Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat

Postgrau Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Durant l'última dècada ha fet irrupció un nou paradigma urbà: LA CIUTAT INTEL·LIGENT. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes cada cop més complexos que obliguen a definir d'una nova manera el rol de la ciutat. Sostenibilitat, cohesió social, governança, innovació o resiliència als canvis en l'ambient, entre d'altres, són factors que conformen la ciutat en l'Era de la Informació.

En aquest sentit l'aparició i generalització de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) ha representat un canvi fonamental en la ciutat contemporània, permetent posar a l'abast de la societat el conjunt de valors que atorga la plena ciutadania, EL DRET A LA CIUTAT.  Amb aquests nous reptes de la societat, les professions tradicionals (arquitectes, geògrafs, enginyers, sociòlegs, ...) s'han de plantejar, ara, el repte de saber-se adaptar als canvis experimentats a la ciutat, i treballar de forma transversal en la planificació i gestió de la complexitat que caracteritza el territori al segle XXI.

Aquest postgrau sorgeix de la necessitat contrastada de capacitar als professionals vinculats a la planificació i la gestió de la ciutat respecte de la innovació, participació, qualitat de vida i sostenibilitat que les TIC poden aportar a l'optimització dels processos urbans. Un postgrau dirigit a formar especialistes capacitats per fer front a una millor i més eficient utilització dels recursos i al desenvolupament d'eines de gestió innovadores basades en "processos smart", que ajudarà a ampliar i reforçar els coneixements dels professionals que treballen a les administracions locals, planificació i gestió de les ciutats en el camp de les Smart Cities.

El postgrau compta amb la col·laboració fonamental de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat que es situa com un referent mundial de les Smart Cities. Així mateix, participa l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat i l'Ajuntament de Sabadell com exemples de ciutat intermèdia que aposta por las tecnologies i la eficiència per donar serveis de qualitat als seus ciutadans. Es compta amb professionals de prestigi i experts en l'àmbit de recerca com la participació del professor Rudolf Giffinger, de la Universitat Tècnica de Viena, qui lidera el projecte European Smart Cities i el projecte Planning for Energy Efficient Cities (PLEEC).

Es realitzaran sessions molt pràctiques amb la col·laboració i participació d'institucions i empreses com CISCO, INDRA, Fundació Renault, Fundació RACC, TRAM, Ecoserveis, Transports Metropolitans de Barcelona, entre d'altres.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

Els objectius fonamentals del programa són:

 • Capacitar als especialistes multidisciplinars a fer front en la planificació i la gestió de la ciutat i del territori en l'Era de la Informació.
 • Fomentar la intel·ligència a la ciutat mitjançant les noves tecnologies amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més sostenible, eficient, competitiva i socialment inclusiva.
 • Aconseguir l'increment del capital humà, la cultura i la qualitat de vida de la ciutadania amb una major cohesió social, així com la participació dels mateixos en la presa de decisions i en la formació d'un govern eficient, sostenible i transparent.

A qui va dirigit?

 • Professionals que vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori.
 • Tècnics d'administracions públiques (departaments d'urbanisme, de tecnologies o d'altres...).
 • Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (arquitectes i enginyers), llicenciats en Econòmiques i Geografia, Ambientòlegs, Planificadors o similars.
 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a les ciutats intel·ligents.

Continguts

Assignatures

Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Intel·ligència i Ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les Revolucions Tecnològiques: de la Revolució Agrària a la Industrial, i de la Revolució Industrial a la Informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les Ciutats en l'Era de la Informació.
 • Smart Cities en l'era del coneixement, la informació i la globalització, basades en les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisis de casos d'estudi revisant tres dels sis eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient i que tenen com a objectiu la generalització de l'ús de tecnologies amb la finalitat de crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC's sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Es programaran visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.

Es realitzaran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple visites a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.

Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Tecnologia o Intel·ligència Urbana? Les smarts cities no només ho són per l'ús de les tecnologies, sinó perquè aquestes tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida als seus ciutadans.
 • Estudiar les ciutats, com a contenidors d'informació i de capital humà i no només d'edificis i infraestructures. Per a això, dins d'aquest segon curs, s'estudiaran de manera especial els tres eixos de les ciutats intel·ligents que es refereixen a la gent, la qualitat de vida i la governança (Smart People, Smart living and Smart Governance).
 • Estudi de casos, bones pràctiques, a més d'un workshop que tindrà com a objectiu fer una revisió dels possibles indicadors que ajudin a mesurar el grau d'avanç d'una ciutat respecte d'aquests eixos.
Projecte de Ciutat Intel·ligent
5 ECTS. 30 hores lectives.
 • Coneixements bàsics dels Sistemes d'Informació geogràfica, de la seva estructura de dades gràfiques i alfanumèriques, dels seus components i dels criteris i procediments de treball.
 • Eines per el disseny de bases de dades, introdueix els procediments de georeferenciació, tot i permetent l'elaboració d'un SIG, així com les anàlisis espacials associades.
 • Estructura urbana i territorial fonamental per a la seva visualització sintètica en un àmbit territorial general o municipal, mitjançant mapes temàtics.
 • Anàlisi espacial en formats vectorial i ràster i les aplicacions creuades entre tots dos tipus.
 • Nocions bàsiques de Remote Sensing, així com la creació de bases de dades de tipus vectorial de caràcter territorial, municipals i la seva visualització en mapes.

Sobre aquesta base de coneixement es desenvolupa el Projecte de Ciutat Intel·ligent. Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una plataforma innovadora com ara una app o similar que amb la utilització de les tecnologies SIG, facilitarà el procés de transformació cap a la ciutat intel·ligent.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.

Professorat

 • Alsasua Pastrana, Ioanna
  Arquitecte en SIMBIM, empresa innovadora de consultoria en arquitectura i construcció amb integració completa del BIM (Building Information Modeling), amb seu a Barcelona.
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Barceló Bugeda, Jaume
  Dr. en Ciències Físiques per la UAB. Catedràtic de la Facultat d'Informàtica i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Director Científic de l'àrea TIC i Mobilitat del CENIT (Centre d'Innovació del Transport).
 • Batalla Teruel, Carles
  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Giffinger, Rudolf
  Doctor Geògraf. Professor del Departament d'Ordenació del Territori, Infraestructures i Planificació Ambiental, de la Universitat Tecnològica de Viena, TUVIEN. Expert en investigació sobre les Smart Cities, analítica en desenvolupament urbà i regional del Centre de Ciència Regional, SRF.
 • Loriente Hernando, Héctor
  Enginyer industrial per la UPC. Màster en Energies Renovables en IL3. Postgrau en Eficiència i Mercats Energètics per la UPC. Soci fundador i gerent de Cefiner S.L. Amb més de 10 anys d'experiència en energies renovables.
 • Marco Párraga, Daniel
  Enginyer Electrònic per la UPC i Master in Business Administration per ESADE. Actualment és director de l'estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 11 anys com a responsable dels programes de Promoció Industrial TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Martínez Gil, Eduardo
  Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra i Tècnic Superior de Sistemes Informàtics i Xarxes. Titulat amb programa directiu PMD per ESADE. En la seva trajectòria professional ha estat molt vinculat a temes de tecnologia i de l'Administració Pública, treballant, entre d'altres, per al Consell de la Unió Europea. Ara és gerent del centre d'Excel·lència Smart Cities a Indra. Com a formador ha col·laborat amb la UPC, la UB, la UPF, la UEM o per la Generalitat de Catalunya en formació en Smart Cities i coordinador de projectes Smart i d'innovació en ESDi (Escola Superior de Disseny), URL.
 • Puig i Boix, Josep
  Doctor en enginyeria industrial, especialitzat en tècniques energètiques, diplomat en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental. Director de Ecoserveis. Premi "Poul laCour" European Conference on Wind Energy 2001, Premi Solar Europeu 2004 en la categoria d'Arquitectura Solar.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.
 • Sanz Marco, Lluís
  Enginyer Industrial, Energètica, Informàtica, Diplomat en Funció Gerencial (ESADE) Director Informació de Base en l'Institut Municipal d'Informàtica. Ajuntament de Barcelona.
 • Shojaee Far, Mohosen
  Arquitecte en SIMBIM, empresa innovadora de consultoria en arquitectura i construcció amb integració completa del BIM (Building Information Modeling), amb seu a Barcelona.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Febrer de 2020
Crèdits
15 ECTS (90 hores lectives)
Horari
Dilluns  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00Divendres  16:00 a 21:00

Postgrau Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat

Es realitzaran una, dues o tres sessions per setmana.

   
Mòdul Smart Cities: Urbanisme i Tecnologia
 
Divendres de 16:00 a 21:00h.

En aquest mòdul es realitzaran visites pel matí.

Mòdul Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança

Dilluns de 16:00 a 21:00h.

En aquest mòdul es realitzaran visites pel matí.

Mòdul Sistemes d'Informació Geogràfica: Projecte de Ciutat Intel·ligent

Dijous i divendres de 16.00 a 19.00h.

Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.600 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès

Entitats relacionades

Col·laboradors