Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

La situació actual del mercat de l'automòbil planteja la necessitat d'implantar noves tecnologies que redueixin la dependència del petroli i, sobretot, minimitzin les emissions contaminants. Hi ha una creixent conscienciació de l'usuari final per intentar que l'impacte de la seva activitat sigui la menor possible. Per aquesta raó, des de fa ja un temps tant la indústria de l'automòbil com les administracions treballen en l'alternativa d'un vehicle híbrid o elèctric, per afrontar el repte de la recerca, desenvolupament i innovació en aquest tipus de vehicles.

Les previsions del Ministeri d'Indústria són que l'any 2020 es fabricaran a nivell nacional uns 250.000 vehicles que incorporin aquestes tecnologies, que implicaran canvis en els vehicles, i també en certes infraestructures per poder acollir-los. S'ha de resoldre el tema dels punts de recàrrega, millorar l'emmagatzematge de l'energia, o solucionar temes legals sobre qui es fa càrrec del pagament en els pàrquings de les comunitats de veïns, entre altres assumptes. Tot i això, la demanda és imminent. En el sector ja es treballa, amb la col·laboració, en molts casos, d'enginyers que han vingut d'altres països, on hi ha més tradició en aquest tipus d'especialització.

Actualment, i de manera paral·lela a la recuperació de la indústria de l'automòbil, s'estan llançant al mercat els primers models híbrids i elèctrics de nova generació que cobreixen tots els segments. En el sector d'automoció ja s'ha iniciat una col·laboració amb empreses fins ara poc relacionades amb el sector, col·laboració que requereix adaptació per part dels professionals i l'arribada de nous perfils de formació. De manera complementària, l'aparició d'aquests vehicles requereix de l'adaptació de les infraestructures actuals i de les polítiques de mobilitat actuals.

Objectius

 • Analitzar els sistemes i tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida (combinació d'elèctrica amb la tradicional de combustió interna).
 • Estudiar la tipologia i configuració de la hibridació segons el tipus de vehicles.
 • Analitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i de la gestió interna d'aquesta.
 • Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega dels elements d'emmagatzematge d'energia.
 • Desenvolupar la gestió i disseny de les xarxes de distribució d'energia per tal d'assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.

A qui va dirigit

 • Enginyers i enginyers tècnics.
 • Professionals de la indústria de l'automoció, tant fabricants com empreses auxiliars.
 • Empleats de laboratoris d'assaig.
 • Professionals d'entitats públiques amb lligams tecnològics.

Continguts

Matèries

Tecnologies i Vehicles Híbrids i Elèctrics
3 ECTS. 21 hores lectives.
- Tecnologies aplicades al vehicle híbrid
- Tecnologies aplicades al vehicle elèctric
- Mobilitat elèctrica
Sistemes i Components
3 ECTS. 24 hores lectives.
- Motors elèctrics aplicats a automoció
  Tipologia de motors
  Característiques dels motors elèctrics
  Aplicacions

- Sistemes d'emmagatzematge d'energia
  Fonaments i tecnologies bàsiques
  Disseny modular
Gestió de l'Energia
4 ECTS. 21 hores lectives.
- Fonaments d'electrònica de potència
- Sistemes de gestió de l'energia
- Sistemes de recuperació de l'energia
Desenvolupament de Vehicles Híbrids/Elèctrics
3 ECTS. 24 hores lectives.
- Carrosseria i assaig de xoc
- Compatibilitat electromagnètica
- Eines de simulació
- Reglamentació
La Recàrrega del Vehicle Elèctric
2 ECTS. 12 hores lectives.
- Infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric
- Control de la xarxa
- Estratègies per a la mobilitat
Gestió de Projectes i Equips
1 ECTS. 6 hores lectives.
- Project Management aplicats a projectes d'automoció
- Projectes d'investigació
Projecte Final
4 ECTS. 27 hores lectives.

- Desenvolupament d'un projecte final seguint els continguts relacionats amb els mòduls tractats en el programa.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Gallegos Díez, David
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground. Professor de la UPC en Automoció i Mobilitat.

Coordinació

 • de los Santos López, M. Antonia
  Doctora en Ciències Físiques per la UB i titulada en Física per la UB. Professora titular del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC. Ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat més de 40 articles i presentat més de 40 ponències en congressos nacionals i internacionals. Participa en diversos grups de recerca de la UPC. Ha estat responsable del programa de doctorat Enginyeria Mecànica i del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció. Coordina les assignatures de Transports del Màster Universitari en Enginyeria Industrial i les assignatures de Seguretat en Automoció, Neumàtics i Reglamentació del Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció.

Professorat

 • Alonso Báez, Marcos
  Doctor en Enginyeria Tèrmica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer de disseny a Nissan Technical Center Europe (NTCE).
 • Barrios Vicente, José Manuel
  Enginyer Industrial. Cap d'Innovació. Applus IDIADA Group.
 • Castellà Dagá, Santiago
  Enginyer Industrial ETSEIB UPC. Responsable d'Electromobilitat al Centre Tècnic de SEAT (I+D).
 • Díaz Pinos, Pedro
  Desenvolupant projectes de Smart City i el desenvolupament i implantació del vehicle elèctric a Endesa. Membre del Consell Assessor en COETTC.
 • Galceran Arellano, Samuel
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat de la universitat i subdirector del CITCEA-UPC.
 • Gallegos Díez, David
  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial i Enginyer en Organització Industrial per la UPC. General Manager de IDIADA China Proving Ground. Professor de la UPC en Automoció i Mobilitat.
 • Kersting, Klaus
  Llicenciat en Matemàtiques, especialitat física, per la Universitat de Paderborn. Product Manager de vehicles elèctrics i híbrids a IDIADA.
 • Lafuente Buil, Ignacio
  Enginyer Industrial. Acutalment és Cap del Departament d'Homologació de Vehicles Industrials a Applus + IDIADA.
 • Merino Rodríguez, Antonio
  Enginyer Tècnic Industrial branca elèctrica especialitat electrònica per la EUETIB. Des de 1986 Treballa en Centre Tècnic de SEAT en desenvolupament elèctric havent ocupat diferents responsabilitats dins de l'àrea electrònica. Actualment és Responsable de Electromobilitat i Sistemes d'Energia en el Centre Tècnic de SEAT. Ha col·laborat amb la UPC i STA en diversos programes formatius, conferències, jornades tècniques i Màsters.
 • Moreno Eguílaz, Juan Manuel
  Doctor Europeu i Enginyer Industrial en Tecnologia Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Titular del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB- UPC.
 • Palacín Peiró, Maria Rosa
  Doctora en Ciències Quí­miques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora de materials per a bateries recarregables de liti i níquel a l' Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
 • Satué Vallvé, Ricardo
  Enginyer de Materials per la UPC i l'Institut National Polytechnique de Lorraine. Product Manager, Mobility en Applus+ IDIADA. Corporate Integration & Innovation en Applus+ IDIADA.
 • Schunk, Matthias Josef
  Responsable de vehicles elèctrics i híbrids a Siemens Catalunya.
 • Silva Martínez, Ferran
  Doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya . Director del Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC, centre pertanyent a la Xarxa d'Innovació Tecnològica TECNIO de la Generalitat de Catalunya. Membre de la IEEE EMC Society i responsable del capítol espanyol d'aquesta societat, també és membre dels comitès espanyols de normalització SCTC77-210 i SCCISPR210A del CTN208 i, des de 2006, pertany al Board of Chairmen d'EMC Europe.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (135 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:06/02/2018Data de fi:12/07/2018
Horari
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30

S'impartiran classes l'últim dimecres de cada mes, de 18:30 a 21:30.

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
3.900 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors