Performative Parametric Design > Sant Cugat del Vallès > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Performative Parametric Design

Postgrau Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Parametric Design in Architecture.

El disseny paramètric es basa en la creació d'algoritmes que milloraran algunes "dades inicials", és a dir, els paràmetres. Aquest postgrau proporcionarà als estudiants les habilitats necessàries per ser capaç de fixar quins són els paràmetres que s'han de considerar en un disseny donat, i com generar un algoritme optimitzat per manipular-los.

L'optimització, la funcionalitat i la sinergia de les propietats és el que podem deduir de l'expressió "performativa". Però no és només un aspecte lexicogràfic, sinó una nova manera de dissenyar.

"Parametric Design and BIM" dóna competències per utilitzar el poder de BIM (el disseny de bases de dades) amb la capacitat de generar aquestes bases de dades i manipular-utilitzant algoritmes paramètrics. L'estudiant aconsegueix un doble resultat: la globalització de la tasca de dissenyar i la seva optimització.

D'altra banda, el disseny paramètric no acaba, ni de lluny, en   disseny geomètric. Cal proporcionar un bon rendiment en tots els camps de l'arquitectura, i si parlem de la fase executiva de la mateixa, aquesta actuació també ha d'estar relacionada amb la tecnologia.
"Algorithmics in Technology in Architecture" utilitzarà el disseny paramètric aplicat en la construcció, anàlisi d'estructures i instal·lacions, condicionament i serveis, etc. proporcionant a l'alumne noves habilitats, no adquirides de l'ensenyament tradicional d'aquests temes.

El mateix principi es donarà a   "Parametric Design in Planning and Landscape ". En aquest cas és l'urbanisme, en tots els seus aspectes, el qual donarà a l'estudiant aquestes noves habilitats.

Finalment, com no podia ser d'altra manera, el "Studio 2. Post-production and Building "serà el lloc de trobada de tots els aprenentatges adquirits. A través d'un disseny arquitectònic integral i un conjunt de mini-tallers en format reduït, inclosos en el mateix taller. L'estudiant mostrarà els coneixements adquirits en la resta de matèries. En tots aquests exercicis el resultat final serà optimitzat, i millor que el disseny que ha servit per generar un nou element o les noves propietats als diversos elements arquitectònics.

Al final d'aquest segon curs de postgrau els estudiants seran capaços d'oferir habilitats en el maneig d'eines paramètriques aplicades en el disseny arquitectònic en tots els seus aspectes. Habilitats que difícilment es podrien obtenir a través cursos independents simplement basats en l'ús de programari i maquinari paramètric.

Objectius

Saber com enfocar el disseny arquitectònic per tal d'obtenir uns projectes que tinguin afegit el disseny paramètric.

Dotar a l'alumne de coneixements per a l'anàlisi i l'escenificació de paràmetres.

Implementar i gestionar eines d'última generació.

A qui va dirigit

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals tals com consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Continguts

Matèries

Parametric Design and BIM
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • BIM: Building Information Modeling. Conceptes, software i aplicació.
 • DP: Disseny paramètric. Conceptes, software i aplicació.
 • Integració de BIM i disseny paramètric.
Algorithmics in Technology in Architecture
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Algorismes.
 • Paràmetres bàsics en el càlcul estructural.
 • La construcció tesada com a exemple.
 • Algorismes en estructures.
 • Paràmetres bàsics en construcció.
 • La fabricació digital a gran escala.
 • Paràmetres bàsics en condicionaments, serveis i instal·lacions.
 • L'algorísmia de les instal·lacions.
Parametric Design in Planning and Landscape
6 ECTS. 42 hores lectives.
 • Anàlisi i escenificació de diferents paràmetres, on a partir del punt de vista de què ens informen de la ciutat o territori, nosaltres podem modificar-los i canviar-los, alhora, la ciutat.
 • Com introduir el dinamisme real al projecte de ciutat i territori.
 • Què paràmetres canviem i en què poden repercutir.
 • Com es grafia, i a què projecte ens empeny. Aigua, matèria vegetal, infiltració / permeabilitat, topografia, infraestructures, densitat, usos...
 • Com podem  parametritzar aquests conceptes i com ens poden ajudar en el disseny. 
Workshop II: Studio 2. Postproduction and Building
9 ECTS. 63 hores lectives.
 • Exercicis pràctics on s'introduiran temes propers a la materialitat concreta dels projectes, a la tecnologia aplicada en el procés de disseny paramètric i als nous processos de producció, prefabricació i rapid prototyping.
 • Sistemes arquitectònics complexes que donen resposta a una sèrie més amplia de paràmetres.

 

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.

Professorat

 • Rull Bertran, Rosa Maria
  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  Arquitecte i professor ETSAV - UPC.
 • Sastre Sastre, Ramon
  Doctor Arquitecte. Tesi: "Design and analysis of structures of bars, completely articulated, with great deformations". Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre investigador del grups de recerca LITA, CODA i SMIA, ha desenvolupat el seu treball i investigació sobre: anàlisi i programació de software arquitectònics, disseny computacional, estudis estereogràfics de la radiació solar i il·luminació. Ha estat Director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès (UPC) del 2002 al 2005. Membre des del 2004 al 2010 del Consell European Association for Architectural Education (EAAE). Coordinador d'Arquitectura i Enginyeria Civil a l'European Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (CLUSTER). Professor convidat a diverses universitats estrangeres de Regne Unit, Bèlgica, Turquia, Argentina, Uruguai, Brasil, Xile i Costa Rica.
 • Soriano Botella, Enrique
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, equip de disseny computacional i estructures lleugeres del lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura) de la UPC. Com a becari FPI-UPC ha impartit classes a l'assignatura "Arquitectura paramètrica" a l'ETSAV. Ha impartit workshops i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.
 • Tornabell Teixidor, Pep
  Arquitecte per la UPC. Doctorand per la UPC. Investigador en CODA, l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Lita (Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC). Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. CAD-BIM Manager - Chief Technology Officer (CTO) - en NIBUG, a Global Off-site Construction System. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia BIM per a l'edificació especialitzat en Industrialització i construcció en fusta.

Informació general

Crèdits
27 ECTS (189 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:05/03/2018Data de fi:05/07/2018
Horari
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.800 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Anglès
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors