Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics

Postgrau Presencial.

Presentació

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Mecatrònica i del màster Enertrònica.

Ningú no posa en dubte que entre els reptes més importants de la humanitat està el de donar una solució als sistemes energètics. El nostre futur depèn en bona part de la nostra capacitat per a definir i gestionar les tècniques energètiques del futur. En el disseny dels sistemes energètics dels propers anys s'han d'incloure les tecnologies de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions. A aquest concepte innovador, que permet definir solucions integrades, se li ha denominat Enertrònica.

Es tracta d'un concepte que uneix diferents tecnologies en temes com electrònica de potència, automatització de les comunicacions, energia dels sistemes elèctrics, tecnologies de programació i microprocessadors. Aspectes tots ells que demanen les empreses dels seus professionals. Ara les organitzacions reclamen la figura de l'enginyer enertrònic que, quan pensa una solució per a un sistema energètic, té també en compte la part elèctrica o la programació del microprocessador a nivell del bit.

Aquest postgrau en Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics forma part del programa de Màster, i s'encarrega de donar una formació sobre sensors i adquisicions de dades, electrònica de potència, actuadors elèctrics, microcontroladors i lògica programable o control i tractament de senyal.

Objectius

 • Integrar les tecnologies de la mecànica, l'electricitat, l'electrònica i la informació en el disseny de components, equips i sistemes mecànics per obtenir productes millorats.

 • Millorar el coneixement dels materials i processos.

 • Rebre informació de les darreres tendències en relació amb nous materials i processos.

 • Avaluar els costos associats a la fabricació d'un component (material, procés, utillatges, sèries...).
 • A qui va dirigit?

 • Enginyers industrials o altres tècnics que treballin en el disseny i desenvolupament de productes i equips industrials.

 • Recent titulats que vulguin exercir en les activitats esmentades (preferentment enginyers d'especialitat mecànica o elèctrica).
 • Continguts

  Assignatures

  Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics
  12 ECTS. 105 hores lectives.
  Aquest curs dóna una formació sobre sensors i adquisició de dades, electrònica de potència, actuadors elèctrics, microcontroladors i lògica programable o control i tractament de senyal.

  Microcontroladors i Lògica Programable
  - Àlgebra binària: funcions lògiques, sistemes de numeració i àlgebra booleana.
  - Sistemes combinatoris i seqüencials.
  - Aritmètica binària.
  - Memòries i nucli d'un microprocessador.
  - Anàlisi de llenguatges i estructures de programació.
  - Realització de pràctiques amb un DSC: estructura del programa, interrupcions, perifèrics.

  Sensors i Adquisició de Dades 
  - Sensors de presència, posició, deformació i força.
  - Sensors de pressió, velocitat, acceleració i temperatura.
  - Sensors de cabal, nivell.
  - Sensors de magnituds elèctriques.
  - Connexió dels sensors.
  - Sistemes d'adquisició de dades: introducció, configuració, elements, sistemes.
  - Programació del processament de senyals.

  Electrònica de Potència
  - Introducció als convertidors estàtics.
  - Interruptors estàtics: díode, tiristor, triac, bipolar, MOSFET, IGBT...
  - Rectificadors controlats i no controlats. Monofàsics i trifàsics.
  - Circuits de control. Reguladors de corrent altern. Engegadors estàtics.
  - Trossejadors: reductor, elevador, 2 i 4 quadrants.
  - Onduladors monofàsics i trifàsics. Modulació sinusoïdal PWM i SVPWM. Convertidors de freqüència.
  - Compatibilitat electromagnètica.

  Control i Tractament del Senyal
  - Models estàndards de sistemes dinàmics.
  - Simulació del motor DC amb el PSPICE.
  - Sistemes de 1r i 2n ordre.
  - Diagrames de blocs i funcions de transferència.
  - Equació d'estat i llaços de regulació.
  - Control digital. Programació de controladors PID. DSP.
  - Control no lineal: modes lliscants i lògica difusa.
  - Filtres analògics i digitals.
  - Simulació de sistemes de control amb els programes Pspice, Psim i Matlab/Simulink.

  Actuadors Elèctrics
  - Materials constituents dels actuadors elèctrics: conductors, dielèctrics i magnètics. Generació de camps magnètics giratoris.
  - Motor de corrent continu.
  - Motor d'inducció. Model estàtic i dinàmic. Control de velocitat, vectorial i directe del parell.
  - Motor de corrent continu sense escombretes (brushless trapezoïdal).
  - Motor síncron d'imants permanentment autopilotat (brushless sinusoïdal).
  - Motor pas a pas. Tècniques d'excitació.
  - Motor de reluctància commutada i motor piezoelèctric.
  Pràctica de Postgrau
  3 ECTS.
  Amb el projecte final, l'alumne fa un recordatori del temari treballat durant el posgrau i demostra que ha adquirit els coneixements necessaris.

  Direcció i professorat

  Direcció Acadèmica

  • Gomis Bellmunt, Oriol
   Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Catedràtic del Departament d' Enginyeria Elèctrica de la UPC. Membre del CITCEA-UPC. Activitat en temes de control de convertidors i generadors elèctrics, energia eòlica onshore i offshore, sistemes de transport HVDC per a grans parcs eòlics marins i microxarxes.

  Professorat

  • Boix Aragonés, Oriol
   Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular d'universitat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC amb docència a l'ETSEIB. Col·laborador del CITCEA-UPC.
  • Fillet Castellà, Sergi
   Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor d'Enginyeria Elèctrica de la universitat.
  • Galceran Arellano, Samuel
   Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat de la universitat i subdirector del CITCEA-UPC.
  • Gomis Bellmunt, Oriol
   Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor Catedràtic del Departament d' Enginyeria Elèctrica de la UPC. Membre del CITCEA-UPC. Activitat en temes de control de convertidors i generadors elèctrics, energia eòlica onshore i offshore, sistemes de transport HVDC per a grans parcs eòlics marins i microxarxes.
  • Miguel Espinar, Carlos
   Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Investigador del CITCEA-UPC.
  • Montesinos Miracle, Daniel
   Doctor en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor agregat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'ETSEIB-UPC. Director del CITCEA-UPC.
  • Muñoz Gazquez, Jose Pedro
   Professor associat i investigador de l'Àrea d'Automatització del CITCEA-UPC.
  • Prieto Araujo, Eduardo
   Doctor en Enginyeria Elèctrica per la UPC. Professor lector al Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Investigador del CITCEA-UPC.
  • Rull Duran, Joan
   Dr. Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Durant els darrers 15 anys col·labora en la realització de programari i estudis d'electrificació ferroviària en el marc dels convenis de col·laboració Universitat-Empresa a la UPC.

  Informació general

  Crèdits
  15 ECTS (105 hores lectives)
  Dates de realització
  Inici classes:25/02/2019Fi classes:03/07/2019Fi programa: 13/09/2019
  Horari
  Dilluns  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30
  Lloc de realització
  CITCEA-UPC
  Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
  Barcelona
  Contacte
  Telèfon: (34) 93 707 31 32
  Titulació
  Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

  En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
  Campus virtual
  L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
  Borsa de treball
  Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
  Import de la matrícula
  2.400 €
  L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
  Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

  Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

  0.7%

  Idioma d'impartició
  Català / Espanyol

  Entitats relacionades

  Col·laboradors