Software Quality Assurance > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Software Quality Assurance

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

El software forma part de la majoria d'activitats quotidianes d'avui en dia. Els errors de software, per tant, tenen un impacte econòmic i social per les empreses, les institucions i, en general, per la societat. Quan, per exemple, no és possible realitzar una reserva online clau per al negoci d'una empresa, quan es produeix un accident aeri a causa d'un error en els sistemes d'informació, quan una organització factura erròniament els seus serveis, quan un sistema permet la vulneració dels estàndards de seguretat...es posa en evidència la necessitat d'assegurar una bona gestió de la qualitat (Software Quality Assurance - SQA) al llarg del procés de desenvolupament, entrega i manteniment del software.

En la història recent hi ha exemples diversos de conseqüències de gran transcendència derivades dels errors de software. Una estratègia inadequada de l'SQA augmenta el risc d'errors i, per tant, de conseqüències per als usuaris i per a les organitzacions responsables del software, de gran ressò en alguns casos (pèrdues milionàries, conflictes diplomàtics, pèrdues humanes, etc.). Les afectacions són diverses i poden abastar des dels ingressos i el volum de negoci fins a la reputació. A EUA, per exemple, un estudi dut a terme l'any 2012 per part del U.S. Department of Commerce titulat The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software Testing va posar en evidència que "els costos anuals d'una inadequada pràctica del testing de software s'estima entre 22.2 i 59.5 bilions de dòlars americans."

Actualment, la cerca de l'agilitat en el procés de desenvolupament i l'entrega contínua d'aplicacions també condiciona les estratègies de qualitat del software. La reducció del time-to-market és un requisit essencial en molts contextos d'enginyeria del software, que necessàriament s'ha de combinar amb la gestió d'un procés transversal de qualitat. Això implica diferents activitats, des de la definició dels requisits d'un sistema fins al seu manteniment i lliurament, passant per les garanties de qualitat en el seu desenvolupament i l'aplicació de tècniques de testing (manual o automatitzat) que permetin validar els sistemes des de perspectives diverses (funcional, de seguretat, de rendiment, d'usabilitat, etc.).

Aquest programa de postgrau té per objectiu la formació de professionals amb un perfil d'expertesa que combini la gestió estratègica de projectes i els coneixements tècnics necessaris per a l'assegurament de la qualitat en projectes de desenvolupament, manteniment i transformació de software. Per aquest motiu tractem una diversitat de tècniques de qualitat (disseny de proves, automatització de proves, anàlisi de codi, seguretat, rendiment…) aplicades a dispositius de diferents tipus (software legacy, aplicacions d’escriptori, web, apps per a dispositius mòbils...). Disposar d'enginyers qualificats en aquest àmbit és una exigència del mercat. Per aquest motiu, la UPC School ha creat aquest postgrau, que compta amb la col·laboració principal de l'empresa Sogeti España i amb els millors professionals del sector.

El programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques a Sogeti España. Durant aquest període l'alumne podrà ampliar i posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, i d'estendre la seva xarxa de contactes professionals dins del sector. 

Es requereix un nivell mig-avançat d'anglès per seguir amb normalitat el programa.

Objectius

 • Formar enginyers especialitzats en Software Quality Assurance.  
 • Cobrir la necessitat de disposar d'aquest perfil de professionals en el mercat actual d'enginyeria del software,  en el qual existeixen reptes com la reducció dels costos de manteniment,  la  reacció  davant  de  canvis  continuats,  la  inversió  en  processos  de  millora  en  els  projectes  de  software,  la  consolidació  de  les  activitats  d'assegurament  de  la  qualitat,  la  seva  visió transversal, etc.

A qui va dirigit

Graduats en enginyeria informàtica i titulacions afins i/o professionals amb experiència en el sector de l'enginyeria del software.

Continguts

Matèries

Introduction & Requirements Engineering
2 ECTS. 32 hores lectives.

- Objectius i motivació de l'assegurament de la qualitat dels sistemes de software
- Implicacions econòmiques de l'enginyeria del software i ROI
- Repàs a les principals metodologies d'enginyeria del software
- Història i casos d'estudi
- Assegurament de la Qualitat del Software: una activitat transversal
- L'enginyeria de requisits com a base per a l'assegurament de la qualitat del software
- Repàs a les tècniques d'especificació (llenguatge natural, casos d'ús, models, processos de negoci, històries d'usuari, etc.)
- Prototipatge
- Business-Driven Development (BDD)
- Model-Driven Engineering (MDE)
- Criteris d'acceptació i tècniques de validació
- Priorització
- L'enginyeria de requisits en dominis diversos: Embedded software, Off-the-shelf, Internet & Dispositius mòbils, Govern, Salut, Banca, etc.
- Exercicis pràctics

Software Testing
3 ECTS. 44 hores lectives.

- Introducció i motivació
- Història, evolució i reptes del testing
- Nivells de test (Unit testing, System testing, Integration testing, User Acceptance Testing, Performance testing, Usability testing, Sanity testing, Security testing)
- Tipus de tests (Smoke testing, Functional testing, Regression testing)
- Tècniques de disseny de tests
- Cobertura i anàlisis d'impacte
Testing i gestió del coneixement
Testing de seguretat
- Automatització de proves
- Testing en entorns regulats
Testing en dominis diversos
- Exercicis pràctics

Quality in Software Engineering
1 ECTS. 16 hores lectives.

- Assegurament de la qualitat en les metodologies de desenvolupament de software
- Models i estàndards de qualitat
- Inspeccions i revisions de codi
- El deute tecnològic i de coneixement a les organitzacions

Quality in Agile Methods
2 ECTS. 32 hores lectives.
- Introducció als enfocaments àgils
- Històries d'usuari
- Test-Driven Development (TDD)
- eXtreme Programming (XP)
- Visió general de les principals metodologies àgils (SCRUM, Kanban, Lean, models mixtes...)
- Acceptance Test-Driven Development (ATDD)
- Exercicis pràctics amb eines
DevOps and Continuous Integration
1 ECTS. 16 hores lectives.

- DevOps. Integració i entrega contínua
- Atenció als clients
- Manteniment de software (ticketing, bug tracking, escalation)
- Projectes de transformació
- Exercicis pràctics amb eines

Cross-Wise Software Quality Management
2 ECTS. 28 hores lectives.
- Definició d'una estratègia d'assegurament de la qualitat de software
- Gestió de riscos
- Gestió de matrius i KPIs (Key Performance Indicator)
Project Management Professional (PMP)
Roadmaps
- Eines per a l'assegurament transversal de la qualitat
- Exercicis pràctics
Course Project
4 ECTS. 4 hores lectives.

El projecte final del programa tindrà les següents característiques:
- Serà un projecte que suposi una contribució en un projecte real en l'àmbit d'una organització empresarial.
- El projecte afavorirà la innovació tecnològica i una millora de l'assegurament de la qualitat en base als continguts del programa.

Aquest projecte podrà ser realitzat de forma individual o per equips i estarà dirigit i assessorat per un director de projecte de reconegut prestigi en la temàtica.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Ex degana de la Facultat d'Informàtica i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Coordinació

 • Tort Pugibet, Albert
  És enginyer i doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és consultor especialista en Software Control & Testing a l'empresa Sogeti España. Treballa en diversos projectes d'assegurament de la qualitat per a clients de diferents sectors i lidera projectes d'innovació en aquest àmbit. Va guanyar els Capgemini-Sogeti Testing Innovation Awards el 2015 i és autor de diferents publicacions i articles. Va participar en grups de recerca i va ser professor al Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC.

Professorat

 • Álvarez Diz, Isaac
  És enginyer en informàtica i té un ampli bagatge com a Test Manager. Actualment treballa a la unitat de Software Control & Testing de Sogeti Espanya. És especialista en implantació i millora de processos, eines i tècniques tant de test, com de quality assurance. A més, la seva experiència professional en empreses internacionals com HP, Norwegian Air Shuttle o Mango l'ha fet esdevenir en un estudiós de l'adaptació del test estructurat a metodologies modernes de desenvolupament de software. Tots aquests conceptes els intenta divulgar en publicacions especialitzades.
 • Gurt Davi, Marc
  Consultor a la unitat Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. Inicia la seva carrera professional en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions, on va començar a utilitzar les bones pràctiques del testing estructurat. Posteriorment s¿especialitza en la branca més tècnica del testing: proves de rendiment, automatització de proves, anàlisi de codi, etc.
 • Malservisi, Giorgio
  És enginyer en electrònica per la Universitat Politècnica de Milà (2000) i graduat en Business Administration and Management amb "great distinction" a la Vrije Universiteit Brussel (2012). Treballa com a IT Service Delivery Manager a l'empresa Sogeti Espanya, al departament de Software Control & Testing. Ha treballat en diferents sectors de la indústria del software i l'electrònica com a especialista en la gestió del cicle de vida dels productes.
 • Pradel Miquel, Jordi
  Enginyer en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ex-Professor associat del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Al 2005 va fundar Agilogy, empresa especialitzada en el desenvolupament àgil de software a mida, on ajuda a equips mixtos d'Agilogy i al client a aplicar amb èxit les metodologies àgils per a desenvolupar software en entorns tecnològicament complexes i altament canviants, fent servir la programació funcional i tècniques d'Scrum, Kanban i XP entre d'altres.
 • Sancho Samsó, Maria Ribera
  Ex degana de la Facultat d'Informàtica i professora del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Teniente López, Ernest
  Professor Catedràtic del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de fa més de quinze anys és responsable d'assignatures d'enginyeria del software, tant pel que fa a l'especificació de requisits com al disseny de software. També ha participat a diversos convenis amb empreses en temàtiques relacionades amb l'enginyeria del software. Pel que fa a la recerca, és l'investigador principal del grup de recerca en Modelització i Processament d'lnformació de la UPC i ha publicat nombrosos articles d'investigació en temes d'enginyeria del software i de bases de dades. Ha sigut investigador visitant al Politecnico di Milano i a la Universita' dei Roma Tre, a Itàlia.
 • Tort Pugibet, Albert
  És enginyer i doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és consultor especialista en Software Control & Testing a l'empresa Sogeti España. Treballa en diversos projectes d'assegurament de la qualitat per a clients de diferents sectors i lidera projectes d'innovació en aquest àmbit. Va guanyar els Capgemini-Sogeti Testing Innovation Awards el 2015 i és autor de diferents publicacions i articles. Va participar en grups de recerca i va ser professor al Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC.

Informació general

Crèdits
15 ECTS (172 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:06/11/2018Fi classes:29/04/2019Fi programa: 09/07/2019
Horari
Dimarts  18:00 a 22:00Dijous  18:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.700 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa
Altres

Es requereix un nivell mig avançat d'anglès per seguir amb normalitat el programa.

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Socis estratègics

Col·laboradors