Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Packaging Engineering: Tecnologia dels Envasos i Embalatges

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

A Espanya, el sector packaging mou al voltant de 17.500 milions d'euros a l'any, representat per 1.500 empreses amb una ocupació de 73.000 llocs de treball. El 43% de la facturació es concentra a Catalunya, on estan establertes el 55% de les empreses, representant el 4% del PIB català.

El procés d'activitats o la cadena de valor que donen lloc al producte envasat comprèn des de fabricants de matèria primera, fabricadores d'envasos i embalatges, fabricadors de procés i envasament, equips perifèrics i final de línia i usuari final. En definitiva, contempla processos presents en gairebé tots els sectors econòmics (químic, farmacèutic, alimentari, etc.). La dinàmica de les empreses de gran consum, que llancen contínuament nous productes amb els quals diferenciar-se de la seva competència, fa que el packaging sigui un sector altament innovador. L'avanç tecnològic que experimenta el sector, amb l'aparició de nous materials i processos de fabricació, la innovació contínua de les enginyeries d'envasament i condicionament de productes, implica la necessitat de disposar de professionals formats en aquest àmbit.

Aquesta formació et capacitarà per analitzar, avaluar i validar els nous dissenys del packaging, seleccionar els materials més idonis en funció dels seus productes i aplicacions i gestionar un projecte de desenvolupament de packaging, de forma integral. Tot això, apostant per la innovació de nous materials ecològics per a l'envasament i l'embalatge i per la millora de la seguretat dels envasos, amb un disseny que aporti valor i diferenciació a la marca.


Els membres del Packaging Cluster disposen d'un 15% de descompte en la matrícula del postgrau.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

El postgrau va dirigit a tots aquells professionals que volen desenvolupar la seva carrera professional en el sector del packaging, ja sigui des de l'òptica de la producció de matèries primeres, la fabricació d'envasos o els processos d'envasament i que requereixen d'una formació tècnica que els permeti prendre decisions sobre aquestes qüestions:

Analitzar, avaluar i validar els nous dissenys de packaging. Per a això els alumnes rebran les eines que els permetran seleccionar les geometries i seccions d'envàs més adequades per a cada aplicació, tenint en compte el producte a contenir, l'ús i aplicació, els processos de fabricació i condicionament, el procés logístic, tot això seguint sempre els criteris d'ecodisseny.

Definir i gestionar projectes de desenvolupament de packaging. Coneixement de les fases d'un projecte de packaging des de la conceptualització, el desenvolupament i la fase d'industrialització incloent totes les validacions tècniques i comercials requerides per garantir l'èxit d'un projecte de desenvolupament de packaging, tot això amb una visió de transversal.

Seleccionar els tipus de materials més idonis en funció dels productes i les seves aplicacions. Al llarg del postgrau es treballen intensament tant els diferents materials d'envàs entre els quals s'inclouen cartró compacte i ondat, envasos rígids i semirígids de plàstic, envàs flexible, envàs metàl·lic i de vidre, com les tècniques de transformació per a la fabricació d'aquests envasos. Estudi i aplicacions dels biopolímers com a materials d'envàs del futur.

Adaptar-se i potenciar la innovació tecnològica del sector. En el postgrau es busca oferir a l'alumne una formació completa, sòlida i transversal com a eina d'adaptació a l'evolució del sector del packaging potenciant la filosofia de treball de l'“open innovation”.

A qui va dirigit

El postgrau va adreçat a professionals del sector del packaging que vulguin millorar el seu perfil professional, ampliant i consolidant els seus coneixements, i a professionals que desitgin reorientar les seves carreres professionals o especialitzar-se en l'àmbit del packaging.
Així com a acabats de titular interessats a orientar la seva especialització professional al sector del packaging.

Continguts

Matèries

Els Nous Reptes del Packaging
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Introducció al Packaging Engineering.
 • El consumidor. Els nous models socials.
 • Internet of Things. La transformació dels processos industrials.
 • La innovació com a eina de creixement a un entorn global.
 • Introducció a l'economia circular. Els reptes mediambientals del packaging.
Les Bases del Disseny i la Gestió de Projectes de Packaging
3 ECTS. 26 hores lectives.
 • Packaging Management. La gestió dels projectes de packaging en l'entorn empresarial.
 • Les bases del disseny i el projecte de desenvolupament de packaging.
 • L'enginyeria de producte. Suports informàtics CAD-CAM-CAE. Els prototips i els motlles pilot.
 • Els processos d'impressió gràfica en packaging. Les tècniques de pre-impressió. La impressió digital.
 • Eco-productes i desenvolupament sostenible. Criteris tècnics per a l'eco-disseny d'envasos.
 • Case study: Projecte de re-enginyeria mediambiental.
 • Workshop: Anàlisi èxit/fracàs d'innovacions recients i significatives en packaging.
 • Workshop: Comprar o fabricar els envasos pros-cons. Cas pràctic.
 • Classe pràctica pre-impresió: Escola d'Arts Gràfiques Antoni Algueró.
Els Materials Plàstics
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • Estructura química dels polímers.
 • Materials polimèrics més utilitzats per a la fabricació d'envasos. Característiques i propietats. Criteris de selecció.
 • Els nous materials. Biopolímers.
 • Els additius als materials plàstics. La millora de les propietats. Criteris d'utilització.
 • Els nanomaterials com a millora de les propietats dels polímers.
 • Les tecnologies de fabricació dels envasos plàstics.
 • Els fenòmens superficials en els envasos plàstics.
Interacció Entorn - Producte - Envàs
2 ECTS. 14 hores lectives.
 • La interacció producte - envàs. Fenòmens de permeació, sorció i migració.
 • Estudi de les migracions.
 • Càlculs de permeabilitat de complexos simples.
 • La protecció del producte. Estimació de la vida d'un producte.
 • Els envasos actius.
 • Els envasos intel·ligents.
 • Les principals reglamentacions.
L'Envàs Flexible
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • Els processos de fabricació.
 • Introducció als sistemes d'impressió en envàs flexible.
 • Els materials complexes. Estudi dels materials barrera. Construccions complexes segons aplicacions.
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Els processos d'envasat. VFFS, HFFS i Flow Pack.
 • Camps d'aplicació dels envasos flexibles.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos flexibles.
 • Case study: Estudi cost-eficiència en materials d'alta barrera.

VISITES PREVISTES:
Centre Tecnològic MXB (Comexi Group, SL). Taller pràctic d'impressió flexogràfica i laminació.
Planta de fabricació de film i impressió de gravat en relleu.

L'Envàs Rígid i Semirígid de Plàstic
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • L'entorn econòmic dels envasos rígids de plàstic. Evolució del sector.
 • Criteris tècnics particulars en el disseny d'envasos rígids i semirígids de plàstic. Estudi de casos pràctics.
 • Característiques d'hermeticitat i limitacions. Sistemes de tancament.
 • Els processos de fabricació. L'extrusió - bufat, la injecció, el strecht blowing i el termo-conformació.
 • L'enginyeria de motllos: Bufat convencional, strecht-blowing, injecció i termoconformació. Interrelació disseny peça-motlle.
 • Processos de decoració i etiquetat dels envasos rígids i semirígids.
 • Els processos d'envasat "Bottling" i "Form Fill and Seal".
 • Les especificacions tècniques i els criteris de qualitat.
 • Camp d'aplicació dels envasos rígids i semirígids.
 • Últimes innovacions i tendències en envasos rígids i semirígids.
 • Case Study: Re-enginyeria formal d'una família d'envasos rígids de plàstic.

VISITES PREVISTES: 
Planta d'injecció i taller de motllos.
Planta integrada de fabricació d'envasos - envasat.

Els Envasos de Cartró Compacte i Ondat
4 ECTS. 32 hores lectives.
 • La fabricació del paper. Matèries primeres i processos d'obtenció.
 • Principals propietats del paper.
 • Els tractaments superficials.
 • Tipus de paper més utilitzats en packaging. Principals característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró compacte: disseny, materials, fabricació i característiques tècniques.
 • Els envasos i embalatges de cartró ondat: materials, disseny, fabricació i característiques tècniques.
 • Les tècniques d'impressió sobre suport ondat i compacte.
 • L'embalatge secundari de cartró ondat.
 • Les especificacions tècniques i criteris de qualitat.
 • Camps d'aplicació.
 • Últimes innovacions i tendències en els envasos i embalatges de compacte i ondat.
 • Workshop: Estudi comparatiu dels processos de pre i post-impressió en embalatges de cartró ondat.

VISITES PREVISTES: 
Planta de fabricació d'estoigs de cartró compacte i microcanal.
Planta d'envasos de cartró ondat.

Altres Famílies d'Envasos
3 ECTS. 26 hores lectives.

L'envàs metàl·lic:

 • Estudi dels materials.
 • L'alumini i l'acer.
 • Els fenòmens de corrosió i el seu tractament.
 • Les llaunes de beguda i conserves. Els processos de fabricació.
 • Els Aerosols. Anàlisi de les diferents execucions i construccions dels aerosols.
 • Envasos d'alumini i de llauna.
 • Els processos d'envasat.

Visita a una planta d'envasat d'aerosols.

L'Envàs de vidre:

 • La composició del vidre i el procés de transformació.
 • Tipus de vidre i compatibilitat amb el producte.
 • Màquines i motlles per a la fabricació d'envasos de vidre: vidre premsat- bufat - càpsules i butllofes.
 • Relacions forma i pes de vidre. Càlcul volumètric dels dissenys.
 • Vidre lleuger, natural i pesat.
 • Limitacions de la forma i relació amb el repartiment de vidre, el cost i la qualitat tècnica.

Visita a una planta de fabricació d'envasos de vidre.

Envàs i Logística
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • La cadena logística. Definició del cicle de distribució. Les operacions d'emmagatzematge i transport.
 • Estudi i avaluació dels riscos i les sol·licitacions sobre els envasos i embalatges segons el tipus de transport i condicions d'emmagatzematge. Càlcul d'esforços.
 • Determinació de la fragilitat del producte.
 • Els test d'emmagatzematge i transport. El plantejament i anàlisi dels resultats.
 • L'eficiència logística. L'envàs modular.
 • Pautes i criteris de qualitat en la cadena logística.
 • Les noves exigències del comerç i la distribució. Identificació automàtica d'articles i agrupacions amb el sistema GS1. Simbologia. Radiofreqüència d'identificació RFID i EPC.
 • Case Study: Projecte de re-enginyeria logística.
Projecte Final
4 ECTS. 25 hores lectives.
Industrialització d'un projecte de packaging seguint la cadena de valor: les bases del disseny, l'enginyeria de producte, la selecció de materials, els processos de fabricació, l'envasat i el condicionament. 

L'estudiant ha de realitzar un projecte de conceptualització, que enllaça tots els coneixements adquirits durant el curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Bertomeu Camós, Manuel
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és Coordinador General del BIP, Barcelona Institute of Packaging. Director del Màster en Packaging Engineering a l'IQS, del 2001 al 2012. Té 35 anys d'experiència al món del packaging. Enginyer de processos i condicionaments durant 7 anys a Danone S.A. Del 1983 al 2004 va ser Cap del Departament de Packaging Engineering a Henkel Ibérica, sent project líder en nombrosos projectes internacionals i del 2005 al 2012 ha estat Director General de Bobst Group a la Península Ibérica.

Professorat

 • Aran Gracia, Oriol
  Enginyer Industrial, especialitat Mecànic d'Estructures, per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és Responsable de packaging de Aguas a Font Vella i Lanjarón (DANONE WATERS SPAIN). Combina aquesta tasca amb la de Responsable d'innovació dins el departament d' I+D. Anteriorment, ha treballat com a Responsable de l'oficina tècnica de Bericap Espanya i com a Responsable de desenvolupament de projectes de packaging a Coty ASTOR.
 • Bautista Pérez, Lorenzo
  Graduat en Enginyeria Química per la Universitat de Barcelona. Màster en Tecnologia de Pintures per l'Institut Químic de Sarrià i Doctor en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (Laboratori d'Enginyeria Química de Superfícies. Programa de Doctorat de Polímers i Biopolímers). Actualment és el Responsable de la Unitat de Tecnologies de Superfície al Departament d'I+D de Materials Avançats del Centre Tecnològic Leitat.
 • Bertomeu Camós, Manuel
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és Coordinador General del BIP, Barcelona Institute of Packaging. Director del Màster en Packaging Engineering a l'IQS, del 2001 al 2012. Té 35 anys d'experiència al món del packaging. Enginyer de processos i condicionaments durant 7 anys a Danone S.A. Del 1983 al 2004 va ser Cap del Departament de Packaging Engineering a Henkel Ibérica, sent project líder en nombrosos projectes internacionals i del 2005 al 2012 ha estat Director General de Bobst Group a la Península Ibérica.
 • Clemente Escuin, Antonio
  Tècnic de Laboratori del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Coll Torrent, Pere
  Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'any 1985 està treballant a Enplater Group, empresa dedicada a la fabricació i conversió d'embalatge flexible, on ha desenvolupat funcions de Cap de Planificació i Control de la Producció, Cap de Producció i actualment és Director d'Enginyeria i de R+D+i. A Enplater és membre del Comitè d'Innovació, del Comitè Industrial i del Comitè de Direcció. És vocal a la Junta del Clúster de Packaging de Catalunya.
 • Cortés Grau, Francesc
  Enginyer superior industrial, especialitat elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Té 27 anys d'experiència en robòtica industrial, on ha treballat en processos de soldadura, pintura, muntatge, manipulació, sensòrica, inspecció o mecanitzat en sectors com automòbil, aeronàutica i indústria manufacturera en general. Els projectes desenvolupats en diferents països com Brasil, Argentina, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Iran, Turquia i diferents països europeus. A l'actualitat treballa com a investigador sènior en l'àrea de robòtica al centre tecnològic LEITAT. És professor del Màster en producció automàtica i robòtica, que imparteix la Fundació CIM.
 • Cusola Aumedes, Oriol
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Professor a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ESEIAAT. Membre del grup de recerca CELBIOTECH en Enginyeria Paperera i Gràfica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Delgado Molina, Manuel
  Director de Compres en Henkel Ibèrica S.A. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
 • Escamilla Monell, Marta
  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona, té una àmplia experiència professional en gestió ambiental. Actualment és la responsable de la Divisió de Sostenibilitat del Centre Tecnològic LEITAT, on realitza tasques d'execució i coordinació de projectes nacionals i europeus que promoguin el desenvolupament sostenible, en àmbits com: eficiència energètica, residus, anàlisis del cicle de vida de productes i processos, ambientalització de compres i esdeveniments per la millora la competitivitat empresarial.
 • Fortuny Cuadra, Aleix Heribert
  Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Enginyer de Packaging per l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Té 10 anys d'experiència en el món del Packaging Engineering desenvolupant diferents funcions, Tècnic de Control de Qualitat de Packaging a Merck i Responsable de Garantia de Qualitat de Packaging a Mylan Pharmaceuticals. Actualment és Enginyer de Packaging al BIP-Leitat. També ha col·laborat amb el Màster de Indústria Farmacèutica i Parafarmacèutica al CESIF.
 • Galindo Anguera, Magí
  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster level in Rapid Prototyping and Manufacturing, University of Louisville, USA and SME. Director tècnic i científic del IAM3DHub (International Advanced Manufacturing 3D Hub). Mànager de l'àrea de RP i RM del Centre CIM. Adjunt a Direcció i responsable de l'àrea de Fabricació Additiva al Centre Tecnològic Eduard Soler. Coordinador de Recerca i enginyer principal de la Unitat de Disseny i Desenvolupament Industrial del Leitat.
 • Mengibar Rivas, Antonio
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Director Tècnic i I+D en Antonio Mengibar, S.A
 • Nerin de la Puerta, Cristina
  Dra. en Ciències Químiques per la Universitat de Saragossa. Catedràtica de Química Analítica a l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura (EINA) de la Universitat de Saragossa. Directora del Grup Universitari d'Investigació Analítica (GUIA). Membre de l'Institut d'Investigació en Enginyeria d'Aragó (I3A). Membre de WG Recycling in CEF Panell in EFSA fins a Juliol de 2018. Membre de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AECOSAN) de 2010 a 2015. Autora de més de 320 publicacions científiques. Directora de 37 tesis doctorals i 5 més en procés.
 • Nesweda Viñas, Manuel
  Enginyer Electrònic, Enginyer en Organització Industrial i Postgrau en Aplicacions Industrials del Làser per la Universitat Politècnica de Catalunya. Sales Manager Spain & Portugal en CCL Label, empresa líder en solucions d' etiquetat innovadores i d'alt valor afegit. Anteriorment ha desenvolupat funcions de Direcció de Projectes i Business Developer a diferents empreses, Fuji Seal, Simon Tech, Naia Tech, Grupo Asesa i Promaut.
 • Olivares López, Santiago Ramon
  Enginyer Industrial per la UPC (Escola Tèc. Sup. Enginyers de Terrassa). Treballa actualment a NESTLÉ España SA com a Cap de Packaging per a la Regió Ibèrica.
 • Osuna Barcia, Rafael
  Enginyer Industrial en Organització Industrial i Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Direcció de Projectes per La Salle - URL i Postgraduat en Packaging Engineering per l'IQS - URL. Ha estat enginyer de projectes d'Envac Ibèrica. Des del 2004 és Packaging Manager a S.A.DAMM, liderant un equip multidisciplinar en l'avaluació, desenvolupament i implementació de nous productes.
 • Schmid, Markus
  Llicenciat en Administració d'Empreses. És llicenciat en Tecnologia dels Aliments i màster en Processament d'Aliments per la Universitat de Ciències Aplicades de Fulda i Doctor en Tecnologia de Munich, Alemanya. Com a professor a la Universitat Albstadt-Sigmaringen, les seves principals àrees d'investigació i docència estan en el camp de la tecnologia de processos i el disseny de processos en ciències de la vida, amb èmfasi en la preservació dels aliments i la tecnologia d'envasat d'aliments.
 • Serrano Pacheco, Jorge
  Llicenciat en Ciències Ambientals i especialitzat en Enginyeria de Packaging, el seu treball se centra en donar a conèixer el model d'Ecoembes i en fomentar l'Ecodisseny d'Envasos i Embalatges, assessorant a empreses en el desenvolupament de sistemes d'envasat més eficients i sostenibles. Va començar la seva carrera en empreses d'enginyeria (va treballar per a Gas Natural Fenosa i Hach Environmental) i es va incorporar a l'equip de Ecoembes en 2007. Des de llavors ha tingut càrrecs de diferent responsabilitat al Departament d'Empreses i Ecodisseny, del que actualment és el responsable.

Informació general

Crèdits
30 ECTS (235 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:08/11/2018Fi classes:14/06/2019Fi programa: 20/09/2019
Horari
Dijous  18:30 a 21:30Divendres  16:00 a 21:00

El tercer dimecres de cada mes hi haurà una sessió en horari de 18:30 a 21:30.

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
5.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol / Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors