa un canvi de paradigma oferint nombroses oportunitats de negoci i generant un nínxol professional emergent. Aquest és el motiu pel qual la UPC School ha volgut impulsar aquest postgrau, amb una gran orientació pràctica i professional, que va adreçat a professionals d’empreses que vulguin entendre i desenvolupar aplicacions amb tecnologies basades en la blockchain. El programa també inclou formació en diverses cryptomonedes (Bitcoin, Ethereum, etc.) i en aspectes de negoci.

El postgrau compta amb la col·laboració del consorci Alastria, primera xarxa regulada basada en blockchain, que inclou les principals empreses de banca, energia i tecnologies de la informació.

Objectius

 • Assolir un nivell adequat en programació, seguretat i tècniques criptogràfiques.

 • Comprendre el funcionament bàsic de la blockchain en les seves principals variants.

 • Ser capaç de desenvolupar una aplicació web amb interacció amb smart contracts de la blockchain.

 • Tenir una visió general de negoci, tendències i aspectes legals al voltant de les tecnologies blockchain.

A qui va dirigit

 • El curs està adreçat a desenvolupadors d'aplicacions amb solvència en l'ús d'algun llenguatge de programació. També a administradors de sistemes informàtics o persones que desenvolupin funcions similars.
 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.


Els alumnes hauran de portar un ordinador portàtil a cada sessió, que permeti l’execució de màquines virtuals amb certa fluïdesa.

Continguts

Matèries

Bases Tecnològiques de la Blockchain
5 ECTS. 36 hores lectives.

Introducció, motivació i la revolució de la blockchain

Bases pel desenvolupament d'aplicacions Web
- Arquitectura de les aplicacions web: frontal i backend (NODE.JS)
- Eines bàsiques per al desenvolupament i desplegament d'aplicacions:
     - Desplegament de serveis en cloud: microservicios (docker)
     - Controls de versions (git)
- Llenguatges de programació per a desenvolupament web:
     - Introducció a javascript
     - Introducció a typescript
     - Programació asíncrona
     - Programació dirigida per tests

Introducció a les xarxes peer-to-peer (P2P)

Mecanismes de consens clàssics
- Paxos
- Raft
- El conens bizantí

Bases de criptografia
- Criptografia simètrica
- Aritmetica modular
- Criptografia asimètrica clàssica (RSA, ElGamal, DSA, etc.)
- Corbes el·líptiques i criptografia basada en corbes el·líptiques (ECC)
- Funcions unidireccionals (funcions de hash)
- Signatura digital
- Gestió de claus (cicle de vida, acord de claus, criptografia híbrida)
- Secret compartit / criptografia llindar
- Protocols ZK (Zero-knowledge)
- Mixnets
- Firmes criptogràfiques múltiples (ring signatures)
- Estructures amb hashes (arbres de Merkle, cadenes de hash, etc.)
- Creació de llibreries criptogràfiques
- Dilema del sopar dels criptògrafs (Chaum)
- Criptografia quàntica

La Blockchain i el Bitcoin
2 ECTS. 18 hores lectives.

Precedents de Bitcoin i Blockchain

Funcionament de Bitcoin
- Direccions en Bitcoin
- Moneders
- Transaccions
- El llenguatge de scripting de bitcoin: Script
- Consens bizantí distribuït basat en prova de treball o Proof of Work (POW)
- Model de negoci de Bitcoin: el minat i les taxes

Micropagaments
- Canals de pagament i micro-pagament
- Xarxes per micropagaments

Casos d'ús

Desenvolupament amb Bitcoin
- API i contractes intel·ligents (smart contracts)
- Pràctica: SPV MULTISIG, P2SH

Ethereum
5 ECTS. 36 hores lectives.

Introducció a Ethereum
- L'Ether, el Gas i la màquina virtual d'Ethereum EVM
- La prova de treball de Ethereum
- Els contractes intel·ligents (Smart Contracts):
     - Propietats intel·ligents (Smart Properties)
     - DAPPs (xarxes socials, mercats de predicció, identitat, ...)
     - DAOs
     - Interaccions entre contractes

Smart Contracts
- Llenguatges de programació per ethereum
- Programant amb Solidity
- Implementacions avançades:
     - Patrons d'implementació amb Solidity
     - Mappings, Arrays i Estructures
     - Llibreries, contractes i interaccions entre contractes
- Anàlisi de seguretat de contractes intel·ligents

Desenvolupant una Ethereum DApp
- Interacció amb la Blockchain i els Smart Contracts des de la nostra DAPP amb Web3
- Desenvolupament amb Truffle
- Serveis Off-chain: Swarm / IPFS & Whisper

Desplegament d'una xarxa privada amb Ethereum
- Desplegament automatitzat amb Puppeth
- Ús de diferents nodes: Geth, Parity i Quorum
- Alastria i casos d´ús

Aplicacions i casos d'ús
- Els Ethereum Request for Comments (ERCs)
- Estudi de diversos ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777
- Identitat Digital

Evolució de la blockchain i altres criptomonedes
2 ECTS. 18 hores lectives.

Protocols de consens distribuït alternatius
- Proof of Stake (POS), proof of activity, proof of capacity, proof of elapsed time, etc.
- Ethereum Casper

Criptomonedes alternatives (alt coins) i sistemes distribuïts alternatius
- Hyperledger
- IOTA-Tangle
- Byteball
- Monero

Aspectes econòmics, legals, regulatoris i de negoci
2 ECTS. 12 hores lectives.

Aspectes legals, aspectes fiscals i regulació

Economia
- Tokenomics
- Cryptonomics

Negoci

Projecte final
4 ECTS. 6 hores lectives.
Desenvolupament d'un projecte basat en blockchain

Els projectes podran ser desenvolupats sobre Alastria.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Medina Llinàs, Manel
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.

Coordinació

 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Iot. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Puig Pascual, Àlex
  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.

Professorat

 • Baylina Melé, Jordi
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC i MBA per IESE. Desenvolupador amb 30 anys d'experiència, actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el Minime Contract o la Llibreria de corbes el·líptiques amb Solidity entre molts d¿altres. Fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del "White Hat Group" on va participar en el rescat de la DAO i de la Parity Multisig recuperant més de 300 milions d'euros. També ha realitzat moltes auditories importants dins la comunitat com són "makerDAO Stable Coin" o el projecte Aragon. Participa activament en la redacció de diversos estàndards, entre el que destaca l'EIP777.
 • Esparza Martin, Oscar
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor agregat del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes (p2p, vanet, manet, satèl·lit), la seguretat en xarxes i la criptografia. És coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, membre de diversos comitès de programa i editor d'una revista. Actualment participa com a investigador en el projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Foz Giralt, Xavier
  Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Corporate Finance & Law per ESADE. Soci del despatx d'advocats Roca Junyent. Professor del Màster d'Accés a l'Advocacia del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Co-autor del llibre "Blockchain: la revolución industrial de internet".
 • Guàrdia Güell, Montserrat
  Enginyera de Telecomunicacions (ETSETB-UPC), màster (La Salle, UPF), amb 20 anys d'experiència liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals, i de llançament de nous negocis. Construeix ponts entre el món Start-Ups i el de les multinacionals treballant molt propera als equips multidisciplinaris i multiculturals d'alta experiència en tecnologies de darrera generació i amb competències emprenedores. Anteriorment a la seva posició actual al Banc Sabadell (Digital Challenge/Emerging Tecnologies Director), va treballar a França, dirigint globalment equips internacionals en el sector de Oil&Gas Services. El seu treball li ha permès adaptar i adoptar la riquesa cultural d'Amèrica, Àsia, Àfrica, i Orient Mitjà. Ha estat responsable de les Tecnologies de la Informació de 4 Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del Món i cimeres de la ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoring i innovació social.
 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Iot. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Herrera Joancomartí, Jordi
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor per la UPC és professor del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions de la UAB. La seva activitat docent i de recerca se centra en la criptografia i més concretament en l'estudi de les propietats de les criptomonedes i l'aplicabilitat de la tecnologia blockchain en diferents àmbits. Ha estat investigador principal de diversos projectes nacionals i internacionals, avaluador de projectes per agències estatals i europees i autor de més de 100 publicacions científiques. Participa en diferents comitès de programa i revistes científiques focalitzats en criptomonedes i tecnologia blockchain.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Nieto Galán, María Teresa
  Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Carlos III de Madrid i desenvolupadora Full-stack de Blockchain. Amb una gran passió per la tecnologia i descentralització, desenvolupa un paper de core team global a l'equip de Blockchain a UST Global. La seva tasca al llarg dels últims 2 anys s'ha centrat en la investigació de noves solucions tecnològiques basades en la tecnologia blockchain, especialitzant-se en les plataformes Hyperledger i Ethereum. En l'actualitat exerceix un paper de divulgació, investigació i docència col·laborant amb l'IIT (ICAI), Blockchain Espanya i diferents universitats.
 • Pérez Solà, Cristina
  Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la KU Leuven i Enginyera en Informàtica per la UAB. Actualment la seva investigació se centra en les criptomonedes basades en blockchain, dedicant especial èmfasi a l'estudi de les garanties de seguretat i privacitat que ens aporten i a l'anàlisi de la xarxa P2P que les sustenta. En aquest àmbit, és coautora de múltiples publicacions acadèmiques i participa activament com a membre de diversos comitès de programa de conferències i workshops sobre blockchain i criptomonedes.
 • Puig Pascual, Àlex
  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Abril de 2019
Crèdits
20 ECTS (126 hores lectives)
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30

Es realitzaran al voltant de 3 sessions divendres tarda/dissabte matí.

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors