Project Management Avançat > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Project Management Avançat

Postgrau Presencial.

Presentació

27a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El control i la gestió de projectes estan assolint una importància creixent en els darrers temps, ja sigui en terrenys tan diversos com la construcció, els serveis o les tecnologies. Liderar un equip per dur a terme un projecte i fer treballar tots els elements que hi tenen a veure en la mateixa direcció requereix d'una formació específica i qualitats concretes aplicades a aquest perfil. En aquest programa es contemplen tots els aspectes que concerneixen a la correcta gestió dels projectes. Parlem de direcció, planificació i gestió o programació, incloent-hi tècniques informàtiques i programes específics.

També s'expliquen aspectes de disseny i desenvolupament - enginyeria simultània -, qualitat relacionada amb un resultat ajustat als requeriments, sistemes avançats de planificació i normes ISO, que resulten imprescindibles. Un project manager ha de conèixer la necessitat i les condicions per externalitzar processos, tècniques avançades de gestió i aspectes econòmics i financers. Les tècniques de gestió que s'exposen han de permetre l'alumne assolir el múltiple objectiu de desenvolupar projectes amb la qualitat necessària, ajustant-se a les especificacions del projecte, al mínim cost i reduint també el temps de desenvolupament.

En definitiva, la UPC School proposa aquest programa PMA per treballar un perfil enfocat al lideratge en equips multidisciplinaris i a la coordinació de totes les fases d'un projecte. El curs, a més, ofereix una preparació per a obtenir la credencial de Project Management Professional, una certificació expedida pel PMI (Institut de Project Management).

Objectius

 • Desenvolupar les competències necessàries per responsabilitzar-se de la Direcció i el desenvolupament de projectes, siguin industrials o de serveis, tan pel que fa als aspectes tècnics com al lideratge dels equips humans. 

 • Conèixer amb profunditat la metodologia PMBOK, actualment la més emprada i prestigiada, així com preparar-se per obtenir la certificació oficial PMP vinculada a la mateixa.

 • Conèixer els aspectes (com ara la planificació) i metodologies (com ara el Lean Management) vinculats a la gestió de projectes.

 • Gestionar tots els altres aspectes que envolten el desenvolupament de projectes, com ara els econòmics, subcontractació...

A qui va dirigit?

 • Titulacions tècniques i superiors.
 • Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
 • Professionals que tenen responsabilitats en la gestió de projectes en àmbits diversos.

Continguts

Assignatures

Introducció al Project Management. Projectes Industrials y de Serveis. Metodologia PMBOK
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Presentació i enfocament general. Estratègia d'empresa i Gestió de Projectes. El Quadre de Comandament Integral (MI) i la gestió de projectes.

 • Gestió de/per Projectes. Cicle de vida d'un projecte. Temps, qualitat, recursos, cost i àmbit. Direcció de projectes. Objectius. Rols. Equips de projecte.

 • Projectes de serveis. Característiques específiques. Indicadors propis. Serveis genèrics i serveis perifèrics.

 • Projectes industrials. Característiques i metodologies específiques. Control de projectes i gestió del risc. APQP.

 • Metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (PMI). Pla de direcció d'un Projecte. Processos d'inici. Abast, temps, costos, RR.HH, qualitat i riscos. Execució i tancament. Grup de processos. Àrees de coneixement d'un projecte. Elements i fases per al seu desenvolupament.

Gestió dels Recursos Humans en els Projectes. Habilitats Directives. Coaching
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Rols d'un equip equilibrat. Test per als assistents i els seus rols.
 • Habilitats directives i perfil del directiu responsable d'un projecte. Test 16PF. Test de Lusher. Anàlisi de la personalitat dels assistents.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes. Creativitat. Model Canvas. Emprenedoria en projectes en Lean Management: Lean Start Up.
 • Emprenedoria i gestió estratègica del canvi cultural: projectes estratègics. Canvi cultural amb eines de qualitat total.
 • Coaching para la Direcció d'equips de projectes. Habilitats crítiques. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
 • Coaching para la Direcció d'equips de projectes. Creativitat, Innovació, resolució de problemes i diversitat.
Desenvolupament de Projectes. Enginyeria Concurrent. Planificació. Tècniques Avançades AQP i Lean
3 ECTS. 35 hores lectives.
 • Projectes de desenvolupament de nous productes i serveis. Enginyeria Concurrent. Concept to Customer.
 • Projectes desenvolupats amb Enginyeria Concurrent. Casos reals d'estudi.
 • Planificació de projectes. Metodologies basades en el camí crític. PERT I CPM. Diagrama de GANTT. Estimació de costos i temps.
 • Gestió avançada de projectes. Advanced Quality Planning (AQP). Control avançat de projectes. Casos. El Portfoli Management.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: eines del Lean Management en projectes (Lean Project). SIPOC.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: resolució de problemes. metodologia PDCA i A3.
 • Lean Management en projectes. Eines per a l'anàlisi del flux de valor en els projectes: Value Stream Mapping (VSM).
Externalització en Projectes i Gestió Econòmica i Financera
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Externalització de processos de projectes. Estratègia de Compres i Aprovisionament. Projectes de externalització de processos. Contractes.
 • Disseny estratègic de compres. Outsourcing en projectes. Projecte de redissenyo de la cadena de subministrament. Externalització de core competences.
 • Disseny i Gestió de projectes de externalització de processos industrials i de serveis. Cas.
 • Aspectes econòmics de la Direcció de Projectes. Costos. Metodologies Direct i Full Costing. Costos derivats de les desviacions a la planificació. Sistemes avançats: Costos basats en les activitats (Activity Based Costing ¿ ABC). Cost Drivers. Target costing. ABM (Activity Based Management). ABB (Activity Based Budget)
 • Aspectes econòmics i financers en el desenvolupament de projectes. Balanç. Compta de Resultats. Ràtios per identificar punts forts i febles. Necessitats de fons. Avaluació econòmica i financera de projectes. Gestió d'inversions.
 • Fonts de finançament de projectes. Plantejament i actuació d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits.
Preparació per a la Certificació Project Management Professional (PMP)
2 ECTS. 10 hores lectives.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Revisió del PMBOK. Revisió dels conceptes clau a practicar a fons per a l'examen: aspectes fonamentals del PMBOK. Training per preparar l'examen. Realització d'un examen de prova.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Metodologia del simulador. Procés de candidatura per al certificat PMP. Metodologia per a l'accés al simulador, per a la preparació de l'examen.
Projecte Project Manager Avançat
3 ECTS. 15 hores lectives.
 • Realització tutoritzada d'un projecte, en grups d'alumnes, durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i una presentació pública final, que es prepararà en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte, haurà de realitzar una part de la presentació.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic de la UPC. President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.

Coordinació

 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Professorat

 • Amores Bravo, Xavier
  Doctor en empresa, tesi sobre la gestió de la innovació en les empreses de serveis intensives en coneixement tecnològic. Postgrau al programa "Innovation, Information Technologies and Organisations" i enginyer industrial per la UdG. Ha realitzat cursos sobre innovació en diverses escoles de negoci, com en Design Thinking a l'Innovation Lab de la HBS (Boston). Actualment és el gerent del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya que gestiona projectes d'R + D i innovació. Professor associat a EADA i director del MBA de la Universitat de Girona. Més de 15 anys d'experiència en consultoria i projectes de gestió de la innovació en empreses.
 • Casanovas Villanueva, August
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor per la UPC en Direcció i administració d'empreses. Màster en Direcció i administració d'empreses en ESADE. Diversos cursos d'Adreça d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció general (PDG) en IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (GRUP CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHW).
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Especialitzat en Lean Manufacturing. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya, i de la Lean Global Network.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Soci-fundador i gerent de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de 25 anys. Professor associat al Departament d'Organització d'empreses de la UPC. Professor en altres entitats com la UAO-CEU, a l'Escola Superior de Comerç i Distribució-ESCODI-UB. Actualment és President del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny i Secretari del Patronat Fundació Privada Hospital de Sant Celoni.
 • Genescà Palau, Enric
  Enginyer Industrial. Consultor-asesor en direcció de projectes, amb amplia experiència en el sector de l'automòbil.
 • Herranz Sotoca, Antonio
  Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica i Desenvolupament Retributiu Organitzacional. Llicenciat en Psicologia Social per L'UB i Master en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Professor Associat a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb amplia experiència dintre d'organitzacions publiques i privades. El seu àmbit d'expertesa son la gestió estratègica dels RH, els sistemes retributius i el Coaching Executiu.
 • León Márquez, Domingo Miguel
  Llicenciat en ADE y Màster en Negoci Bancari per la UPC. Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  Enginyer Industrial. Màster Engiplant per la UPC. Responsable de projectes i implantacions industrials a Magna-Donelli.
 • Murcia Navarro, Jose Manuel
  Enginyer Industrial. PDG per IESE. Postgraus en Operacions i SCM. Formador, Consultor i Assessor d'empresa a través de 5pl. Ha estat Director general a Akershus Invex SL, Director d'Operacions de TechnalAlcan Ibèrica, Director de Catalunya d'Hachette Filipacci, director de Viles Olímpiques en COOB 92, director de Logística d'Ahold Ibèrica.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor OBS. Consultor empresarial.
 • Pons Peregort, Olga
  Psicòloga Industrial. Doctora en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció i Organització d'Empreses. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.
 • Romero Cuadros, Antònia
  Psicòloga i Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Col·laboradora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Santiago López, Ana
  Psicòloga. Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Responsable de l'Àrea de Polítiques i Programes en el Departament de RRHH d'Intermón Oxfam.
 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Suarez Gabarro, Roman
  Enginyer Industrial.
 • Teixidó Escobar, Jordi
 • Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat PMP per el Project Management Institute (PMI)
 • Torrell Martínez, Francesca
  Enginyera Superior de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant). Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Tusquets Aznarez, Xavier
  Consultor en Cadena Crítica a TEOCE.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Febrer de 2020
Crèdits
20 ECTS (175 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.100 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol