Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA

Postgrau Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

La UPC té una clara vocació de col·laboració en el sector de l'automoció, com ho mostren les 10 edicions del Màster MIGIA, els 2 diplomes d'especialització en automoció, l'existència de les Càtedres SEAT i Applus, la formació de postgrau, en seguretat activa i passiva i en carrosseries, materials per a l'automoció, etc., l'organització de jornades, seminaris, conferències, etc. i la participació en projectes d'R + D + I en diferents especialitats (materials, nanomaterials, vehicles elèctrics, electricitat i electrònica, seguretat, etc.). El Govern d'Espanya ha optat per la formació i la innovació com a elements fonamentals per al desenvolupament econòmic i dedica una atenció especial al sector de l'automòbil. El sector de l'automoció és un dels principals motors de l'economia nacional, sent Catalunya una de les principals regions espanyoles i europees pel que fa a activitat en aquest sector. Les ocupacions més demandades pel sector corresponen a perfils tècnics destinats a àrees d'R + D, disseny i enginyeria (informe sectorial d'automoció, CEAM 2010).

Concretament i en relació als continguts d'aquest curs de postgrau, es troben a faltar, per part de la indústria automotriu, professionals especialitzats en: el sistema elèctric i desenvolupament de mall de cables en un vehicle, les diferents fonts d'energia, i la seva gestió, per impulsar vehicles elèctrics; l'arquitectura de comunicació electrònica, en alguns casos pròpies i en altres adaptades al sector; analitzar i reduir la susceptibilitat de components i peces a les interficies conduïdes o induïdes, el desenvolupament de noves unitats de control electrònic per reduir costos i pes en el vehicle; industrialització de materials plàstics, específicament en la fabricació de sistemes d'il · luminació, entre altres que es detallen a les competències específiques del programa.

Aquesta situació, obliga el sector a contractar especialistes de fora de les nostres fronteres i / o formar els seus professionals després de la seva contractació, amb el conseqüent ús de recursos i sense una programació integral de l'aprenentatge ni una estructura que faciliti l'adquisició de coneixements i competències. Així mateix, els continus canvis en eines, tecnologies, exigències socials, legislació, etc., aconsellen que hi hagi un pla d'estudis per a la formació contínua dels professionals del sector, que mantingui actualitzat el coneixement i faciliti la innovació. És de ressaltar que Catalunya compta amb l'únic centre de disseny d'automòbils d'Espanya, de manera que la necessitat de professionals amb coneixements en aquesta àrea és fonamental i no estan contemplades en l'actual oferta acadèmica. A més d'aquest centre, a nivell regional hi ha nombrosos proveïdors i empreses que formen part del sector de l'automoció i la competitivitat, a nivell nacional i internacional, depèn en gran mesura del valor i capacitació que aportin els seus professionals. De la mateixa manera no hi ha publicacions que abastin el procés de desenvolupament d'un vehicle ja que les empreses ho consideren confidencial i això dificulta l'aprenentatge autònom.

Objectius

L'objectiu primordial del ELTICA és formar persones que siguin capaces de:

1. Identificar, formular i resoldre, de forma òptima, problemes en els àmbits elèctrics i electrònics en un automòbil.
2. Conèixer les tecnologies, les tendències i les eines més usuals en aquest camp.
3. Concebre, dissenyar, implementar i adoptar procediments de recerca que comportin la generació de coneixement i innovació.
4. Conèixer i aplicar les tecnologies existents en el mercat, així com les tecnologies emergents i adquirir les destreses necessàries per proposar aplicacions
5. Comprendre i transmetre informació-coneixement a partir de documentació cientificotècnica.
6. Analitzar i plantejar projectes considerant els diferents aspectes d'una activitat
econòmica, amb criteris de sostenibilitat.

A qui va dirigit?

Com resultat de la formació rebuda, el curs capacita per ocupar llocs de responsabilitat en:

· Disseny de sistemes elèctrics i electrònics, especialment per automoció
· Desenvolupament d'aplicacions.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Gestió de Projectes i Desenvolupament de Competències

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 04/03/2019. Barcelona

Arquitectures Electròniques. Sistemes de Comunicació, Mesura i Control en Automòbils

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 13/03/2019. Barcelona

Sistema Elèctric de Distribució

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 24/04/2019. Barcelona

Sensors i les Seves Interfícies en Automoció

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 14/05/2019. Barcelona

Compatibilitat Electromagnètica en l'Automòbil

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 12/06/2019. Barcelona

Sistemes d'Energia i Electromobilitat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 02/09/2019. Barcelona

Sistema d'Il·luminació i Senyalització en l'Automòbil

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 18/09/2019. Barcelona

Electrònica d'Informació i Entreteniment (Infotainment)

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 09/10/2019. Barcelona

Disseny i Validació d'Unitats Electròniques

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/10/2019. Barcelona

Continguts

Assignatures

Gestió de Projectes i Desenvolupament de Competències Personals
2 ECTS. 20 hores lectives.
Aquest curs és una introducció al disseny i a la gestió de projectes d'enginyeria en l' entorn de l'automoció. S'estudiaran els conceptes més rellevants sobre la formulació i preparació de projectes, les seves tècniques de programació i control, els tipus d'anàlisis de l'entorn i eines aplicades.
Arquitectures Electròniques. Sistemes de Comunicació, Mesura i Control en Automòbils
5 ECTS. 47 hores lectives.
Aquest curs és una introducció teòrica i pràctica a les arquitectures electròniques dels sistemes de comunicació, mesura i control en automòbils. S' estudiaran tant les diferents alternatives de disseny per a les arquitectures hardware i software com els sistemes de comunicació (CAN, LIN, MOS) i els protocols de comunicació i diagnòstic sobre els que s'aplicaran. També s'estudiaran els sistemes automàtics de test comunment utilitzats en automoció.
Sistema Elèctric de Distribució
3 ECTS. 28 hores lectives.
Aquest mòdul és una introducció al procès de desenvolupament de sistemes de cablejat per automòbils, en el seu doble vertent: elèctrica i package en vehicle. S' estudiaran els conceptes més rellevants en el disseny d'un sistema elèctric de distribució en automòbils, el disseny dels seus components, i els factors clau per a cada fase de desenvolupament. També s'inclouen l'estudi de les tecnologies i tècniques per al seu procés d'industrialització.
Sensors i les Seves Interfícies en Automoció
3 ECTS. 36 hores lectives.
Aquest curs és una introducció als mètodes de mesura basats en sensors electrònics que són comuns en automoció, els principis de funcionament d'aquests sensors, i el disseny de les interficies electròniques necessàries que acompleixen els requisitss específics per a l'automòbil.
Compatibilitat Electromagnètica en l'Automòbil
3 ECTS. 36 hores lectives.
Aquest curs treballa les interferències i la compatibilitat electromagnètica (EMC) dels sistemes elèctrics i electrònics presents en els automòbils actuals. S'estudiaran els diferents aspectes de l' EMC tant des del punt de vista dels assajos destinats a avaluar les prestacions dels sistemes al davant de les interferències, així com les tècniques específiques d' EMC que han d'incorporar-se en els dissenys electrònics.
Sistemes d'Energia i Electromobilitat
3 ECTS. 26 hores lectives.
En aquest curs és una introducció als elements d'acumulació d'energia, actuadors i generadors que es poden trobar en un automòbil (bateries, motors d' alçallunes, netejaparabrises, antena, retrovisors, bombes d'aigua i d'oli, motor d' arranc, turboalternador, alternadors, entre altres.) S'inclouen conceptes d'electrònica de potencia associades a cadascun d'aquests components.
Sistema d'Il·luminació i Senyalització en l'Automòbil
3 ECTS. 25 hores lectives.
Aquest curs és una introducció al desenvolupament del sistema d' il·luminació i senyalització en automòbils. S'estudiarà l' estructura general del sistema, el disseny dels seus components, i els factors clau per a cada fase del seu desenvolupament. També s'inclou l'estudi de les tecnologies i tècniques per al procés d' industrialització de dispositius òptics (fars i pilots, entre altres), i les seves estructures.
Electrònica d'Informació i Entreteniment (Infotainment)
3 ECTS. 26 hores lectives.
Aquest curs és una introducció al desenvolupament d'equips i sistemes embarcats en vehicle destinats a funcions d'informació i entreteniment (Infotainment) del conductor i passatgers. També s'inclouen les tecnologies de comunicació emergents en automoció necessàries per soportar noves funcions de connectivitat vehicle-vehicle i/o vehicle-infrastructura. S' estudiaran els conceptes més rellevants en el disseny de nous components com, per exemple, conceptes audio-visuals, paquet de components, radiofreqüència aplicada a les comunicacions en l'automòbil.
Disseny i Validació d'Unitats Electròniques
3 ECTS. 17 hores lectives.
Aquest curs és una introducció al desenvolupament d'equips i sistemes coneguts com "Electrónica de Carrocería" o "Body Electronics" (Sistemes de commutació, quadre Instruments, sistemes de confort, sistemes d' ajuda a la conducció, climatizació, i els seus actuadors/sensors associats). També s'estudiaran els conceptes de seguretat activa del vehicle (accés, alarmes), igual que les fases per al desenvolupament d'un projecte d' electrònica de carrosseria.
Pràctiques Generals
3 ECTS. 24 hores lectives.
Projecte Final
4 ECTS. 25 hores lectives.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Carod de Arriba, Xavier
  Doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Ciència de Materials. Col·laborador de la Càtedra SEAT/UPC del 2007 al 2012. Professor associat al Departament d'Enginyeria de Projectes i Construcció de la UPC.
 • Escribà Murciano, Jordi
  Enginyer Tècnic Industrial en electrònica i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. Va iniciar la seva carrera professional com a Product Manager a Groupe Schneider per a posteriorment iniciar activitats al sector de l'automoció dins del Departament de Desenvolupament Elèctric del Centre Tècnic de SEAT. Actualment és el responsable del grup de gestió de Budget de projectes del mateix departament.

Coordinació

 • Blanch Tyroller, Carolina
  Des de novembre de 2011 és la coordinadora acadèmica del postgrau Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de la coordinació i gestió del programa de becaris amb SEAT, S.A.

Professorat

 • Alvarez Soro, Josep Lluis
  Enginyer Tècnic en electrònica industrial per la UPC. Enginyeria en electrònica per la UB. Postgrau en Electricitat i electrònica de l'automòbil (ELTICA). Acumula una experiència de més de 12 anys en la recerca i desenvolupament de sistemes de so en el Departament de Infotainment SEAT.
 • Blanch Tyroller, Carolina
  Des de novembre de 2011 és la coordinadora acadèmica del postgrau Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de la coordinació i gestió del programa de becaris amb SEAT, S.A.
 • Camarero Santos, Rafael
  Màster en Disseny de Sistemes de Telecomunicació: Universitat Autònoma 2011 Enginyeria superior de telecomunicacions: Universitat Autònoma de Barcelona 2010 Enginyeria técnnica de telecomunicacions: Universitat Autònoma de Barcelona 2009 Test manager per sectors automoció, aeroespacial i defensa en APPLUS LGAI Technological Center
 • Colomer Mur, Josep Maria
  Llicenciat en Ciències de la Informació. Màster en Programació Neurolingüística. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre de la Xarxa d'Experts de Barcelona Activa en l'àrea de Coaching en Desenvolupament Directiu. Formador i coach en habilitats directives. Formador a l'Oficina del Rectorat de la UPC i a UPC Alumni en programes de desenvolupament de competències personals.
 • Cort Tobías, Xavier
  Enginyer Tècnic Industrial i Superior en Organització Industrial per la UPC. Màster MBA per la URV. Responsable a IDIADA de la Gestió Tèrmica, incloent les activitats d'Aerodinàmica, Refrigeració Motor i Climatització vehicle. Membre del grup de treball de l'organització ISO pel desenvolupament de normatives tèrmiques ambientals. Participació en projectes I+D d'àmbit europeu, per a la innovació i millora de l'eficiència de sistemes de refrigeració i climatització.
 • Edesa González, Sergio
  Enginyer de telecomunicacions per l'ETSIT de la Universitat de Valladolid. Treballant durant 6 mesos a Daimler AG desenvolupant simulacions de CANoe a Sindelfingen (Alemanya). Actualment treballa en projectes de HIL per Bertrandt AG a Barcelona.
 • Ferrer Peretó, Josep
  És Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, especialitat electrònica i Màster en Telemàtica per la UPC. Des de 1995 treballa en el Centre Tècnic de SEAT al departament de desenvolupament elèctric. Ha participat des del principi en la introducció i desenvolupament del CAN Bus en els models de SEAT com a analista i formador. Actualment és responsable del grup d'Arquitectura, Gateway i Diagnosi.
 • García Simeó, Miguel
  Enginyer Superior en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València. Des de l'any 2002 treballant al sector de l'automoció dins de l'àmbit d'infotainment, amb experiències professionals tant amb empreses proveïdores com a fabricants d'automòbils. Actualment es responsable al Centre Tècnic de SEAT del grup del desenvolupament de centraletes d'infotainment.
 • Geibel, Frank
  Llicenciat en Enginyeria Electrònica (Regelungstechnik) per la Universitat Tècnica de Darmstadt (Germany), Responsable d'introducció de tecnologia noves i taller de mostres en Continental Automotive Spain, SA a Rubí. Membre de grups tecnològics i estandardització de Continental Corporation. Trainer per Lean Six Sigma i processos de fabricació.
 • González Arbesú, José María
  Enginyer i doctor en Enginyeria de les Telecomunicacions el 1992 i 2000, respectivament, tots dos graus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Del 1994 al 2000 es va incorporar a la Universitat de Saragossa com a professor associat i coordinador de les assignatures de ràdio freqüència, radar i sistemes de navegació per satèl¿lit. Entre el 2000 i el 2001 va treballar a l'empresa Tradia (avui AbertisTelecom) al Departament d'Enllaços de Ràdio com a enginyer de planificació de la xarxa. Del 2002 al 2007, va obtenir una beca d'investigador postdoctoral del programa Ramon i Cajal. Des del 2008 és professor associat de la UPC. Les seves activitats de recerca inclouen la caracterització de les antenes mitjançant termografies per infrarojos, el disseny i l'avaluació de petites antenes, el disseny del sistema d'antenes integrades amb superfícies d'alta impedància i el disseny d'algorismes d'optimització per a la síntesi automàtica de patrons de radiació d'antena en radars SAR.
 • Hernando Fernández, Francisco Javier
  Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial. Responsable del departament d'assaigs elèctrics i electrònics de Ficosa International des de 2005. Professionalment ha realitzat tota l'experiència en el desenvolupament d'electrònica en el sector d'automoció. Participa en el Postgrau en Electricitat i Electrònica de l'Automòbil ELTICA en el mòdul de validació de sistemes elèctrics i electrònics.
 • Hupel, Martín
  Enginyer diplomat a la Universitat Tècnica de Ilmenau (Alemanya) en Enginyeria Mecatrònica i Il·luminació. Experiència professional en proveïdors d'Il·luminació automòbil (Zeiss i Hella) i des de 2004 en el grup Volkswagen. 2004 - 2011 Volkswagen AG Wolfsburg (Alemanya) i des de 2011 al Centre Tècnic de Seat (Martorell).
 • Ibáñez Abad, Juan de Dios
  Llicenciat en Enginyeria Superior de Telecomunicacions per la UPC. Actualment realitza la seva activitat professional al Centre Tècnic de SEAT, en el departament de Desenvolupament Elèctric. Expert en busos de comunicació, protocols de transport i diagnosi i eines de test en l'àmbit de l'automoció.
 • Laborda Berzal, José María
  Enginyer Superior en Telecomunicacions per la Universidad de Granada. Test Manager & Focal Point de la unitat d'Automoció i Aero-Defensa al departament Electrical & Electronics a Applus + LGAI (Barcelona).
 • López Martín, Manuel
  Enginyer superior Electrònic per la UPC (ETSETB). Acumula una experiència de més de 12 anys en Assajos d'EMC. 11 Anys treballant en Applus laboratoris d'EMC i seguretat elèctrica, 1 any en UTC Fire Security com a responsable de laboratori. Professor de màster de la UPC des de 2016 i formador en Applus des de fa 6 anys.
 • Merino Rodríguez, Antonio
  Enginyer Tècnic Industrial branca elèctrica especialitat electrònica per la EUETIB. Des de 1986 Treballa en Centre Tècnic de SEAT en desenvolupament elèctric havent ocupat diferents responsabilitats dins de l'àrea electrònica. Actualment és Responsable de Electromobilitat i Sistemes d'Energia en el Centre Tècnic de SEAT. Ha col·laborat amb la UPC i STA en diversos programes formatius, conferències, jornades tècniques i Màsters.
 • Oliveras Mérida, Víctor
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de coordinació del vehicle elèctric a SEAT. La seva experiència professional i acadèmica es centra en la gestió de la innovació, direcció de projectes i el disseny.
 • Schunk, Matthias Josef
  Responsable de vehicles elèctrics i híbrids a Siemens Catalunya.
 • Sierra Garriga, Carlos
  Doctor Enginyer Industrial. Sotsdirector del dpt. de Projectes d'Enginyeria de la UPC. Postgrau en Luminotècnia. Especialista en auditoria energètica, luminotècnia i tècniques de modelització i visualització. Vicepresident de la APDI, Associació de Professionals de Dissenyadors d'Il·luminació.
 • Tarrés Ruiz, Francesc
  Professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Torrellas Pérez, Pablo
  Enginyer Industrial (Electrònica) per la Universitat Pública de Navarra. MBA per Esade. Responsable de l'equip de desenvolupament i validació de sistemes electrònics avançats d'assistència a la conducció al Centre Tècnic de SEAT.

Informació general

Crèdits
35 ECTS (310 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:04/03/2019Fi classes:25/11/2019Fi programa: 10/12/2019
Horari
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30
Lloc de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Persona de contacte
Carolina Blanch

Telèfon: (34) 650 705 618
formacion.ingenieria.proyectos@upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
5.400 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Beca
EMPRESES: DESCOMPTES FINS A UN 20%
SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA

Entitats relacionades

Col·laboradors