R&D Management > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

R&D Management

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

Aquest programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques i col·laboracions professionals, per a la participació en projectes d'R+D.

La investigació és una activitat que s'ha integrat dins del procés de millora contínua d'una gran quantitat d'empreses, transcendint el món acadèmic, i s'ha convertit en un aspecte necessari per al manteniment de la competitivitat del teixit productiu del país. La participació d'empreses en l'àmbit de la recerca és una condició necessària per garantir la transferència dels resultats a la societat i la capacitació de professionals del món empresarial per liderar projectes i grups de recerca esdevé una necessitat.

L'excel·lència científica no és suficient per assolir la màxima eficàcia dins d'un grup de recerca. Per aquest objectiu, és necessari també professionalitzar la direcció i la gestió del procés d'investigació. Mitjançant una gestió i direcció de la recerca adequades, es poden optimitzar els esforços, fer més eficients els recursos disponibles, millorar significativament els resultats en la recerca de finançament, minimitzar els riscos en l'execució dels projectes i maximitzar l'impacte dels resultats de la investigació.

La gestió i direcció de la recerca té característiques pròpies, a mig camí entre el món acadèmic i el món empresarial. La gestió d'un projecte d'investigació no és la gestió d'un projecte convencional, ni en la forma de conceptualitzar la idea, ni en la de captar el finançament, ni en l'execució el projecte, ni en la d'avaluar l'assoliment dels objectius. La gestió de la investigació tampoc és un exercici purament acadèmic i sense un impacte en el sector productiu i un model de negoci associat, difícilment s'aconseguiran els recursos per dur a terme un projecte d'investigació.

Tant pel que fa a la investigació pública com privada, l'alta competitivitat exigeix la màxima professionalització de tots els actors implicats. L'accés a finançament internacional, principalment del programa marc de la UE (Horizon2020), però també d'altres agències internacionals, pot resultar clau per tirar endavant projectes d'una certa envergadura.

Aquest postgrau ofereix als seus participants l'oportunitat d'adquirir els coneixements i les habilitats específiques per a una correcta gestió dels projectes de recerca i l'aplicació dels seus resultats en el mercat, la gestió i direcció eficient i eficaç de projectes i equips d'investigació, i obre el camí per aconseguir resultats d'èxit en les convocatòries cada vegada més competitives per captar finançament de projectes d'R + D.

Objectius

 • Dominar les eines i procediments necessaris per a una gestió eficient de projectes i equips de recerca, tant a nivell acadèmic com professional.
 • Conèixer i obrir les possibilitats de captació de finançament a través de la preparació de propostes de nous projectes.
 • Ser capaç de liderar grups i projectes de recerca de manera òptima, així com una adequada coordinació de les seves funcions.

A qui va dirigit

 • Professionals del món empresarial que volen complementar les seves capacitats i aprendre les habilitats necessàries per a gestionar projectes científics i de recerca.
 • Investigadors i docents del món acadèmic que volen complementar les seves capacitats científiques amb les de la gestió professional i rigorosa de la seva activitat de recerca.
 • Professionals i investigadors que es plantegin presentar una proposta per a captar el finançament necessari per a executar un projecte de recerca i vulguin maximitzar les opcions d'èxit.
 • Professionals i investigadors que es plantegin focalitzar la seva activitat professional i especialitzar-se en la gestió i direcció de grups de recerca.
 • Participants d'accions com la Marie Skłodowska-Curie de l'H2020, per a l'impuls de la carrera investigadora, en que es potencia el desenvolupament d'habilitats complementàries a l'especialitat tècnica de la persona.


*El professorat de la UPC que es matriculi i cursi aquest postgrau, podrà veure reconeguda aquesta acció formativa en el marc de les activitats que es tenen en compte per a la valoració de les sol·licituds del complement addicional per mèrits docents, apartat de "desenvolupament i actuació professional".

Concretament, aquesta activitat es reconeixerà a través de l'epígraf H: Formació i desenvolupament personals - H1: Assistència a cursos i seminaris de formació docent o pedagògica, genèrics o de matèries pròpies de l'àrea de coneixement, coordinats pel SDP, l'ICE, per les unitats acadèmiques, per grups de professors i professores, o per altres institucions d'ensenyament superior.

*El professorat que superi el curs, a la finalització del mateix, podrà introduir aquesta informació a través de l'apartat corresponent de l'aplicació DRAC.

Continguts

Matèries

Direcció de Projectes de Recerca
8 ECTS. 48 hores lectives.

Agile Gestió de Projectes

 • Metodologia Agile: Introducció i Kanban
 • Metodologia Agile: Inception deck
 • Metodologia Agile: SCRUM, plataformes digitals i alternatives
 • Gestió Lena & benchmarking

La gestió de projectes tradicional

 • Conceptes bàsics de la gestió de projectes i cicle de vida d'un projecte de recerca
 • Planificació d'un projecte de recerca (objectius, equip i pla de treball)
 • Eines de gestió de projectes de recerca
 • Gestió de riscos i desviacions

Aspectes jurídics i financers

 • Bases legals de projectes de recerca i drets de propietat intel·lectual
 • Acords de consorci i garanties financeres
 • Gestió financera
 • Costos i pressupost

Uso i explotació del resultat de la recerca

 • Pla de Comunicació
 • Pla d'ús i disseminació de resultats
 • Protecció de resultats: Patents i marques registrades
 • Protecció de resultats: Secret comercial i fórmules alternatives
Direcció i Gestió de Grups de Recerca
8 ECTS. 48 hores lectives.

Polítiques de recerca i innovació i instruments de finançament

 • Estratègia europea de recerca i innovació per a l'especialització innovadora (RIS3)
 • El marc català de recerca i RIS3Cat
 • Agències i instruments per a la recaptació de fons
 • El programa marco de la Unió Europea (H2020)

Organització i funcionament d'un grup de recerca

 • Finances bàsiques i comptabilitat
 • Impostos sobre I + D
 • Publicació d'articles científics i organització d'esdeveniments
 • Polítiques innovadores en gestió de recursos humans

Certificacions, codis de conducta i mètriques de rendiment per a I + D

 • Models de gestió de la innovació
 • Indicadors per a centres de recerca i activitat
 • Recerca i Innovació Responsables: El codi de conducta de l'investigador
 • El procés de certificació estàndard UNEIX 166002: 2006

Transferència de tecnologia

 • Introducció a la transferència de tecnologia i la innovació oberta
 • Recerca per contracte i llicències de patents i spin-offs
 • Pla de negocis I
 • Pla de negocis II
Projecte
4 ECTS. 24 hores lectives.

Visites

 • Parc Científic de Barcelona
 • Barcelona Supercomputing Center

Cas: conflicte de transferència tecnològica

 • Introducció
 • Desenvolupament
 • Conclusió

Projecte

 • Helpdesk
 • Presentació del projecte
 • Avaluació del projecte
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Belda Reig, Ignasi
  Doctor en Intel·ligència Artificial (UPC) i Enginyer Informàtic (U. Ramon Llull). Té experiència en l'Institut de Recerca Biomèdica, de Barcelona, a la University of Illinois at Urbana-Champaign, i a la multinacional farmacèutica AstraZeneca. Fundador de 4 empreses en l'àmbit de la biotecnologia a Catalunya i als Estats Units. Director d'Intelligent Pharma, la primera d'elles, ha rebut una desena de premis per ser una de les start-ups més innovadores del país, aplicant la intel·ligència artificial i la supercomputació al disseny de nous medicaments.

Professorat

 • Arroyo Moliner, Liliana
  Doctora en Sociologia i membre de l'empresa Ethicas Research & Consulting. Investigadora social centrada en l'àmbit de la vigilància, la privacitat, la resiliència i l'impacte social de la tecnologia. Actualment participa en diversos projectes europeus vinculats a tecnologia, societat i seguretat. Prèviament havia treballat en l'Àrea de Nous Moviments Religiosos i la Sociologia de les organitzacions en quant a procesos de difusió d'innovacions culturals. Ha estat membre destacat en diversos comitès organitzadors de conferències i jornades científiques a nivel nacional i internacional.
 • Barba Ibáñez, Enrique
  Doctor Enginyer de Telecomunicacions. Màster en Gestió i Organització d'Empreses. Màster Black Belt en Six Sigma. Estudis de postgrau a ESADE, IESE, IMD, Technology Institute of Pasadena i Center for Industrial Cooperation a Tòquio. Assessor de CIRSA on va ser director General de la Divisió B2B de 2006 a 2015. Anteriorment Vicepresident Sènior d'Enginyeria i Qualitat a TERRA, general Manager a SONY, Cap d'Enginyeria a ROCA YORK, entre d'altres. Autor de diversos llibres sobre innovació i Six Sigma, entre ells: Innovació: 100 consells per inspirar-la i gestionar-la.
 • Belda Reig, Ignasi
  Doctor en Intel·ligència Artificial (UPC) i Enginyer Informàtic (U. Ramon Llull). Té experiència en l'Institut de Recerca Biomèdica, de Barcelona, a la University of Illinois at Urbana-Champaign, i a la multinacional farmacèutica AstraZeneca. Fundador de 4 empreses en l'àmbit de la biotecnologia a Catalunya i als Estats Units. Director d'Intelligent Pharma, la primera d'elles, ha rebut una desena de premis per ser una de les start-ups més innovadores del país, aplicant la intel·ligència artificial i la supercomputació al disseny de nous medicaments.
 • Borràs Picas, Sara
  Llicenciada en Ciències Polítiques. Cap de l'Oficina de Projectes Europeus de l'UPC. Ha gestionat i liderat projectes europeus des del 5è Programa Marc, ha estat responsable de projectes nacionals espanyols i catalans com ara Eurociencia i Connect-EU. Assessora d'ANEP (Ministeri d'Educació) i co-editora de la guia 'Gestió dels costos totals al 7è Programa Marc' publicada per la xarxa OTRI Universitats i de la 'Guia per calcular els costos indirectes al 7è Programa Marc' de la Generalitat de Catalunya.
 • Burriel Fuster, Brisa
  Llicenciada en dret per la UB i màster en ciències jurídiques (UPF). Actualment treballa com a Lletrada dels serveis jurídics de la UPC, on és responsable de desenvolupar els aspectes legals vinculats a l'execució de projectes de recerca. Té una gran experiència en l'aplicació del marc legal aplicable a l'entorn de la recerca i és experta en acords de consorci, llicències, propietat intel·lectual i contractes d'R+D
 • Fernandez Sirera, Tatiana
  Economista, màster en economia europea (Universitat del Saarland) i doctora en integració europea i relacions internacionals (UAB). És funcionària de la Generalitat de Catalunya. Actualment treballa a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, on és responsable de la coordinació de l'estratègia Catalunya 2020 i de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
 • Lluch-Ariet, Magí
  Llicenciat en Informàtica (UPC), diplomat en Estudis Avançats en l'Àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Cap de la Unitat de Recerca en Medicina Computacional Personalitzada a Eurecat, i investigador del departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Expert director de Recerca a nivell nacional i internacional, líder de projectes finançats per la Comissió Europea i agències nacionals. Membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, de l' "European Association of Research Managers and Administrators" i del Col·legi d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
 • Martí i Costa, Jordi
  Especialista en col·laboració empresarial, en estratègia i innovació. Fundador d'Altrium, va treballar com a Coordinador de Planificació Estratègica a Menta-Auna, Director d'Expansió i Innovació a Stenco, Director de Planificació al COEINF i com a Product Manager al Grup Planeta, també en creació d'empreses per l'Ajuntament de Barcelona. Ciències empresarials i MBA a ESADE i Master en Internet Management (ICT). És consultor validat per ACC10 en estratègia i per Improve-UE en innovació.
 • Pegueroles Vallés, Josep
  Doctor en Enginyeria de Telecomunicació (UPC). Actualment imparteix classe a l'ETSEIB, on és professor titular del departament d'Enginyeria Telemàtica. Desenvolupa la seva recerca en el marc del Grup de Seguretat de la Informació: protocols de seguretat en xarxes de comunicacions, especialment per aplicacions mèdiques i amb èmfasi en els aspectes de protecció de la privadesa de les dades dels usuaris. Investigador Principal de diversos projectes de recerca competitius a nivell nacional i internacional.
 • Purroy Vazquez, Jesús
  Fundador de Barcelona Innovation Partners, una empresa dedicada a la creació d'oportunitats de negoci en salut. Doctor en Biologia (UB) i PDD per l'IESE. Va ser investigador biomèdic en entorns acadèmics i industrials a Europa i els Estats Units. El 2007 es va incorporar al Parc Científic de Barcelona, on va exercir diversos càrrecs directius. Durant 7 anys al PCB va treballar en estratègia, vendes, consultoria en innovació i creació d'empreses i va gestionar un equip d'un centenar de científics. El 2012 va co-fundar una empresa farmacèutica, Enemce Pharma. És assessor de diverses empreses tecnològiques. També ha dedicat temps a la comunicació de la ciència, principalment en forma de llibres i articles.
 • Rovira Pato, Lluís
  Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Director de CERCA (Centres de Recerca de Catalunya), institució de la Generalitat de Catalunya per donar suport a l'activitat d'R+D dels centres promoguts per la Generalitat. El seu àmbit de recerca actual Bibliometria. Inicià les activitats en gestió, direcció i avaluació de la recerca a la Generalitat de Catalunya, on ha estat director d'avaluació i sotsdirector d'AGAUR (Agència Catalana pels Ajuts Universitaris) i sotsdirector general de recerca.
 • Torras Garcia, Carles
  Enginyer Tècnic Industrial (EUITIB), MBA La Salle, Màster en Gestió de la Qualitat (ICT/UPC) i en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos (Itamar Rogovsky). Ha exercit com a Director de Qualitat en diferents empreses industrials i des de l'any 2002 està vinculat a la Innovació. Primer com a col·laborador amb ACCI0 i després com a consultor. Actualment és soci consultor de Vintecpro, empresa que es dedica a l'assessorament en innovació.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (120 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:14/11/2017Fi classes:19/04/2018Fi programa: 05/06/2018
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors