Direcció Comercial i Màrqueting Industrial > Igualada > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Direcció Comercial i Màrqueting Industrial

Postgrau Semipresencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

En un entorn com l'actual es fa palesa la necessitat de desenvolupar un programa de direcció comercial i màrqueting multidisciplinari que actuï com l'instrument per tal que les empreses millorin les seves competències específiques en l'àmbit de la direcció estratègica, comercial i del màrqueting així com la seva relació amb les diferents àrees funcionals empresarials.

Addicionalment, el curs 2011-12 es van iniciar els estudis de Grau d'Enginyeria en Organització Industrial a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), de manera que aquest Postgrau proporciona una visió concreta en quant a Direcció Comercial i Màrqueting per als titulats que es vulguin especialitzar en aquest àmbit.

Objectius

Al finalitzar el postgrau els participants estaran perfectament capacitats per:

1. Analitzar la situació d'una empresa respecte al mercat, la competència i els consumidors.
2. Realitzar pressupostos i controlar el compliment d'aquests.
3. Detectar evolucions i tendències a través d'estudis de mercat.
4. Aplicar les polítiques estratègiques més adequades i dirigir, coordinar i donar suport a l'equip comercial.

A qui va dirigit

 • Professionals que vulguin una formació especialitzada en la direcció de màrqueting, comercial i vendes.
 • Professionals que vulguin ampliar els seus coneixements en matèria comercial i de màrqueting i vendes i reforçar els enllaços amb la direcció de les diferents àrees funcionals de les empreses.
 • Professionals que vulguin conèixer nous entorns empresarials i noves iniciatives internacionals.
 • El perfil més adequat és el de persones que ja estiguin treballant en empreses o bé de persones titulades que estiguin interessades en una especialització en el camp de la direcció comercial i del màrqueting.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Màrqueting Estratègic

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 12/01/2018. Igualada

Investigació i Tècniques de Mercat

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 20/01/2018. Igualada

Màrqueting 2.0 i Comunicació Digital

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 03/02/2018. Igualada

Direcció Comercial i Direcció d'Equips

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 23/03/2018. Igualada

Planificació i Control Comercial

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 07/04/2018. Igualada

Continguts

Matèries

Direcció Comercial i Direcció d'Equips
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Habilitats directives

     - Negociació
     - Comunicació interpersonal
     - Lideratge

2.  Anàlisi comercial

- Anàlisi del macroentorn
- Anàlisi de la distribució comercial
- Anàlisi de la competència
- Anàlisi de clients

3. Direcció d'Equips

- Selecció i formació d'equips
- Remuneració dels venedors
- Motivació i animació
- Direcció de reunions

4. Aplicació a un pla de màrqueting

Planificació i Control Comercial
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Planificació

- Diagnòstic de situació
- Previsió de vendes

2. Pla d'acció comercial

- Fixar objectius
- Definició d'estratègies comercials
- Quadre de comandament del director comercial

3. Gestió econòmica

- Política de preus
- Control pressupostari

4.  Aplicació a un pla de màrqueting

Màrqueting Estratègic
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. Objectius i conceptes de màrqueting
2. Necessitem el màrqueting?
3. Estructura i objectius del pla de màrqueting
4. Fases del pla de màrqueting
5. Fa falta entendre el negoci?
6. Quin és el nostre model de negoci?
7. Com formular estratègies?
8. Màrqueting Mix i la seva evolució
9. Oportunitats del mercat
10. Com atreure l'atenció?
11. Com és el procés de venda?
12. Com ho veu el client?
13. Nous canals de comunicació
14. Quin és l'impacte de les tecnologies?
15. Estratègies de captació de clients

Investigació i Tècniques de Mercat
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. Comportament del consumidor. Tècniques i conceptes. Tendències en la demanda. Tipologies del consumidor. Percepció del producte.

2. Investigació de mercats agroalimentaris. Concepte i metodologia de la investigació de mercats.

3. Fonts d'Informació. Fonts primàries i secundàries.

4. Tècniques per a l'obtenció d'informació primària. Anàlisi d'enquestes: disseny i execució de plans de mostreig.

5. Anàlisi Multivariant de Dades. Classificació de les tècniques d'anàlisi multivariant. Anàlisi factorial, clúster, discriminant i conjunt. Escala multidimensional no mètrica.

6. Tècniques Avançades d'Anàlisi en Màrqueting. Models Logit, Probit, Tobit, models de selecció de mostra, models logit multinomial.

7. Aplicació a un pla de màrqueting.
Màrqueting 2.0 i Comunicació Digital
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. El concepte de màrqueting digital
    - Principis bàsics del nou màrqueting
    - Màrqueting offline i online
    - Diferències de canals
    - Avantatges del màrqueting digital
    - Aspectes legals a tenir en compte
2. El Pla de màrqueting digital
    - Estructura i etapes del PMD
3. Accions de màrqueting digital
   - Màrqueting en Buscadors: SEO i SEM
   - Publicitat online: Google Adwords i campanyes PPC
   - Màrqueting de continguts: 
     *Concepte i aplicacions 
     *Eines per la gestió de continguts 
     *KPI'S
   - Estratègies de màrqueting 
     *Objectius SMART 
     *Target: segmentació i hipersegmentació
     *Seguidors, leads, clients  
   - Introducció a eines de Google 
     *Trends
     *Analytics
4. Xarxes Socials i Gestió d'ADS
   - Community Management
   - Introducció a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, Periscope, Pinterest)
   - Creació d'estratègies de Social Media
   - Eines d'anàlisi, seguiment i monitoratge
   - Plataformes de publicitat a les xarxes socials: ADS
Business Case Study
5 ECTS. 50 hores lectives.

Estudi aplicat a un cas realista/real d'empresa o línia de producte industrial on hi intervinguin totes les matèries del postgrau, per tal de veure'n una aplicació directa.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Baquero Armans, Grau
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona. Fa el Projecte de Final de Carrera a la Fachhochschule de Darmstadt (Alemanya). Experiència professional en la indústria del fred i l'alimentació. Treballa com a professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada pel Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya des del curs 2007-08. Doctorat per la Universitat Politècnica de Catalunya en Enginyeria Mecànica. Pertany al Grup Recerca Igualada (GIR) de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada i la seva recerca es centra en: Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i energies renovables. Sobretot biocombustibles, en especial l'oli vegetal cru.

Professorat

 • García Moga, Joan Albert
  Doctorand en Gestió Empresarial per la UVic-UCC.Innovation Program a MIT (Boston), International Faculty Program (IFP) a IESE. Executive MBA per EADA. Bachelor of Science per la Fairleigh Dickinson University. Professor associat a EADA, UVic, UPC, Inidem Business School (Panamà). Actualment és director d'Innovació Corporativa a Ignite, sent consultor expert en estratègia i innovació empresarial i creativitat, gestió del canvi, gestió d'equips i avaluació de competències.
 • Gil Roig, José María
  Catedràtic d'Universitat a la UPC, en el Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, a l'Àrea d'Economia, Sociologia i Política Agràries i Director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentaris-UPC-IRTA (CREDA). És professor d'Organització d'Empreses a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Entre 1989 i 2002, va ser Funcionari del Govern d'Aragó al Servei d'Investigació Agroalimentària i entre 2002-2005 professor titular al Departament esmentat. Resumint, al llarg dels seus anys de professió ha participat en 23 projectes de Recerca competitius (CYCIT, INIA, UE, ...) dels quals en 10 ha figurat com a investigador principal. Fruit d'aquest projectes han sorgit 105 publicacions en revistes científiques amb avaluació, tant nacionals com internacionals, de les quals 25 estan recollides en el Journal of Citations Report.
 • Guerris Larruy, Manel
  MBA per l'IESE. Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i desenvolupant el seu doctorat en Economia i Gestió a l'IQS - Universitat Ramon Rull. Professor de l'IQS - Universitat Ramon Llull a operacions, gestió industrial i empresarial, gestió de projectes, plans d'empresa i direcció estratègica. És President de la Comissió d'Internacionalització del Col·legi d'Enginyers Industrials. Té experiència com a consultor amb empreses privades i públiques d'Europa. És soci de Neo Consulting BCN, una firma internacional de consultoria centrada en les operacions i la internacionalització per ajudar les empreses a ampliar les seves fronteres internes i externes. També està desenvolupant una nova empresa dins del mercat de la salut associats amb les noves tecnologies coneguda com Worldwide Integral Rehabilitation Systems, que ha obtingut recentment varis premis com a Millor Iniciativa Empresarial a Catalunya.
 • Guillen Mena, Dolors
  Diplomada en Comunicació i RRPP i Llicenciada en Publicitat. Des de l'any 2000 he treballat per diferents agències donant serveis de publicitat i màrqueting a clients de tot tipus de sector. A l'any 2012 va crear Inbox Publicitat, agència que dirigeix actualment i on realitza tot tipus de campanyes offline i online. També ofereix serveis de Social Media Management. Compagina l'agència amb tasques de docència a vàries universitats, escoles de negocis i empreses privades en àmbits de màrqueting, publicitat, social media i gestió i organització d'esdeveniments. Premissa professional: Idees, Solucions, Èxits.
 • Serra Ferrús, Miquel
  Enginyer tècnic de telecomunicació, Programa de Direcció General (PDG) a l'Escola de negocis EADA, Postgrau en Direcció de Sistemes de la informació (DSI) a la Fundació UPC i certificat com a ITIL Expert, entre altres. Disposa d'una llarga experiència com a professional sènior amb el desenvolupament de negoci mitjançant la definició, organització, gestió i venda de serveis, gestió de proveïdors, millora de processos i direcció de projectes, amb especial èmfasi en la consultoria estratègica de les tecnologies de la informació i comunicació. Ha desenvolupat la seva experiència en assessorament, consultoria i formació de negoci en empreses com Informàtica el Corte Inglés (IECISA), SBD Technologies (Consultoria de informàtica i enginyeria industrial), entre altres.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Gener de 2019
Crèdits
20 ECTS (200 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Per conèixer el procés de matrícula d'aquest curs contacta amb:
Anna Domènech Fabregat
(34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu

Entitats relacionades

Partner