Emprenedoria > Igualada > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Emprenedoria

Postgrau Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya), juntament amb Jove Cambra Igualada, organitza aquest postgrau adreçat a emprenedors, intraempenedors i a aquelles persones que tenen intenció de liderar un nou projecte, ja sigui empresarial, intraempresarial o social.
S'estructura com un postgrau eminentment pràctic, on la interacció amb emprenedors reals, empreses i empresaris configurin un valor afegit diferencial, a la vegada que garanteixi el sorgiment de projectes. Tenint en compte l'actual conjuntura econòmica i social, són els principals objectius del postgrau:
· Provocar la creació d'empreses i projectes
· Crear xarxa i comunitats emprenedores
· Potenciar i difondre el diferents tipus d'emprenedoria: empresarial, social i intraemprenedora

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquest programa és la posada en marxa d'una nova empresa, un nou projecte social o una nova línea de negoci en una empresa consolidada. Aquest és l'objectiu principal del postgrau. Però associat a aquest objectiu, es deriven altres objectius secundaris prou importats com per a mencionar-los:
•  Coneixement dels processos necessaris per crear un pla d'empresa.
•  Adquisició de les eines per a la direcció d'una empresa o projecte.
•  Identificació de les bones idees de negoci o projecte.
•  Aplicació dels coneixements de màrqueting.
•  Entendre les claus financeres que intervenen en un negoci.
•  Complir amb els requisits legals.
•  Definir el valor que aporta la idea al mercat.
•  Planificar adequadament els recursos econòmics, humans i materials que l'empresa requerirà.

A qui va dirigit

•  Persones amb esperit emprenedor que tinguin alguna idea o projecte i vulguin convertir-lo en negoci.
•  Directors de departaments d'empreses.
•  Persones amb coneixement sobre l'àrea en la que desenvoluparà el seu projecte

Continguts

Matèries

Direcció Estratègica
5 ECTS. 48 hores lectives.
Operacions. Us de les TIC i Logística (8 hores lectives)
Externalització de serveis (8 hores lectives)
Anàlisi de mercat, client, valor, competència (24 hores lectives)
Experiències reals i estudi del cas (8 hores lectives)
Màrketing i Finances
5 ECTS. 60 hores lectives.
Entorn legal, contractes, relacions laborals i venda o tancament de l'empresa (16 hores lectives)
Pla de màrqueting, creixement i expansió (20 hores lectives)
Pla financer, fonts de finançament i control de caixa (16 hores lectives)
Experiències reals i estudi del cas (8 hores lectives)
Habilitats Directives
7 ECTS. 64 hores lectives.
Sessió outdoor per creació d'equips de treball (4 hores lectives)
Psicologia de l'emprenedor (12 hores lectives)
Gestió de la por i animadversió al risc (8 hores lectives)
Gestió del Temps (4 hores lectives)
Lideratge i Gestió d'equips de treball (12 hores lectives)
Gestió de projectes (8 hores lectives)
Comunicació en públic i preparació de la presentació (12 hores lectives)
La marca i el networking personal (4 hores lectives)
Pla de Negoci
3 ECTS. 28 hores lectives.
Reconeixement d'oportunitats de negoci, el pas a empresa (8 hores lectives)
Experiències reals de la idea al negoci, Conferència i debat (4 hores lectives)
Redacció del pla de negoci i arguments inversors (12 hores lectives)

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

  • Solé Gustems, Miquel
    Doctor per la UPC, Enginyer Industrial a l'ETSEIB-UPC i Enginyer Tècnic Industrial en Química Industrial a l'EEI-UPC. Exerceix de professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1990 i ha estat sotsdirector d'estudis de l'EEI entre els anys 2003 i 2011. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb el medi ambient, la qualitat i la informàtica. Està fent recerca en l'àmbit del medi ambient, sobre tot en els camps de la gestió ambiental, dels residus i de l'energia. És membre del grup de recerca GIR.

Professorat

  • Díaz Ballesteros, Antoni
    Formador Designer per la JCI Training Institut. Promotor de Improve Your Talent

Informació general EDICIÓ 2016-17

Propera edició
Setembre de 2017
Crèdits
20 ECTS (200 hores lectives)
Horari
Divendres  17:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Import de la matrícula
2.200 €
Idioma d'impartició
Català
Campus virtual Àgora i Borsa de Treball
Els alumnes d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual Àgora, una eficaç plataforma de treball i de comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Àgora permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans del seu inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes, etc.
Des d'Àgora els alumnes podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment.

Entitats relacionades

Partner